Jak wykonać kopię zapasową plików licencji programu Media Player i jak przywrócić te pliki

Streszczenie

Zawartość programu Windows Media Player, którą pobiera się z Internetu lub rejestruje za pomocą funkcji Audio CD, ma włączoną funkcję Zarządzanie prawami dostępu do zawartości nośników cyfrowych (która jest domyślnie włączona) i ma skojarzone z nią pliki licencji. Aby ta zawartość była odtwarzana także po przywróceniu systemu, należy okresowo wykonywać kopię zapasową tych plików licencji.

Więcej informacji

Aby wykonać kopię zapasową plików licencji

  1. W programie Windows Media Player kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie licencjami.
  2. Wybierz folder, w którym chcesz utworzyć kopię zapasową informacji o licencjach, a następnie kliknij przycisk Wykonaj kopię zapasową. Firma Microsoft zaleca użycie lokalizacji domyślnej: Moje dokumenty.
Pojawienie się okna dialogowego Transfer ukończony! oznacza, że wykonanie kopii zapasowej licencji powiodło się.

W ramach kopii zapasowej są tworzone następujące pliki:
  • Drmv1key.bak
  • Drmv1lic.bak
  • Drmv2key.bak
  • Drmv2lic.bak
Uwaga Domyślnie te pliki są ukryte, więc mogą być niewidoczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat wyświetlania plików ukrytych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

141276 Jak w systemie Windows wyświetlić pliki systemowe i ukryte

Aby przywrócić plik uszkodzony lub nienadający się do użytku

Uwaga Do przywrócenia pliku niezbędne jest działające połączenie internetowe.

  1. W programie Windows Media Player kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Zarządzanie licencjami.
  2. Kliknij przycisk Przywróć teraz. Odtwarzacz sprawdza informacje o licencji przy użyciu połączenia internetowego.

    Pojawienie się komunikatu „Transfer ukończony” oznacza, że odtwarzacz sprawdził informacje o licencjach i przywrócił licencje.
Aby odtworzyć zawartość chronioną na innym komputerze, trzeba też przywrócić plik licencji na tym komputerze. Można wykonać opisane wyżej kroki, aby zapisać kopię zapasową plików licencji na dyskietce, a następnie przywrócić te pliki na innym komputerze w celu odtworzenia zawartości.

Liczba operacji przywracania licencji jest ograniczona. Po osiągnięciu określonego limitu nie można ponownie przywrócić licencji. W celu ich przywrócenia należy się skontaktować z producentem zawartości.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 265473 — ostatni przegląd: 29.07.2008 — zmiana: 1

Opinia