MS12-021: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010: 13 marca 2012

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-021. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń


Pomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 2.0 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 w wersji 2 (3.1.4000.2435)

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie można zatrzymać wymaganych usług lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Product_{1DFC529C-A291-34D4-99F7-B23F3DDEE962}_theMarble.pkgdefNot applicable2,457,84124-Jan-201219:16
AppenvStub.dll10.0.30319.552445,44025-Jan-201218:04
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2644980 — ostatni przegląd: 16.03.2012 — zmiana: 1

Opinia