Jak wstawić klip wideo z witryny sieci Web na slajdzie w programie PowerPoint 2010

Streszczenie

W tym artykule opisano, jak wstawić klip wideo z witryny sieci Web do prezentacji w programie Microsoft Office PowerPoint 2010.

W prezentacji programu PowerPoint można umieścić łącze do klipu wideo w witrynie sieci Web, takiej jak YouTube czy Hulu, za pomocą kodu osadzania. Osadzenie klipu wideo eliminuje problemy z ewentualnym zgubieniem plików przy prowadzeniu prezentacji, ponieważ wszystkie pliki są dostępne.  

Uwaga Wersja 64-bitowa programu PowerPoint 2010 jest niezgodna z 32-bitowymi wersjami programów QuickTime i Flash. Należy zainstalować albo 64-bitową wersję programu QuickTime lub Flash, albo 32-bitową wersję programu PowerPoint 2010. Jeśli ta funkcja nie jest włączona lub jest wyszarzona w 64-bitowej wersji programu PowerPoint, należy się upewnić, że jest zainstalowana 64-bitowa wersja programu QuickTime lub Flash.


Należy się upewnić, że na komputerze jest zainstalowany program Flash Player. Następnie należy wykonać poniższe czynności:

  1. W programie PowerPoint kliknij kartę Widok, w grupie Widoki prezentacji wybierz pozycję Normalny, a następnie kliknij slajd, na którym chcesz dodać klip wideo.
  2. W przeglądarce otwórz witrynę sieci Web zawierającą klip wideo, który chcesz połączyć, na przykład witrynę YouTube lub Hulu.
  3. W witrynie sieci Web odszukaj klip wideo, który chcesz połączyć, skopiuj kod osadzania. Na przykład w witrynie YouTube kliknij przycisk Udostępnij, kliknij pozycję Umieść (czyli „osadź”), zaznacz pole wyboru Użyj starego kodu umieszczanego na stronie i skopiuj kod osadzania.    Uwaga
    Większość witryn sieci Web zawierających klipy wideo udostępnia kody osadzania, ale lokalizacje kodów osadzania są różne w różnych witrynach sieci Web. Dla niektórych klipów wideo nie są dostępne kody osadzania, nie można więc ich łączyć. Nie należy też zapominać, że mimo używania terminu „kod osadzania” w rzeczywistości tworzy się łącze do klipu wideo, a nie osadza go w prezentacji.
  4. W programie PowerPoint na karcie Wstawianie w grupie Multimedia kliknij strzałkę pod przyciskiem Wideo.
  5. Kliknij polecenie Wideo z witryny sieci Web.
  6. W oknie dialogowym Wstawianie klipu wideo z witryny sieci Web wklej kod osadzania i kliknij przycisk Wstaw.
 

Więcej informacji

W wersji 64-bitowej systemu Windows 7 mogą istnieć dwie wersje programu Internet Explorer. Jedna ma nazwę „Internet Explorer (64 bitowy)”. Druga to 32-bitowa wersja programu Internet Explorer. Ma nazwę „Internet Explorer”. Najnowsza wersja programu Flash Player jest obsługiwana w wersji 32-bitowej i 64-bitowej programu Internet Explorer. W systemie Windows 7 uruchomienie instalatora programu Flash Player powoduje zainstalowanie programu Flash Player zarówno w wersji 32-bitowej, jak i 64-bitowej przeglądarki, jeśli obie są obecne.
Aby dowiedzieć się, jak uzyskać program Shockwave Flash/Adobe Flash Player, odwiedź następującą witrynę programu Flash Player w sieci Web:

http://www.adobe.com

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi organizacjami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych organizacji są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2672642 — ostatni przegląd: 15.03.2012 — zmiana: 1

Opinia