MS12-034: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ systemu Windows: 8 maja 2012

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-034. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych związanych ze stosowaniem tej aktualizacji.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition i Windows Server 2003
Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows
Windows Vista lub Windows Server 2008 i nowsze wersje
Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemach Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Jeśli aktualizowane pliki są zablokowane lub używane, po zastosowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
2412687 MS11-029: Opis aktualizacji zabezpieczeń interfejsu GDI+ systemu Windows: 12 kwietnia 2011

Informacje dotyczące usuwania

Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition i Windows Server 2003
Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Ponadto można skorzystać z narzędzia Spuninst.exe w folderze %Windir%\$NTUninstallKB2659262$\Spuninst.
Windows Vista lub Windows Server 2008 i nowsze wersje
Aby odinstalować aktualizację zainstalowaną za pomocą narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe), należy użyć przełącznika Instalatora /Uninstall lub kliknąć pozycję Panel sterowania, kliknąć pozycję System i zabezpieczeni, a następnie w obszarze Windows Update kliknąć pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje i wybrać odpowiednią aktualizację z listy.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta poprawka instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99209-Feb-201215:43x86NoneNot Applicable
Gdiplus.manNot Applicable39809-Feb-201215:44Not ApplicableNoneNot Applicable
Gdiplus.manNot Applicable60809-Feb-201215:44Not ApplicableNoneNot Applicable
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99209-Feb-201215:43x86SP3SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39809-Feb-201215:44Not ApplicableSP3SP3QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60809-Feb-201215:44Not ApplicableSP3SP3QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99210-Feb-201216:35x86SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39810-Feb-201216:36Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60810-Feb-201216:36Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.227912,193,40811-Feb-201205:20x64SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable40011-Feb-201205:20Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable61211-Feb-201205:20Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99211-Feb-201205:20x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39811-Feb-201205:20Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60811-Feb-201205:20Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Gdiplus.dll5.2.6002.227914,912,12811-Feb-201205:19IA-64SP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39911-Feb-201205:19Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable61011-Feb-201205:19Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.dll5.2.6002.227911,748,99211-Feb-201205:19x86SP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable39811-Feb-201205:19Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Gdiplus.manNot Applicable60811-Feb-201205:19Not ApplicableSP2SP2QFE\ASMS\X86\10\POLICY\MSFT\WINDOWS\GDIPLUS
Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 i Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Dodatek Service Pack 1 jest zintegrowany z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2008. Dlatego pliki dla wersji RTM dotyczą tylko systemu Windows Vista. Pliki dla wersji RTM są oznaczone numerem wersji 6.0.0000.xxxxxx.
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Server 2008 i Windows Vista”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6002.185811,748,99203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll5.2.6002.227951,748,99210-Feb-201216:22x86
