MS12-022: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Expression Design 2: 13 marca 2012

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-022. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • W przypadku aktualizowania programu Microsoft Expression 2 w systemie Windows XP w niektórych przypadkach może się na chwilę pojawić, a potem zniknąć okno wiersza polecenia. To zachowanie jest oczekiwane i nie jest symptomem problemu z aktualizacją.
  • Proces aktualizowania programu Expression Design nie powiedzie się, jeśli podczas próby zastosowania aktualizacji program Expression Design będzie uruchomiony. Aby rozwiązać ten problem, należy zakończyć działanie programu, a następnie ponownie zastosować aktualizację.
  • Jeśli program Expression Design jest aktualizowany ręcznie, a nie za pomocą usługi Windows Update, przed instalacją należy skopiować pliki instalatora aktualizacji na dysk lokalny. Próba zainstalowania składnika z udziału sieciowego może skutkować problemami związanymi z opóźnieniami. W wyniku tego instalacja może się nie powieść.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie określono żadnych wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Expression Design 2
File nameFile versionFile sizeDateTime
GraphicsCore.dll5.0.1379.164442/14/20121:25 PM
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2667725 — ostatni przegląd: 16.03.2012 — zmiana: 1

Opinia