MS12-001: Luka w zabezpieczeniach jądra systemu Windows umożliwia pominięcie funkcji zabezpieczeń: 10 stycznia 2012

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-001. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Aby określić, czy aplikacja została opracowana przy użyciu programu Microsoft Visual C++ .NET 2003 i jest narażona na problem opisany w tym biuletynie, można użyć narzędzia DUMPBIN. W tym celu należy użyć flagi /HEADERS. Jeśli w polu Load Configuration Directory występuje wartość 49078 (lub 0x48), to aplikacja jest narażona na ten problem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia DUMPBIN, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
177429 Opis narzędzia DUMPBIN (strona może być w języku angielskim)

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń program Microsoft Office Outlook 2003 lub Microsoft Office Outlook 2007 może ulegać awariom podczas uruchamiania lub w trakcie korzystania z niektórych funkcji. Ten problem może występować, jeśli zainstalowano bibliotekę Redemption COM innej firmy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  2678103 Program Outlook z zainstalowaną biblioteką Redemption COM ulega awarii po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 2644615

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.49371,267,20023-Nov-201106:18x64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24023-Nov-201106:18x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdll.dll5.2.3790.49371,268,22423-Nov-201106:13x64SP2SP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24023-Nov-201106:13x86SP2SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1462,12823-Nov-201106:19x64NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.4937777,21622-Nov-201116:29x86SP2SP2GDR
Ntdll.dll5.2.3790.4937777,21622-Nov-201116:27x86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18407-Jul-201015:19x86NoneNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntdll.dll5.2.3790.49371,651,71223-Nov-201106:14IA-64SP2SP2GDR
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24023-Nov-201106:14x86SP2SP2GDR\WOW
Ntdll.dll5.2.3790.49371,652,22423-Nov-201106:11IA-64SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.47896,586,36823-Nov-201106:11IA-64SPSP2QFE
Wntdll.dll5.2.3790.4937778,24023-Nov-201106:11x86SP2SP2QFE\WOW
Updspapi.dll6.3.4.1655,15223-Nov-201106:19IA-64NoneNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6002.185411,205,06418-Nov-201120:23x86
Ntdll.dll6.0.6002.227421,205,57618-Nov-201120:23x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6002.185411,585,15218-Nov-201120:55x64
Ntdll.dll6.0.6002.227421,586,20018-Nov-201120:55x64
Ntdll.dll6.0.6002.185411,167,98418-Nov-201120:55x86
Ntdll.dll6.0.6002.227421,168,49618-Nov-201120:55x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.0.6002.185412,567,56018-Nov-201119:17IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.227422,569,09618-Nov-201119:17IA-64
Ntdll.dll6.0.6002.185411,167,98418-Nov-201119:17x86
Ntdll.dll6.0.6002.227421,168,49618-Nov-201119:17x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,384
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_1_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,271
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_2_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_2_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,644
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_3_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_3_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,111
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_4_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,750
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_4_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,647
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_5_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,226
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_5_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,112
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_6_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_6_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,647
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,140
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,183
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,142
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,187
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,217
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameX86_2862ae775586a153a599b6907db958eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_083fc4ecc09e17c7.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameX86_3fcd43a7d804f62c08766e3da27ea2d7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_ff6a90151f980c9a.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameX86_4e63041be5a392f6e4d50051bc3df6bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_5838d4c0bf065b06.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameX86_c72de6cb11815883e9377c7e9146fcb9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_b90538097255ea95.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_5a931ff3f973738d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_5b1dbeef129029d5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,257
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_8591fa8d2bcba31b.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)17:51
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_8644da4044ca9ac1.manifest
File versionNot Applicable
File size7,654
Date (UTC)16-Nov-2011
Time (UTC)16:20