Gdiplus.dll6.0.6002.185811,838,59203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll6.0.6002.227951,838,59210-Feb-201216:22x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6002.185812,192,89603-Feb-201215:26x64
Gdiplus.dll5.2.6002.227952,193,40811-Feb-201217:36x64
Gdiplus.dll6.0.6002.185812,424,32003-Feb-201215:26x64
Gdiplus.dll6.0.6002.227952,424,32011-Feb-201217:37x64
Gdiplus.dll5.2.6002.185811,748,99203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll5.2.6002.227951,748,99210-Feb-201216:22x86
Gdiplus.dll6.0.6002.185811,838,59203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll6.0.6002.227951,838,59210-Feb-201216:22x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.6002.185814,911,10403-Feb-201214:57IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.227954,912,12810-Feb-201217:19IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.185815,266,94403-Feb-201214:57IA-64
Gdiplus.dll6.0.6002.227955,266,94410-Feb-201217:19IA-64
Gdiplus.dll5.2.6002.185811,748,99203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll5.2.6002.227951,748,99210-Feb-201216:22x86
Gdiplus.dll6.0.6002.185811,838,59203-Feb-201215:11x86
Gdiplus.dll6.0.6002.227951,838,59210-Feb-201216:22x86
Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2”. Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.7600.170071,723,39221-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll5.2.7600.211981,723,39220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll5.2.7601.178251,723,39221-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll5.2.7601.219771,723,39221-Apr-201204:12x86
Gdiplus.dll6.1.7600.170071,625,08821-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll6.1.7600.211981,626,11220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll6.1.7601.178251,625,08821-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll6.1.7601.219771,626,11221-Apr-201204:12x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.7600.170072,292,73621-Apr-201205:39x64
Gdiplus.dll5.2.7600.211982,292,73620-Apr-201205:42x64
Gdiplus.dll5.2.7601.178252,293,24821-Apr-201205:16x64
Gdiplus.dll5.2.7601.219772,293,24821-Apr-201205:09x64
Gdiplus.dll6.1.7600.170072,165,76021-Apr-201205:39x64
Gdiplus.dll6.1.7600.211982,166,27220-Apr-201205:42x64
Gdiplus.dll6.1.7601.178252,165,76021-Apr-201205:16x64
Gdiplus.dll6.1.7601.219772,166,27221-Apr-201205:09x64
Gdiplus.dll5.2.7600.170071,723,39221-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll5.2.7600.211981,723,39220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll5.2.7601.178251,723,39221-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll5.2.7601.219771,723,39221-Apr-201204:12x86
Gdiplus.dll6.1.7600.170071,625,08821-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll6.1.7600.211981,626,11220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll6.1.7601.178251,625,08821-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll6.1.7601.219771,626,11221-Apr-201204:12x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Gdiplus.dll5.2.7600.170074,922,88021-Apr-201204:12IA-64
Gdiplus.dll5.2.7600.211984,922,88020-Apr-201204:39IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.178254,923,39221-Apr-201203:56IA-64
Gdiplus.dll5.2.7601.219774,923,39221-Apr-201204:07IA-64
Gdiplus.dll6.1.7600.170074,601,85621-Apr-201204:12IA-64
Gdiplus.dll6.1.7600.211984,603,39220-Apr-201204:39IA-64
Gdiplus.dll6.1.7601.178254,602,36821-Apr-201203:56IA-64
Gdiplus.dll6.1.7601.219774,603,90421-Apr-201204:07IA-64
Gdiplus.dll5.2.7600.170071,723,39221-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll5.2.7600.211981,723,39220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll5.2.7601.178251,723,39221-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll5.2.7601.219771,723,39221-Apr-201204:12x86
Gdiplus.dll6.1.7600.170071,625,08821-Apr-201204:23x86
Gdiplus.dll6.1.7600.211981,626,11220-Apr-201204:38x86
Gdiplus.dll6.1.7601.178251,625,08821-Apr-201204:21x86
Gdiplus.dll6.1.7601.219771,626,11221-Apr-201204:12x86

