MS12-011: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft SharePoint umożliwiają podniesienie uprawnień: 14 lutego 2012

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-011. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeńPoniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.


  • 2553413  MS12-014: Opis aktualizacji zabezpieczeń programów Microsoft SharePoint Server 2010 i SharePoint Foundation 2010: 14 lutego 2012 (strona może być w języku angielskim)
  • 2597124  MS12-014: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft SharePoint Server 2010: 14 lutego 2012 (strona może być w języku angielskim)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2663841 — ostatni przegląd: 29.02.2012 — zmiana: 1

Opinia