MS12-016: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Silverlight: 14 lutego 2012

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-016. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Informacje dotyczące aktualizacji

Microsoft Silverlight to dodatek plug-in dla różnych przeglądarek i środowisk, udostępniający bazujące na programie Microsoft .NET środowisko multimedialne następnej generacji i rozbudowane aplikacje interakcyjne w sieci Web.

Ta aktualizacja udostępnia nową kompilację (wersję 4.1.10111.0), która jest uaktualnieniem starszych wersji programu Silverlight. Ta aktualizacja jest zawarta w bieżących instalatorach programu Silverlight.

Ta aktualizacja jest dostępna w następujących źródłach:
Witryna programu Silverlight
Instalator programu Silverlight zawiera tę aktualizację i wszystkie wcześniejsze aktualizacje. Aby zainstalować na komputerze najnowszą wersję programu Silverlight, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Microsoft Update i Windows Server Update Services (WSUS)
Jeśli na komputerze jest zainstalowana wcześniejsza wersja programu Silverlight, ta aktualizacja jest dostępna w usłudze Microsoft Update i programie Windows Server Update Services (WSUS) jako aktualizacja ważna i zostanie zaoferowana jako następująca:
Aktualizacja programu Microsoft Silverlight (KB 2668562)
Także jeśli na komputerze nie zainstalowano wcześniejszej wersji programu Silverlight, ta aktualizacja jest dostępna w usłudze Microsoft Update i programie Windows Server Update Services (WSUS) jako aktualizacja opcjonalna i zostanie zaoferowana jako następująca:
Microsoft Silverlight (KB 2668562)

Jak ukryć tę aktualizację, aby już się więcej nie pojawiała

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Informacje dotyczące usuwania

Aby odinstalować program Silverlight, należy odwiedzić następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, a następnie kliknąć pozycję Uninstall Silverlight (Odinstaluj program Silverlight):

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
2617986 MS11-078: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Silverlight: 11 października 2011

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzina
Silverlight.exe4.1.1011161382012-sty-1118:25
Silverlight_Developer.exe4.1.1011183792012-sty-1119:09
Silverlight.dmg4.1.10111132272012-lut-0113:18
Silverlight_Developer.dmg4.1.10111183482012-lut-0113:18

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o programie Silverlight, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web: Aby zgłosić problemy dotyczące tej aktualizacji lub wysłać opinię do zespołu opracowującego program Microsoft Silverlight, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft Silverlight 4
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2668562 — ostatni przegląd: 17.02.2012 — zmiana: 1

Opinia