MS11-100: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1: 29 grudnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-100. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 29 grudnia 2011

Aby dowiedzieć się więcej o sposobach pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z dokumentem Przełączniki wiersza polecenia Instalatora Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web poświęconą Instalatorowi Windows:

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

INFORMACJE O PLIKACH


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach. Program .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Informacje o plikach w programie .NET Framework 3.5.1

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 dla systemów opartych na procesorach x86

Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420684,03213-Nov-201000:22
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201001:54
system.web.resources.dll2.0.50727.5420593,92013-Nov-201001:13
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:19
system.web.resources.dll2.0.50727.5420815,10412-Nov-201023:25
system.web.resources.dll2.0.50727.5420614,40012-Nov-201023:35
system.web.resources.dll2.0.50727.5420585,72813-Nov-201001:13
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:35
system.web.resources.dll2.0.50727.5420647,16813-Nov-201000:49
system.web.resources.dll2.0.50727.5420630,78413-Nov-201002:20
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30412-Nov-201023:39
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74412-Nov-201023:14
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:55
system.web.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201000:40
system.web.resources.dll2.0.50727.5420626,68812-Nov-201023:30
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201001:57
system.web.resources.dll2.0.50727.5420602,11212-Nov-201023:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201000:51
system.web.resources.dll2.0.50727.5420753,66412-Nov-201023:39
system.web.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201002:30
system.web.resources.dll2.0.50727.5420598,01613-Nov-201002:04
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96012-Nov-201023:56
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201001:44
aspnet_wp.exe2.0.50727.545631,50425-Dec-201120:42
webengine.dll2.0.50727.5456437,52025-Dec-201120:42
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.dll2.0.50727.54565,255,16825-Dec-201120:42
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.resources.dll2.0.50727.5420684,03213-Nov-201000:58
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:37
system.web.resources.dll2.0.50727.5420593,92013-Nov-201002:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:02
system.web.resources.dll2.0.50727.5420815,10413-Nov-201000:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420614,40013-Nov-201000:02
system.web.resources.dll2.0.50727.5420585,72813-Nov-201002:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:58
system.web.resources.dll2.0.50727.5420647,16813-Nov-201001:50
system.web.resources.dll2.0.50727.5420630,78413-Nov-201002:55
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201000:21
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74413-Nov-201000:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201001:06
system.web.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201001:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420626,68813-Nov-201000:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:39
system.web.resources.dll2.0.50727.5420602,11213-Nov-201000:02
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201001:13
system.web.resources.dll2.0.50727.5420753,66413-Nov-201000:55
system.web.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201003:01
system.web.resources.dll2.0.50727.5420598,01613-Nov-201002:44
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201001:06
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:54
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201120:47
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201120:47
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201120:47

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.545643,28025-Dec-201120:40
webengine.dll2.0.50727.5456746,25625-Dec-201120:40
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:40
system.web.dll2.0.50727.54565,263,36025-Dec-201120:40
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420684,03213-Nov-201000:30
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:01
system.web.resources.dll2.0.50727.5420593,92013-Nov-201001:22
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:26
system.web.resources.dll2.0.50727.5420815,10412-Nov-201023:31
system.web.resources.dll2.0.50727.5420614,40012-Nov-201023:35
system.web.resources.dll2.0.50727.5420585,72813-Nov-201001:22
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:52
system.web.resources.dll2.0.50727.5420647,16813-Nov-201001:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420630,78413-Nov-201002:27
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30412-Nov-201023:50
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74412-Nov-201023:18
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:32
system.web.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201000:51
system.web.resources.dll2.0.50727.5420626,68812-Nov-201023:33
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420602,11212-Nov-201023:35
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201000:55
system.web.resources.dll2.0.50727.5420753,66412-Nov-201023:51
system.web.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201002:37
system.web.resources.dll2.0.50727.5420598,01613-Nov-201002:09
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201000:33
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:33
aspnet_wp.exe2.0.50727.545631,50425-Dec-201120:42
webengine.dll2.0.50727.5456437,52025-Dec-201120:42
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.dll2.0.50727.54565,255,16825-Dec-201120:42
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571043,28025-Dec-201120:48
webengine.dll2.0.50727.5710746,25625-Dec-201120:48
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:48
system.web.dll2.0.50727.57105,263,36025-Dec-201120:48
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.resources.dll2.0.50727.5420684,03213-Nov-201000:58
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:36
system.web.resources.dll2.0.50727.5420593,92013-Nov-201002:04
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:08
system.web.resources.dll2.0.50727.5420815,10413-Nov-201000:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420614,40013-Nov-201000:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420585,72813-Nov-201002:03
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:54
system.web.resources.dll2.0.50727.5420647,16813-Nov-201001:50
system.web.resources.dll2.0.50727.5420630,78413-Nov-201002:54
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201000:58
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74413-Nov-201000:00
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201001:05
system.web.resources.dll2.0.50727.5420577,53613-Nov-201001:41
system.web.resources.dll2.0.50727.5420626,68813-Nov-201000:34
system.web.resources.dll2.0.50727.5420606,20813-Nov-201002:37
system.web.resources.dll2.0.50727.5420602,11213-Nov-201000:33
system.web.resources.dll2.0.50727.5420610,30413-Nov-201001:13
system.web.resources.dll2.0.50727.5420753,66413-Nov-201000:56
system.web.resources.dll2.0.50727.5420589,82413-Nov-201003:00
system.web.resources.dll2.0.50727.5420598,01613-Nov-201002:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201001:05
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:52
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201120:47
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201120:47
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201120:47

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.545683,21625-Dec-201120:35
webengine.dll2.0.50727.54561,232,65625-Dec-201120:35
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:35
system.web.dll2.0.50727.54564,784,12825-Dec-201120:35
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59212-Nov-201023:25
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:00
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74412-Nov-201023:23
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:38
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201000:41
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:35
aspnet_wp.exe2.0.50727.545631,50425-Dec-201120:42
webengine.dll2.0.50727.5456437,52025-Dec-201120:42
system.web.extensions.dll3.5.30729.54461,277,95225-Dec-201120:42
system.web.dll2.0.50727.54565,255,16825-Dec-201120:42
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
aspnet_wp.exe2.0.50727.571083,21625-Dec-201120:41
webengine.dll2.0.50727.57101,232,65625-Dec-201120:41
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:41
system.web.dll2.0.50727.57104,784,12825-Dec-201120:41
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:11
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201000:57
system.web.resources.dll2.0.50727.5420671,74413-Nov-201000:01
system.web.resources.dll2.0.50727.5420622,59213-Nov-201001:05
system.web.resources.dll2.0.50727.5420552,96013-Nov-201001:05
system.web.resources.dll2.0.50727.5420557,05613-Nov-201002:55
aspnet_wp.exe2.0.50727.571031,50425-Dec-201120:47
webengine.dll2.0.50727.5710437,52025-Dec-201120:47
system.web.extensions.dll3.5.30729.57701,282,04825-Dec-201120:47
system.web.dll2.0.50727.57105,255,16825-Dec-201120:47
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2656356 — ostatni przegląd: 05.01.2012 — zmiana: 1

Opinia