MS11-100: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP: 29 grudnia 2011

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-100. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Informacje dotyczące pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Plik do pobrania Pobierz pakiet teraz.

Data wydania: 29 grudnia 2011

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje o różnych przełącznikach wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, zapoznaj się z dokumentem Przełączniki wiersza polecenia Instalatora Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web poświęconą Instalatorowi Windows:

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli nie można zatrzymać wymaganych usług z jakiejkolwiek przyczyny lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:

2416473 MS10-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 w systemach Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w programie .NET Framework 3.5

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3 dla systemów opartych na procesorach x86

Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.36781,277,95225-Dec-201108:59
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.57691,282,04825-Dec-201112:15

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3 dla systemów opartych na procesorach x64

Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.36781,277,95225-Dec-201109:17
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.36781,277,95225-Dec-201108:59
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.57691,282,04825-Dec-201112:36
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.57691,282,04825-Dec-201112:15

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 z dodatkiem SP2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows Server 2008 z dodatkiem SP2, Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows XP z dodatkiem SP3 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Składnik usługi GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.36781,277,95225-Dec-201109:37
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.36781,277,95225-Dec-201108:59
Składnik usługi LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.57691,282,04825-Dec-201112:48
System.Web.Extensions.dll3.5.30729.57691,282,04825-Dec-201112:15
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2657424 — ostatni przegląd: 05.01.2012 — zmiana: 1

Opinia