Informacje o dodatkowych plikach


Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows Vista i Windows Server 2008

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,883
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,725
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,998
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,725
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,002
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,020
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_23ad8e5ce7e374aa228d7a5cce622d87_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_c9fade8f0ad35319.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_5dc9dfd789965abd749081f95261c9dc_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_e772e28b95596a92.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9e014ea620a648cff9d5a35c30e55d5a_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_4dabdb991476ef53.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6a78f0ae81ed86ae1ca3e61e263d235_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_7c343f5d02226d35.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_9e591052ca1013d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_878c0e98e3b6f402.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_8daa7f376315ed77.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_76dd7d7d7cbccda9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_2af3db2a3c3c29994f43ac28161c3e34_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_071529b96aab340d.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_769c30d81db9c00ea25c3dc6fd39507e_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_c84a3ad07d34630d.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a420c5bbc42a78255ff336e92db0110d_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_3c559c39d3ba83a6.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fea8a0e1015cb6ed283e5caaa6b928fe_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_c620f07f165a2781.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_56abd97bb593eaca.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_3fded7c1cf3acafc.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Feb-2012
Time (UTC)17:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_45fd48604e99c471.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_2f3046a66840a4a3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Feb-2012
Time (UTC)17:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,223
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,850
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,063
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,686
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,063
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,690
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_9e591052ca1013d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_878c0e98e3b6f402.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_8daa7f376315ed77.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_76dd7d7d7cbccda9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_17cf3c19c34e3fc79540bc32d1ef4d9e_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_b9548b683ecadf4b.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_72c41e9bfcc9d68212cd0917a13efb7d_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_5124c175112b57dd.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b2942dba43c2be0fd3ce80cd4aaa189b_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_560b21b2efcd8c2d.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ff1d53961c8dd49024fe10c571c3fdf8_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_251f591824166a59.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_9e58ee14ca104bb4.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_878bec5ae3b72be6.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)17:30
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_8daa5cf96316255b.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:11
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_76dd5b3f7cbd058d.manifest
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)17:32
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,506
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,891
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,506
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,442
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,450
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,222
Date (UTC)13-Feb-2012
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.18581_none_9e591052ca1013d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:31
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.6002.22795_none_878c0e98e3b6f402.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.18581_none_8daa7f376315ed77.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)03-Feb-2012
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.6002.22795_none_76dd7d7d7cbccda9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,160
Date (UTC)10-Feb-2012
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,543
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,287
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,746
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,267
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,731
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,282
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,547
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,482
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,552
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,465
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,532
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,868
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_0d52f24b0491010bbcd788decd6ee91b_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_f13b77e467b899e0.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_2d2a3a7a8b3f7f79703aa6d2cad64112_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_ae13a9e18e40d534.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_3bf7aaf339cb1431c011bbdf1c7f0760_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_2eb54ee6cc5dc9e5.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_594052a0e6df5de17fde77e058f04f9d_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_92a089a3bc6411b5.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_7a3d653f085036c242d5f029a56610f4_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_f263738dedc429cb.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_96b987c3506898e20b50301a1511fd01_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_8f9ea97af00b8eba.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_9fe3e0f820f6c29f4894e36bbfab6bb2_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_d92aa2972928a66b.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_d109189adf1929bce996487d007cd248_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_e76426a62fd2f5a9.manifest
File versionNot Applicable
File size627
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_83a2e04ced13b0e1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_6cde255f06b30e97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_83810474ed62c6c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_6cb831970705d8bf.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_72f44f3186198a88.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_5c2f94439fb8e83e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d273598668a06b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_5c09a07ba00bb266.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_09e1f3de9cdfdfb5a003e65661de5505_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_5451b4ffcdf0afef.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0d52f24b0491010bbcd788decd6ee91b_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_4d5a136820160b16.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d2a3a7a8b3f7f79703aa6d2cad64112_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_0a324565469e466a.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_344c0fa75ceb798e4a0c29fee6c774cc_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_1a0eb9c81457b1f1.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3bf7aaf339cb1431c011bbdf1c7f0760_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_8ad3ea6a84bb3b1b.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4f3f2bb75c298b0459ff055a27a68ce1_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_73da1bdd6548fab2.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_50e13190e2293e8b6710f89a12cec7d0_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_f2f05fa70f38a14f.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_594052a0e6df5de17fde77e058f04f9d_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_eebf252774c182eb.