MS11-094: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft PowerPoint umożliwiają zdalne wykonywanie kodu: 13 grudnia 2011

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-094. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2553185 MS11-094: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint 2010: 13 grudnia 2011 (strona może być w języku angielskim)
 • 2596764 MS11-094: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint 2007: 13 grudnia 2011 (strona może być w języku angielskim)

  Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2596764. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2596764.
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Office PowerPoint 2007.
 • 2596912 MS11-094: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint Viewer 2007 z dodatkiem Service Pack 2: 13 grudnia 2011 (strona może być w języku angielskim)

  Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2596912. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2596912.
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007.
 • 2596843 MS11-094: Opis aktualizacji zabezpieczeń Pakietu zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007: 13 grudnia 2011 (strona może być w języku angielskim)

  Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2596843. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2596843.
  • Ta aktualizacja może być oferowana w witrynie Microsoft Update lub Windows Update nawet wówczas, gdy na komputerze nie zainstalowano programu Microsoft Office PowerPoint 2007.
 • 2644354 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2008 dla komputerów Mac 12.3.2 (strona może być w języku angielskim)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2639142 — ostatni przegląd: 16.12.2011 — zmiana: 1

Opinia