Błąd „Nie rozpoznano urządzenia USB” podczas próby uzyskania dostępu do zewnętrznego dysku twardego USB.

Dotyczy: Windows 7Windows 10, version 1709Windows 10, version 1703 Więcej

Podczas próby uzyskania dostępu do zewnętrznego dysku twardego USB może się wyświetlić następujący komunikat o błędzie:
„Nie rozpoznano urządzenia USB: jedno z urządzeń podłączonych do tego komputera nie działa właściwie i system Windows go nie rozpoznaje”.

Przyczyna


Przyczyną występowania tego problemu może być co najmniej jedna z następujących sytuacji:
 • Aktualnie załadowany sterownik USB nie działa stabilnie lub jest uszkodzony.
 • Komputer wymaga aktualizacji w związku z problemami, które mogą powodować konflikty z zewnętrznym dyskiem twardym USB w systemie Windows.
 • W systemie Windows może brakować innych ważnych aktualizacji dotyczących problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem.
 • Kontrolery USB nie działają stabilnie lub są uszkodzone.
 • Zewnętrzny dysk może przechodzić w tryb selektywnego zawieszania.
 • Może być wymagana aktualizacja sterowników płyty głównej komputera.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności opisane w poniższych metodach we wskazanej kolejności. Jeśli pierwsza metoda nie umożliwi rozwiązania problemu, przejdź do następnej.

Metoda 1. Odinstalowanie zewnętrznego dysku twardego, a następnie jego ponowne połączenie.

Metoda ta umożliwia rozwiązanie problemów związanych z niestabilnym działaniem lub uszkodzeniem aktualnie załadowanego sterownika USB.
 1. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj wpisz ciąg menedżer urządzeń.
 2. Z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 3. Z listy urządzeń wybierz pozycję Stacje dysków.
 4. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) zewnętrzny dysk twardy USB, którego dotyczy problem, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
 5. Gdy dysk twardy zostanie odinstalowany, odłącz kabel USB.
 6. Poczekaj minutę, a następnie ponownie podłącz kabel USB. Sterownik powinien się załadować automatycznie.
 7. Sprawdź stan dysku USB w Eksploratorze Windows.
Uwaga Podłączenie zewnętrznego dysku twardego USB do koncentratora bez zasilania może spowodować wystąpienie zbyt niskiego poziomu zasilania wymaganego do obsługi dysku zewnętrznego. Z tego względu podłącz dysk bezpośrednio do komputera.

Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiązało problemu, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Instalowanie poprawek umożliwiających rozwiązanie problemów, które mogą występować w systemie Windows 7.


Poprawki wymienione w tej metodzie mogą rozwiązać znany konflikt z zewnętrznym dyskiem twardym USB w systemie Windows.
 1. Przejdź do artykułu 976972 z bazy wiedzy: Występują problemy podczas przenoszenia danych za pośrednictwem interfejsu USB z komputera z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, który jest wyposażony w mikroukład USB EHCI firmy NVIDIA i co najmniej 4 GB pamięci RAM.
 2. W obszarze Informacje o aktualizacji kliknij opcję Pobierz teraz pakiet aktualizacji, odpowiednią do używanej wersji systemu Windows 7. 
  1. Jeśli nie masz pewności, której wersji systemu Windows 7 używasz, kliknij przycisk Start, naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Komputer, a następnie wybierz opcję Właściwości.
   • Jeśli obok pozycji Typ systemu widać tekst „64-bitowy system operacyjny”, oznacza to, że używasz 64-bitowej wersji systemu Windows Vista lub Windows 7.
   • Jeśli obok pozycji Typ systemu widać tekst „32-bitowy system operacyjny”, oznacza to, że używasz 32-bitowej (x86) wersji systemu Windows Vista lub Windows 7.
 3. Naciśnij przycisk Kontynuuj. Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika z monitem o zgodę na wykonanie operacji, kliknij opcję Tak.
 4. Kliknij kolejno opcje Pobierz > Otwórz.
 5. Pobieranie powinno się rozpocząć w ciągu 30 sekund. Jeśli pobieranie się nie rozpocznie, kliknij kolejno opcje Rozpocznij pobieranie > Otwórz.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć pobieranie i instalację.
 7. Przejdź do artykułu 974476 z bazy wiedzy: Komputer przestaje odpowiadać po wznowieniu działania przez urządzenie USB ze stanu selektywnego zawieszania urządzenia USB w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2
 8. Kliknij kolejno opcje Wyświetl pliki z poprawkami i zażądaj poprawek > Wybierz poprawkę.
 9. Może pojawić się monit o zapoznanie się z umową licencyjną. Jeśli akceptujesz jej warunki, zaznacz opcję Akceptuję.
 10. Zaznacz pole wyboru obok używanej wersji systemu Windows 7, a następnie w polu wyświetlanym poniżej wpisz swój adres e-mail.
 11. Wpisz wyraz w ramach weryfikacji, a następnie wybierz opcję Zażądaj poprawki.
 12. Odbierz pocztę e-mail. Otrzymasz od firmy Microsoft wiadomość e-mail zawierającą link umożliwiający pobranie poprawki. Kliknij link i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby pobrać i zainstalować poprawkę.
 13. Uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do metody 3.

