Jak rozwiązywać problemy z błędami licznika wydajności opartego na usłudze WinMgmt

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Symptomy

Podczas przeglądania dziennika Podglądu zdarzeń aplikacji na komputerze może się pojawić jedno lub kilka następujących zdarzeń:
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: WinMgmt

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 37

Opis: Proces ADAP usługi WMI nie mógł załadować biblioteki wydajności nazwa pliku z powodu nieznanego problemu dotyczącego biblioteki: 0x0
lub
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: WinMgmt

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 41

Opis: Proces ADAP nie mógł przetworzyć biblioteki wydajności nazwa pliku z powodu naruszenia czasu w funkcji zbierającej
lub
Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: WinMgmt

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 61

Opis: Proces ADAP usługi WMI nie mógł przetworzyć biblioteki wydajności nazwa pliku z powodu naruszenia czasu w funkcji otwierającej

Przyczyna

Takie zachowanie może się pojawić, ponieważ albo wystąpił problem z licznikiem, albo analizator biblioteki wydajności Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) zwraca fałszywą poprawną wartość. Jeżeli analizator biblioteki wydajności Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) zwraca fałszywą poprawną wartość, w pewnych sytuacjach analizator może niepoprawnie określać, że biblioteka jest nieprawidłowa, mimo że licznik działa poprawnie.

Rozwiązanie

Problem ten został poprawiony w systemie Windows 2000 z dodatkiem SP2.
Aby rozwiązać ten problem, uaktualnij system Windows 2000 do wersji z dodatkiem SP2.

Obejście problemu

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmienianie kluczy i wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Używając systemu Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Próbuj ponownie zanalizować biblioteki wydajności komputera, używając następujących poleceń:
winmgmt /clearadap
To polecenie usuwa wszystkie wartości związane z usługą WMI z klucza Rejestru wydajności usługi.
winmgmt /resyncperf "winmgmt service pid"
To polecenie rejestruje biblioteki wydajności komputera w usłudze WMI.


Można znaleźć informacje o identyfikatorze PID usługi WMI na karcie Procesy Menedżera zadań systemu Windows.


Klucze Rejestru wydajności zaangażowanych usług zawierają następujące klucze Rejestru:
WbemAdapFileSize

WbemAdapFileTime

WbemAdapStatus
UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji o opcjach poleceń dostępnych z usługą WMI, wpisz
winmgmt/?
w wierszu polecenia.


Inną możliwą przyczyną tych zdarzeń może być to, że liczniki odpowiadają za wolno na inne działania podczas uruchamiania. Można zmienić ten czas reakcji, dodając wartość Collect Timeout REG_DWORD 10000 w odpowiednim miejscu w Rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\[pliklicznika]\Performance
Gdzie [pliklicznika] to nazwa pliku biblioteki wydajności wymienionej w komunikacie o błędzie w Podglądzie zdarzeń.


Na przykład, gdy komunikat w Podglądzie zdarzeń to
Proces ADAP usługi WMI nie mógł przetworzyć biblioteki wydajności perfproc.dll z powodu naruszenia czasu w funkcji otwierającej
klucz Rejestru będzie wyglądał tak:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PerfProc\Performance
Zwróć uwagę, że ta ścieżka w Rejestrze nie zawiera rozszerzenia pliku (dll). Jeżeli po dokonaniu tych zmian zdarzenia nadal są rejestrowane, zmień ręcznie wartość WbemAdapStatus na REG_DWORD 0 w kluczu Rejestru wydajności usługi, a następnie zwiększ wartość ADAPPerflbTimeout do REG_DWORD 180 w następującym kluczu Rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Wbem\CIMOM
UWAGA: Wszystkie zmiany w Rejestrze należy wprowadzić jako wartości dziesiętne.


Można również wyłączyć liczniki wydajności dla określonej usługi za pomocą narzędzia Exctrlst.exe z zestawu Windows 2000 Resource Kit. To narzędzie wyłącza określony licznik, dodając klucz Rejestru podobny do poniższego przykładu. Można dodawać ręcznie te wpisy Rejestru do określonych wpisów liczników, jeżeli narzędzie Exctrlst.exe jest niedostępne lub nie chcemy go użyć.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Spooler\Performance


Nazwa wartości: Disable Performance

Typ wartości: REG_DWORD

Dane wartości: 1
UWAGA: Aby używać tych poleceń, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz polecenie
cmd, aby uzyskać dostęp do wiersza polecenia.

Więcej informacji

Proces Autoodkrywanie/Autousuwanie (ADAP, AutoDiscovery/AutoPurge) jest odpowiedzialny za utrzymywanie zarejestrowanych w komputerze obiektów liczników wydajności w usłudze WMI.


Proces ADAP uruchamia się, gdy usługa WinMgmt jest uruchamiana lub gdy instaluje się lub odinstalowuje biblioteki wydajności zawierające liczniki wydajności, używając narzędzia Lodctr lub Unlodctr.


Mimo logowania zdarzeń liczniki nadal są dostępne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 266416 — ostatni przegląd: 19.09.2003 — zmiana: 1

Opinia