Błąd „System Windows nie może uzyskać dostępu do określonego urządzenia, ścieżki lub pliku” podczas próby zainstalowania, zaktualizowania lub uruchomienia programu lub pliku

Symptomy

Podczas próby zainstalowania, zaktualizowania lub uruchomienia programu lub pliku jest zwracany następujący komunikat o błędzie:

Błąd: System Windows nie może uzyskać dostępu do określonego urządzenia, ścieżki lub pliku. Możesz nie mieć odpowiednich uprawnień, aby uzyskać dostęp do elementu.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić na komputerze w następujących przypadkach.
 • Użytkownik nie ma uprawnień do pliku lub jego lokalizacji.
 • Plik znajduje się w lokalizacji, która nie jest obecnie dostępna, takiej jak lokalizacja sieciowa lub dysk zewnętrzny, który nie jest w danej chwili podłączony do komputera.
 • Plik przeniesiono lub usunięto.
 • Plik lub skrót jest uszkodzony.
 • Plik jest zablokowany przez system Windows.
 • Plik jest zablokowany przez oprogramowanie antywirusowe.
 

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać czynności opisane w poniższych metodach, zaczynając od metody 1. Jeśli zastosowanie tej metody nie rozwiąże problemu, należy przejść do następnej metody.

Metoda 1. Sprawdzenie, czy użytkownik ma uprawnienia do otwarcia pliku

Uwaga Należy się upewnić, że jest używane konto administratora, a w razie pracy w domenie — należące do grupy Administratorzy domeny.

Uprawnienia i reguły skojarzone z plikami określają, czy użytkownik może uzyskać dostęp do pliku i co może z nim robić. Aby sprawdzić uprawnienia do pliku lub folderu, wykonaj następujące czynności:  
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. W obszarze Nazwy grup lub użytkowników kliknij własną nazwę, aby wyświetlić swoje uprawnienia.
 4. Kliknij pozycję Edytuj, zaznacz kliknięciami pola wyboru dotyczące uprawnień, których potrzebujesz, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji o uprawnieniach, zobacz: Co to są uprawnienia?

Metoda 2. Upewnienie się, że lokalizacja pliku jest dostępna

Ten błąd może wystąpić, gdy skrót lub instalacja próbuje uzyskać dostęp do lokalizacji, która nie jest obecnie dostępna, takiej jak dysk sieciowy lub wymienny. Należy sprawdzić ścieżkę pliku, do którego system Windows nie może uzyskać dostępu, i upewnić się, że ta lokalizacja jest dostępna.

Metoda 3. Upewnienie się, że pliku nie przeniesiono ani nie usunięto

Ten błąd może też zostać zwrócony, gdy plik przeniesiono lub usunięto. Należy przejść do lokalizacji pliku i upewnić się, że on się tam znajduje.

Metoda 4. Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń, przez ponowne utworzenie skrótu

Ten błąd może też zostać zwrócony, gdy skrót lub inny typ pliku jest uszkodzony. Uszkodzenia skrótów można sprawdzić, ponownie tworząc skrót. Aby to zrobić, zobacz Tworzenie lub usuwanie skrótu.

W przypadku uszkodzenia aplikacji lub pliku innego typu w celu rozwiązania problemu konieczne może być naprawienie tego elementu.

Metoda 5. Sprawdzenie, czy plik nie jest zablokowany przez system Windows

Czasami plik może być zablokowany przez system Windows. We właściwościach pliku może znajdować się taka uwaga: Ten plik pochodzi z innego komputera i może być zablokowany, aby pomóc w ochronie tego komputera. Aby sprawdzić, czy plik jest zablokowany, i odblokować go, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zablokowany plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Odblokuj, jeśli jest dostępna.

Metoda 6. Sprawdzenie, czy plik nie jest zablokowany przez oprogramowanie antywirusowe

Aby sprawdzić, czy plik nie jest zablokowany przez oprogramowanie antywirusowe, można je tymczasowo wyłączyć, a następnie spróbować otworzyć plik. Jeśli aby wykonać jakieś zadanie, trzeba tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe, należy je ponownie włączyć zaraz po wykonaniu tego zadania. Połączony z Internetem komputer z wyłączonym oprogramowaniem antywirusowym jest narażony na ataki.


Ważne Wyłączenie oprogramowania antywirusowego lub zmiana ustawień może spowodować, że komputer będzie narażony na ataki wirusów, oszukańczych mechanizmów i złośliwego oprogramowania. Firma Microsoft nie zaleca wyłączania oprogramowania antywirusowego ani zmiany ustawień. Jeśli aby wykonać jakieś zadanie, trzeba tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe, należy je ponownie włączyć zaraz po wykonaniu tego zadania. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność. Aby tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe, zobacz:Wyłączanie oprogramowania antywirusowego

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o błędach dostępu do plików i folderów w systemie Windows, zobacz: Błąd „Odmowa dostępu” lub inne błędy podczas uzyskiwania dostępu do plików i folderów w systemie Windows albo podczas pracy z nimi
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2669244 — ostatni przegląd: 07.03.2013 — zmiana: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

Opinia