XFOR: Jak skonfigurować łącznik protokołu SMTP w programie Exchange 2000

Streszczenie

W programie Exchange 2000 łącznik protokołu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) zastępuje usługę Internet Mail Service ze starszych wersji programu Exchange Server. W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować łącznik protokołu SMTP.

Więcej informacji

W programie Exchange System Manager:
 1. Rozwiń kontener Administrative Groups (Grupy administracyjne). Aby to zrobić, kliknij
  znak plus
  (+) na lewo od tego kontenera.
 2. Kliknij grupę administracyjną, z którą chcesz pracować, a następnie rozwiń ją.
 3. Rozwiń kontener Routing Groups (Grupy routingu).
 4. Kliknij grupę routingu, z którą chcesz pracować, a następnie rozwiń ją.
 5. Kliknij kontener
  Connectors (Łączniki). Kliknij prawym przyciskiem myszy kontener
  Connectors, a następnie kliknij polecenie
  New (Nowy).
 6. Kliknij pozycję
  SMTP Connector (Łącznik protokołu SMTP).
 7. Na karcie
  General
  (Ogólne) podaj odpowiednią nazwę identyfikującą łącznik.
 8. Wybierz opcję używania usługi DNS lub przesyłania poczty dalej do inteligentnego hosta (jeśli przekazujesz pocztę za pośrednictwem serwera poczty usługodawcy internetowego).
 9. W obszarze
  Local Bridgeheads
  (Lokalne serwery czołowe) kliknij przycisk
  Add
  (Dodaj). Dodaj serwer, który ma być serwerem czołowym dla grupy routingu. Wyznacz serwer wirtualny SMTP jako serwer czołowy dla łącznika protokołu SMTP.
 10. Kliknij kartę
  Address Space
  (Przestrzeń adresowa). W obszarze
  Connector Scope
  (Zasięg łącznika) kliknij opcję
  Entire Organization
  (Cała organizacja) lub
  Routing Group
  (Grupa routingu). Tak jak w przypadku konfigurowania usługi Internet Mail Service w starszych wersjach programu Exchange Server, kliknij przycisk
  Add
  (Dodaj), kliknij pozycję
  SMTP, a następnie kliknij przycisk
  OK. Zaakceptuj ustawienie domyślne (*), chyba że chcesz nałożyć dla domeny ograniczenia na wychodzącą pocztę e-mail, i pozostaw koszt równy 1.
 11. Jeśli wybrana została opcja przesyłania całej poczty dalej do inteligentnego hosta, kliknij kartę
  Advanced
  (Zaawansowane). Kliknij opcję
  Outbound Security
  (Zabezpieczenia poczty wychodzącej), a następnie wybierz odpowiednią metodę uwierzytelniania dla hosta przekazującego. Ustawieniem domyślnym jest Anonymous Access (Dostęp anonimowy).
 12. Kliknij przycisk
  OK, aby zamknąć okno dialogowe Outbound Security.
 13. Kliknij przycisk
  OK, aby zamknąć kartę
  Advanced.
 14. Kliknij przycisk
  OK, aby zamknąć łącznik protokołu SMTP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 265293 — ostatni przegląd: 14.05.2011 — zmiana: 1

Opinia