Moduł sprawdzania pisowni nie oflagowuje błędnych wyrazów w programie Word 2007

Symptomy

Symptom 1

Błędnie wpisany wyraz w programie Microsoft Office Word 2007 nie zostaje oflagowany przez moduł sprawdzania pisowni.

Symptom 2

W programie Word 2007 kliknięcie przycisku Pisownia i gramatyka w grupie Sprawdzanie na karcie Recenzja powoduje wyświetlenie jednego z następujących komunikatów:
 • Sprawdzanie pisowni i gramatyki zostało ukończone.
 • Narzędzia sprawdzające dla języka <język_domyślny> nie są zainstalowane. Spróbuj ponownie zainstalować narzędzia sprawdzające.
 Czy ten problem występuje w innej wersji programu Microsoft Word?

Aby wyświetlić informacje o rozwiązywaniu tego problemu w innej wersji programu Microsoft Word, kliknij łącze poniżej:

Moduł sprawdzania pisowni nie oflagowuje błędnych wyrazów w programie Word 2010

Przyczyna

Możliwe przyczyny tego problemu:
 • Narzędzia sprawdzające nie są zainstalowane.
 • Dodatek Speller EN-US jest wyłączony.
 • Jest zaznaczone pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki.
 • Jako język domyślny jest ustawiony inny język.
 • W rejestrze występuje następujący wpis:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\ProofingTools\1.0\Override\en-US

Rozwiązanie

Zalecane jest stosowanie metod z tego artykułu w podanej kolejności. Jeśli jednak już wcześniej wypróbowano jedną z metod rozwiązywania tego problemu i nie okazała się ona skuteczna, można szybko przejść do innej metody z poniższej listy:

Metoda 1. Zainstalowanie narzędzi sprawdzających

 1. Zakończ działanie wszystkich programów.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W systemie Windows Vista kliknij dwukrotnie pozycję Programy i funkcje. W starszych wersjach systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  W systemie Windows 7 w obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.
 4. Kliknij pozycję Microsoft Office wersja, a następnie kliknij pozycję Zmień.

  Uwaga W tym i kolejnym kroku tekst zastępczy wersja oznacza wersję pakietu Microsoft Office zainstalowaną na komputerze.
 5. W oknie dialogowym Microsoft Office wersja kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Rozwiń pozycję Funkcje wspólne pakietu Office, kliknij ikonę z lewej strony pozycji Narzędzia sprawdzające, a następnie kliknij pozycję Uruchom wszystko z mojego komputera.

Metoda 2. Włączenie dodatku Speller EN-US

 1. W programie Word kliknij przycisk pakietu Office, a następnie kliknij pozycję Opcjeprogramu Word.
 2. Z lewej strony kliknij pozycję Dodatki.
 3. U dołu okna dialogowego Opcje programu Word w sekcji Zarządzaj, wybierz strzałkę listy rozwijanej i zamiast pozycji Dodatki COM wybierz pozycję Elementy wyłączone, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 4. W oknie dialogowym Elementy wyłączone sprawdź, czy w polu Wybierz te elementy, które mają być ponownie włączone jest dostępna pozycja Speller EN-US (nlsdata0009.dll).
 5. Jeśli jest widoczna pozycja Speller EN-US (nlsdata0009.dll), kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Włącz.
 6. Kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć działanie okna Elementy wyłączone, a następnie kliknij przycisk OK, aby zakończyć działanie okna Opcje programu Word.

Metoda 3. Włączenie sprawdzania pisowni w trakcie pisania

 1. Kliknij przycisk pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 2. W oknie dialogowym Opcje programu Word wybierz pozycję Sprawdzanie.
 3. Upewnij się, że w sekcji Podczas poprawiania pisowni i gramatyki w programie Word jest wybrane pole wyboru Sprawdź pisownię w trakcie pisania.
 4. Upewnij się, że w sekcji Wyjątki pola wyboru są wyczyszczone.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zakończyć działanie okna dialogowego Opcje programu Word.

Metoda 4. Wybranie odpowiedniego języka i wyczyszczenie pola wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki

 1. Zaznacz cały dokument programu Word.
 2. Kliknij kartę Recenzja.
 3. Na karcie Recenzja kliknij przycisk Ustaw język.
 4. W oknie dialogowym Język kliknij odpowiedni język i kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli pole wyboru Nie sprawdzaj pisowni ani gramatyki jest zaznaczone, wyczyść je kliknięciem.Metoda 5. Zmodyfikowanie rejestru za pomocą poprawki Fix it


Ważne
Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Użytkownik powinien wiedzieć, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujące łącze w celu wyświetlenia tego artykułu w witrynie Windows Online:
Aby automatycznie usunąć z rejestru powiązany klucz rejestru, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg REGEDIT, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Odszukaj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools\1.0\Override
 4. Kliknij przycisk Usuń.
 5. Zakończ działanie Edytora rejestru.
 6. Zakończ działanie programu Word i uruchom go ponownie.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2662392 — ostatni przegląd: 15.03.2012 — zmiana: 1

Opinia