Metoda 3. Instalowanie najnowszych aktualizacji do systemu Windows.

Ta metoda umożliwia zainstalowanie najnowszych sterowników zewnętrznego dysku twardego USB.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz ciąg Windows Update, a następnie w okienku wyników kliknij opcję Windows Update.
 2. Wybierz opcję Sprawdź, czy są aktualizacje. Po ukończeniu skanowania kliknij opcję Wyświetl aktualizacje opcjonalne.
 3. Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich aktualizacji, a następnie wybierz opcję Zainstaluj aktualizacje.
 4. Jeśli pojawi się monit o zapoznanie się z umową licencyjną, zaznacz opcję Akceptuję.
 5. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aktualizacje.
 6. W razie potrzeby uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do metody 4.

Metoda 4. Ponowne instalowanie kontrolerów USB.

Metoda ta umożliwia rozwiązanie problemów związanych z niestabilnym działaniem lub uszkodzeniem aktualnie załadowanego sterownika USB.
 1. Kliknij przycisk Start i w polu Wyszukaj wpisz ciąg menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń.
 2. Rozwiń sekcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej. Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) urządzenie, a następnie kliknij opcję Odinstaluj. Powtórz te czynności w przypadku każdego urządzenia.
 3. Gdy skończysz, ponownie uruchom komputer. Kontrolery USB zostaną zainstalowane automatycznie.
Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do metody 5.

Metoda 5. Wyłączanie opcji selektywnego zawieszania.

Zastosowanie tej metody uniemożliwia wyłączenie zasilania zewnętrznego dysku USB.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu wyszukiwania wpisz ciąg plan zasilania, a następnie wybierz opcję Wybierz plan zasilania.
 2. Wybierz opcję Zmień ustawienia planu wyświetlaną obok aktualnie wybranego planu.
 3. Wybierz opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania.
 4. Zaznacz pole, aby rozwinąć obszar Ustawienia USB, i wybierz opcję Ustawienie wstrzymania selektywnego USB.
 5. Wybierz opcję Podłączony, kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz opcję Wyłączone.
 6. Jeśli używasz laptopa, wybierz opcję Bateria, kliknij menu rozwijane, a następnie zaznacz opcję Wyłączone.
 7. Kliknij kolejno opcje Zastosuj > OK.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do metody 6.

Metoda 6. Instalowanie najnowszych sterowników mikroukładu płyty głównej.

Metoda ta umożliwia zaktualizowanie sterowników mikroukładu płyty głównej, co pozwoli komputerowi rozpoznać zewnętrzny dysk twardy USB.
 1. Nazwa producenta płyty głównej powinna się znajdować w dokumentacji komputera.
 2. Odwiedź witrynę pomocy technicznej producenta komputera. Aby uzyskać listę witryn pomocy technicznej producentów komputerów, zobacz Informacje kontaktowe producentów komputerów.
 3. W wybranej witrynie znajdź odpowiednie sterowniki płyty głównej. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z producentem komputera.

Jeśli problem nie ustąpi, zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną dotyczącą produktów firmy Microsoft. Informacje dotyczące uzyskiwania pomocy od firmy Microsoft można znaleźć w sekcji Produkty.

Więcej informacji


Więcej informacji o usłudze Windows Update można znaleźć na stronie: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/products/features/windows-update.