MS12-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w systemach Windows XP i Windows Server 2003: 10 kwietnia 2012

Ważne W odpowiedzi na informacje od klientów dotyczące wersji pierwotnej tej aktualizacji z 10 kwietnia 2012 zmieniono tę aktualizację i wydano ją ponownie 12 czerwca 2012.

Uwaga Jeśli wcześniej zainstalowano poprawkę 2702327 w celu rozwiązania problemów z drukowaniem w aplikacjach Windows Forms i zostanie zainstalowana ta ponownie wydana aktualizacja zabezpieczeń, numer wersji zainstalowanych plików się nie zmieni. Ponadto ta aktualizacja nie jest wyświetlana w elemencie Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Jest to zgodne z oczekiwaniami, ponieważ poprawka 2702327 zawiera nowszą wersję instalowanych plików i zastępuje to ponowne wydanie.

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-025. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, odwiedź następującą stronę witryny MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
Składnik usługi GDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201214:15
Składnik usługi LDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:56
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x64
Składnik usługi GDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201213:54
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201214:15
Składnik usługi LDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:33
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:56
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach IA-64
Składnik usługi GDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201213:54
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201214:15
Składnik usługi LDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:33
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:56

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w razie używania tego programu z:
    • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
    • Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2656369 — ostatni przegląd: 18.06.2012 — zmiana: 1

Opinia