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6c3b7042d1f116205ca458971a156d8d_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_d4246c2839e99f80.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_70819535a9af130962a075b3a9552412_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_73b38b6996d4c74c.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_784fa466c9735a1ee2a95fb0db94ae28_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_01b9e40e69063606.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7a3d653f085036c242d5f029a56610f4_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_4e820f11a6219b01.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_96b987c3506898e20b50301a1511fd01_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_ebbd44fea868fff0.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_974be4cf55f377c98787172a154fbebb_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_cd317e0e61fd73a0.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9d4a93d55e030386294f713af26c6e26_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_a624c96977bbe037.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e4b3dfab8ae4c5c76e88b36eb60a924_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_0298b6ce2d1677ef.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9fe3e0f820f6c29f4894e36bbfab6bb2_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_35493e1ae18617a1.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a3977a38bb43c588126fde94dae84a5d_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_9fb0458af52d0d20.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ae425960ccb1acb9a03fffba6ae36b82_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_f75ee15422f939f4.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d109189adf1929bce996487d007cd248_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_4382c229e83066df.manifest
File versionNot Applicable
File size629
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e1e54dc674595d2274d67e4230f3d5c5_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_2b188285cfd6b795.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f00b0aa7f8a8c3fd2d8a6526926f2138_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_3bb9ca26a414e99b.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fc88fe447f4dc26da741560934c71c11_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_cb4feb93abccf6e1.manifest
File versionNot Applicable
File size631
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_fd41767987eb6a3a3e5405d7d9832bb3_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_f8910c437cb5d53b.manifest
File versionNot Applicable
File size922
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_3bf5a975d89787db.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_2530ee87f236e591.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)06:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_3bd3cd9dd8e69dbe.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_250afabff289afb9.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_2b47185a719d6182.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:31
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_14825d6c8b3cbf38.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)06:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_2b253c8271ec7765.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_145c69a48b8f8960.manifest
File versionNot Applicable
File size2,039
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,296
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,565
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,711
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,685
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,519
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,276
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,599
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,416
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,297
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,569
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,323
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size6,068
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,913
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size5,876
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,799
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,214
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,787
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_83a2e04ced13b0e1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_6cde255f06b30e97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_83810474ed62c6c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_6cb831970705d8bf.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_72f44f3186198a88.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_5c2f94439fb8e83e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d273598668a06b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_5c09a07ba00bb266.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64
File nameIa64_3735e66bedf39a905646c65fd7894082_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_5e4708729300fa5b.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4630ed1c8965adb03cb0feb14d7f4a1f_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_728f0b1498c29288.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_89898457b954ddd3d0e4a6c08832ae9a_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_5d75c2a48537f049.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_948afe89ef075e4ebe3d2735079ff9d2_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_b25e5e62eae3374a.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_c34bf5c5107effc40942eff07fa5ee97_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_81172bf827d4e819.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_dde4181c5bb343614150a998c68ccaab_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_19a2e0086ce57df1.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_ede9d464b0d7417e59c4c061b361b0c8_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_ca875cb344af4259.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_fc2f3407c41d218b97d30fdd0b3cc09d_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_5279d5eb062c49f4.manifest
File versionNot Applicable
File size920
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_83a2be0eed13e8c5.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_6cde032106b3467b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_8380e236ed62fea8.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_6cb80f59070610a3.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_72f42cf38619c26c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_5c2f72059fb92022.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)06:16
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d2511b8668d84f.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_5c097e3da00bea4a.manifest
File versionNot Applicable
File size2,036
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:54
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,612
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,418
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,807
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2659262~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size4,219
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,478
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2659262_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)24-Apr-2012
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.17007_none_83a2e04ced13b0e1.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7600.21198_none_6cde255f06b30e97.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.17825_none_83810474ed62c6c4.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:04
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.0.7601.21977_none_6cb831970705d8bf.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.17007_none_72f44f3186198a88.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:06
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.21198_none_5c2f94439fb8e83e.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)20-Apr-2012
Time (UTC)05:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.17825_none_72d273598668a06b.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7601.21977_none_5c09a07ba00bb266.manifest
File versionNot Applicable
File size2,033
Date (UTC)21-Apr-2012
Time (UTC)05:07
PlatformNot Applicable

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
 • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
 • Windows 7
 • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2659262 — ostatni przegląd: 11.05.2012 — zmiana: 1

Opinia