Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.2

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyny zabezpieczeń MS12-029 i MS12-030, które zawierają wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Aby wyświetlić pełne biuletyny zabezpieczeń, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ta aktualizacja rozwiązuje bardzo ważne problemy i ulepsza zabezpieczenia. Obejmuje ona poprawki eliminujące luki w zabezpieczeniach, które umożliwiają osobie atakującej zastąpienie zawartości pamięci komputera przy użyciu złośliwego kodu.

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.2 obejmuje też następujące ulepszenia.
 • Ulepszono wyświetlanie dużych folderów
  Ta aktualizacja usuwa problem polegający na tym, że rozmiar dużych folderów (powyżej 2 GB) nie był wyświetlany.
 • Ulepszono usuwanie terminów cyklicznych
  Ta aktualizacja rozwiązuje problem polegający na tym, że niektóre wystąpienia terminów cyklicznych mogły być usuwane nieprawidłowo.
 • Ulepszono oznaczanie przeczytanej poczty
  Ta aktualizacja usuwa problem polegający na tym, że przeczytana poczta mogła być ponownie oznaczana jako nieprzeczytana. Mogło się tak dziać w przypadku scenariuszy z dużym obciążeniem, gdzie wiele komputerów uzyskiwało dostęp do tej samej skrzynki pocztowej.

Wcześniej wydane ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Ta aktualizacja zawiera wszystkie ulepszenia wydane we wszystkich poprzednich aktualizacjach pakietu Office 2011 od opublikowania składnika: Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.0 . Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ulepszeń wprowadzonych w poprzedniej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2555784 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.2

2598783 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.3

2644347 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.4

2685940 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.0

2705358 Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.1 (strona może być w języku angielskim)

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.2.2 dla pakietu Office 2011 należy upewnić się, że na komputerze działa system Mac OS X 10.5.8 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Ponadto przed zainstalowaniem aktualizacji pakietu Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.2 należy zainstalować aktualizację pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.1.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest zainstalowana na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2011, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office (np. program Word).
 3. W menu Word kliknij polecenie About Word (Word — informacje).
 4. W oknie dialogowym About Word (Word — informacje) sprawdź numer wersji obok pozycji Latest Installed Update (Najnowsza zainstalowana aktualizacja).

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji 14.2.2 do pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac.

Data wydania: 8 maja 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które są dodawane lub zmieniane w wyniku zastosowania tej aktualizacji, należy kliknąć dwukrotnie instalatora aktualizacji, a następnie kliknąć polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).
Uwagi
 • Aktualizacja 14.2.2 dla pakietu Office 2011 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate firmy Microsoft. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft.

  Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Help (Pomoc) należy kliknąć polecenie Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

  Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2665351 — ostatni przegląd: 18.05.2012 — zmiana: 1

Opinia