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_37e49e2bb4b8637e19eaeff4f3c926fb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_a88c4716f9724154.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameAmd64_6559a61903a3f4d4355324f520f1f12d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_eb116b650e8faf30.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameAmd64_82fff793b511f8a0543714fce449d8c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_ede443823ed847bc.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameAmd64_ed8a2f8559e177413dc7d9fa345cc602_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_82bb353722d54ad9.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_b6b1bb77b1d0e4c3.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_b73c5a72caed9b0b.manifest
File versionNot Applicable
File size5,263
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_e1b09610e4291451.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)18:01
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_e26375c3fd280bf7.manifest
File versionNot Applicable
File size7,656
Date (UTC)16-Nov-2011
Time (UTC)16:01
File namePackage_1_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,609
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_1_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,938
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_2_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_2_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,877
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_3_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_3_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,776
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_4_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,760
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_4_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,880
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_5_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,449
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_5_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,777
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_6_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,761
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_6_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,880
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,158
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,201
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,156
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,199
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,158
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,203
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,243
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_c10665c9e631a6be.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_c19104c4ff4e5d06.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_26c61948db705ab645608808e3aa6bab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_6c8701714ba61af8.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File nameIa64_ce4f2b043358120fc9d14ce69f6b96e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_ebab6771070ea788.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File nameIa64_f2d6ec68712a3729bdcaafc5c20f6921_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_d164271b0210fff6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File nameIa64_fb066ed212c2beb3fbb54ea46cc5bb13_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b376d5bc04f57c9f.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_5a94c3e9f9717c89.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_5b1f62e5128e32d1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,260
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_85939e832bc9ac17.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)17:02
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_86467e3644c8a3bd.manifest
File versionNot Applicable
File size7,655
Date (UTC)16-Nov-2011
Time (UTC)15:58
File namePackage_1_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,279
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_1_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,595
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File namePackage_2_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_2_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,867
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File namePackage_3_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,279
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_3_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,597
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File namePackage_4_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,755
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_4_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,870
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File namePackage_for_kb2644615_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,984
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File namePackage_for_kb2644615_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File namePackage_for_kb2644615_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,988
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,027
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File namePackage_for_kb2644615_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File namePackage_for_kb2644615_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:39
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,421
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18541_none_c10665c9e631a6be.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22742_none_c19104c4ff4e5d06.manifest
File versionNot Applicable
File size5,829
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)21:40

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.169151,288,98417-Nov-201105:41x86
Ntdll.dll6.1.7600.210921,293,64017-Nov-201107:17x86
Ntdll.dll6.1.7601.177251,288,47217-Nov-201105:38x86
Ntdll.dll6.1.7601.218611,293,10417-Nov-201105:31x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.169151,739,16017-Nov-201107:14x64
Ntdll.dll6.1.7600.210921,747,40017-Nov-201106:53x64
Ntdll.dll6.1.7601.177251,731,92017-Nov-201106:41x64
Ntdll.dll6.1.7601.218611,740,16017-Nov-201106:30x64
Ntdll.dll6.1.7600.169151,292,59217-Nov-201105:41x86
Ntdll.dll6.1.7600.210921,297,22417-Nov-201107:17x86
Ntdll.dll6.1.7601.177251,292,08017-Nov-201105:38x86
Ntdll.dll6.1.7601.218611,296,20017-Nov-201105:31x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntdll.dll6.1.7600.169152,786,28017-Nov-201105:22IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.210922,787,30417-Nov-201105:30IA-64
Ntdll.dll6.1.7601.177252,785,76817-Nov-201105:21IA-64
Ntdll.dll6.1.7601.218612,785,25617-Nov-201105:31IA-64
Ntdll.dll6.1.7600.169151,292,59217-Nov-201105:41x86
Ntdll.dll6.1.7600.210921,297,22417-Nov-201107:17x86
Ntdll.dll6.1.7601.177251,292,08017-Nov-201105:38x86
Ntdll.dll6.1.7601.218611,296,20017-Nov-201105:31x86

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,783
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_1_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_2_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,788
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_2_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,686
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_3_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,768
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_3_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,668
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_4_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,807
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_4_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,483
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_5_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_5_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,489
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_6_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,783
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_6_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,470
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_7_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,982
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_7_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,537
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_8_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_8_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,517
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,397
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,489
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameX86_1ec6ae9933d911742cd150b44778b24e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_516dd6a94df80610.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameX86_52584833e4dda738537bcbfd8b6f58ca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_d8d7737bf3a8e101.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameX86_5f22b7b4c3473a5e54298c8492ae8f9f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_17f7bd53433917bf.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameX86_bffc18aa52230d0daa49b8720674de3e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_0cb32ea90a3edc33.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameX86_cedc79fd0e28ace8aad6ff41fd42977b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_66a8337e3c02d9e0.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameX86_d404e880c8e1bdabf64931bc0585fa63_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_d2925fbd5f32ef9d.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_58f8ef3d5d486cda.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)06:15
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_5928e20676a9d642.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)08:13
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_5ad47c575a76f4b7.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)06:15
File nameX86_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_5b2ed84a73b89ee9.manifest
File versionNot Applicable
File size3,802
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)05:58
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fb97bc8f9ecf16.manifest
File versionNot Applicable
File size8,047
Date (UTC)23-Jun-2011
Time (UTC)04:55
File nameX86_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_844ffd57a8e4472e.manifest
File versionNot Applicable
File size8,047
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)08:02

