MS12-021: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2008 z dodatkiem Service Pack 1: 13 marca 2012

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-021. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń


Pomoc dotycząca ochrony komputera PC przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Ważne Ta aktualizacja zabezpieczeń jest oferowana, gdy jest zainstalowany składnik Visual Studio Macro Tools (znany też jako Visual Studio for Applications, VSA) z programu Visual Studio 2010. Jest to spowodowane tym, że dla składnika VSA, który był dołączony do programu Visual Studio 2008, utworzono nowy pakiet i dołączono go jako osobny składnik do programu Visual Studio 2010.

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 2.0 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893803 Dostępny jest Instalator Windows 3.1 w wersji 2 (3.1.4000.2435)

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie można zatrzymać wymaganych usług lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTime
Vsaenv.exe9.0.30729.5797320,51223-Feb-201208:19
BaseConfig.pkgdefNot applicable517,47523-Feb-201216:37
BaseConfig.pkgdef.versionNot applicable723-Feb-201216:37
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2669970 — ostatni przegląd: 16.03.2012 — zmiana: 1

Opinia