Microsoft Security Advisory: Luka w zabezpieczeniach mechanizmu analizy czcionek TrueType umożliwia podniesienie uprawnień

WPROWADZENIE
Firma Microsoft zakończyła badanie tego problemu. Wydano biuletyn zabezpieczeń MS11-087 dotyczący rozwiązania tego problemu. Więcej informacji o tym problemie, w tym łącza do dostępnych do pobrania aktualizacji zabezpieczeń, można znaleźć na następującej stronie firmy Microsoft w sieci Web:
2639417 MS11-087: Luka w zabezpieczeniach sterowników trybu jądra systemu Windows umożliwia podniesienie uprawnień: 13 grudnia 2011 (strona może być w języku angielskim)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2639658 — ostatni przegląd: 16.12.2011 — zmiana: 1

Opinia