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_086d2b0dd413d33f8f228216083842f1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_8d01a7aa060b4f4d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_152d8e5975884d6ee913ae7045b2153a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_fa86e5b61ff753a0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_383ad1aadc2a70632dbed20f0c03697d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_dfe8bd5ce3d318e5.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_3b2f68fe4d68a47f39836a59384bb797_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_7caaba89deb50f41.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_4ba20878e436a9a2cc4424b6f12b134d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_e9904ffd5d7e85db.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_5b5c3ebbd75ba5b9ee657113e9618c92_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_021c4a02b867ec48.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_5d45097eb426019b8290506e5b7faa24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_29fb2b5f4788482f.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_621937a9db63a967555f2004a79aaec9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_291cf0508f2b2a07.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_8da1ce92dccb1e8458ff5aa3c9ad6c7a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_f02af39d25bc5947.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_9466e75ec52f89a773df7771ecebbb6d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_385228be4652a244.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_a8a83e5f450a757f9d3b3629706fd8d1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_6457ad66e70e0805.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_b19a5ee2a27d1e0cad1ccbb597005492_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_6e951d24477b8b28.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_f3d3ffe49e904c155ab6ba8195455abf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_553a0e884df335ab.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_f63dbca4ee99931ebcbb2ecdcb5ae3fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_024809eb54bba0b9.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_b5178ac115a5de10.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)07:57
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_b5477d8a2f074778.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)08:26
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_b6f317db12d465ed.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)07:13
File nameAmd64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_b74d73ce2c16101f.manifest
File versionNot Applicable
File size3,806
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)06:59
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_e01a334047fc404c.manifest
File versionNot Applicable
File size8,049
Date (UTC)23-Jun-2011
Time (UTC)05:55
File nameAmd64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_e06e98db6141b864.manifest
File versionNot Applicable
File size8,049
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)08:23
File namePackage_10_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_10_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,532
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_1_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,793
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_1_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_2_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,212
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_2_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,699
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_3_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,016
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_3_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,277
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_4_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_4_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,111
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_5_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,035
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_5_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_6_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_6_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,080
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_7_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,793
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_7_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,880
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_8_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,822
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_8_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,910
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_9_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,408
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_9_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,773
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,321
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,437
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,784
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_bf6c35134a06a00b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)05:58
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_bf9c27dc63680973.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)07:37
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_c147c22d473527e8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)05:56
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_c1a21e206076d21a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)05:54

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_0b66d8c5380e8279e96e3d4945f2d8dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_08bc4fb7d0649cb3.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameIa64_4bc337da2a3fd95f106436c85bedcf50_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_09d227c107b39c76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameIa64_5c4871e94f35c57a82f132294c3b37cc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_f9480e5158d7c7ce.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameIa64_ae03569d6a096d3e57cc2f872e2681e3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_9d339e4d3e8135f5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameIa64_b075e537e4e209634e6cd79568105738_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_06bb6f7285689a94.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameIa64_c4457fb92f131dd16ea3052cacc3e424_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_e47b50597292587a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,034
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_58fa93335d4675d6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)06:59
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_592a85fc76a7df3e.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)08:31
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_5ad6204d5a74fdb3.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)06:52
File nameIa64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_5b307c4073b6a7e5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,804
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)06:42
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_83fd3bb28f9cd812.manifest
File versionNot Applicable
File size8,048
Date (UTC)23-Jun-2011
Time (UTC)05:48
File nameIa64_microsoft-windows-r..gistry-trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_8451a14da8e2502a.manifest
File versionNot Applicable
File size8,048
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)08:29
File namePackage_1_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,000
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_1_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,120
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_2_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_2_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_3_for_kb2644615_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,195
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_3_for_kb2644615~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,542
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,754
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File namePackage_for_kb2644615_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)18-Nov-2011
Time (UTC)11:15
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16915_none_bf6c35134a06a00b.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)05:58
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21092_none_bf9c27dc63680973.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)07:37
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17725_none_c147c22d473527e8.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)05:56
File nameWow64_microsoft-windows-ntdll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21861_none_c1a21e206076d21a.manifest
File versionNot Applicable
File size3,566
Date (UTC)17-Nov-2011
Time (UTC)05:54
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2644615 — ostatni przegląd: 29.02.2012 — zmiana: 1

Opinia