JAK: Przywracanie domyślnych uprawnień NTFS w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób przywracania domyślnych uprawnień systemu plików NTFS w systemie Windows 2000. System Windows 2000 obejmuje szablony konfiguracji zabezpieczeń, które zawierają domyślne ustawienia uprawnień NTFS, uprawnienia Rejestru, domyślne prawa użytkownika itp. Te szablony są zlokalizowane w folderze %GłównyKatalogSystemowy%\Inf i mają następujące nazwy:
 • Defltwk.inf: Windows 2000 Professional
 • Defltsv.inf: Windows 2000 Server/Advanced Server - komputer inny niż kontroler domeny
 • Defltdc.inf: Windows 2000 Server/Advanced Server - kontroler domeny
Powrót do początku

Przywracanie domyślnych ustawień zabezpieczeń

Można użyć tych szablonów w połączeniu z przystawką Konfiguracja i analiza zabezpieczeń w programie Microsoft Management Console (MMC) do przywrócenia domyślnych ustawień zabezpieczeń w systemie Windows 2000. Aby to zrobić:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  mmc.exe, a następnie kliknij przycisk
  OK, aby uruchomić program MMC.
 2. W menu Konsola kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. Kliknij przycisk
  Dodaj, a następnie kliknij dwukrotnie przystawkę
  Konfiguracja i analiza zabezpieczeń.
 4. Kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł
  Konfiguracja i analiza zabezpieczeń, a następnie kliknij polecenie
  Otwórz bazę danych.
 6. Wpisz nazwę pliku, w którym będą przechowywane ustawienia.
 7. Po utworzeniu bazy danych musisz importować odpowiedni szablon konfiguracji zabezpieczeń: prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł
  Konfiguracja i analiza zabezpieczeń, a następnie kliknij polecenie
  Importuj szablon. Można użyć dowolnego szablonu, choć szablon BASICDC (basicdc.inf) odzwierciedla typową konfigurację kontrolera domeny.


  UWAGA: W przypadku przywracania ustawień zabezpieczeń na kontrolerze domeny z systemem Windows 2000 przed importowaniem szablonu wykonaj kroki opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  250454 Error Returned Importing the BASICDC Security Template
 8. Przejdź do folderu %GłównyKatalogSystemowy%\Inf i wybierz szablon odpowiedni dla danej instalacji.


  UWAGA: Folder %GłównyKatalogSystemowy%\Inf jest domyślnie ukryty. Aby wyświetlić foldery ukryte:
  1. Kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer na pulpicie.
  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
  3. Kliknij opcję
   Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk
   OK.
 9. Po importowaniu szablonu wykonaj instrukcje wyświetlane w prawym okienku, aby skonfigurować komputer przy użyciu ustawień zabezpieczeń zawartych w szablonie.
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące domyślnych uprawnień NTFS, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

244600 Default NTFS Permissions in Windows 2000
148437 Domyślne uprawnienia NTFS w systemie Windows NT
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 266118 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia