Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Millennium Edition

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Jeśli w tym artykule nie opisano pojawiającego się komunikatu o błędzie, wyświetl następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby przejrzeć więcej artykułów dotyczących komunikatów o błędach:
315854 Windows 98 and Windows Me Error Message Resource Center
Ten artykuł został napisany z myślą o rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonych komunikatów o błędach, odwiedź Centrum zasobów komunikatów o błędach w systemach Windows 98 i Windows Me:

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób wyłączania typowych programów startowych, ustawień i sterowników w celu umożliwienia rozwiązania problemów z systemem Windows Millennium Edition (Me). Ta procedura znana jest pod nazwą „czysty rozruch”.


Z tej procedury należy korzystać wyłącznie do rozwiązywania problemów z komunikatami o błędach oraz wtedy, gdy nie można określić przyczyny występowania problemu. Wykonanie poniższych kroków prowadzi do tymczasowej utraty pewnych funkcji systemu. Przywrócenie ustawień powoduje odzyskanie pełnych funkcji, ale może oznaczać ponowne pojawianie się oryginalnego komunikatu o błędzie lub występowanie określonego zachowania.

Więcej informacji

Aby przed wykonaniem poniższych kroków uzyskać informacje dotyczące danego problemu, przeszukaj bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base. Te informacje nie umożliwiają rozwiązywania określonych problemów. Po pojawieniu się określonego komunikatu o błędzie lub wystąpieniu nieprawidłowego zachowania należy przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, korzystając z treści komunikatu o błędzie albo wprowadzając opis problemu lub określonego zachowania. Baza wiedzy Microsoft Knowledge Base jest dostępna w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:

Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Me

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk
  Uruchomienie selektywne.
 3. Kliknij, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru w obszarze
  Uruchomienie selektywne.
 4. Na karcie
  Autostart
  kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru *StateMgr.
 5. Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak. Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.


  WAŻNE: Należy dokładniej przyjrzeć się karcie Ogólne, aby upewnić się, że wyczyszczone pola wyboru są nadal wyczyszczone. Jeśli żadne z pól wyboru nie jest zaznaczone, przejdź do kroku 6. Jeśli jedno z pól wyboru jest niedostępne lub jest wyszarzone, nie nastąpił czysty rozruch komputera i do ponownego umieszczenia znacznika wyboru w oknie narzędzia Msconfig niezbędna może okazać się pomoc ze strony producenta programu.
 6. Po sprawdzeniu w kroku 5, że nastąpił czysty rozruch komputera, można zająć się wykrywaniem przyczyny powstawania problemu. Jeśli po czystym rozruchu komputera oryginalny problem nie wystąpił ponownie, zaznacz jedną pozycję w obszarze
  Uruchomienie selektywne, a następnie ponownie uruchom komputer, aby sprawdzić, czy zaznaczenie dodatkowej pozycji spowoduje odtworzenie oryginalnego problemu.

Jak powrócić ze stanu czystego rozruchu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk
  Uruchomienie normalne.
 3. Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Tak.

Kategorie wyłączone podczas pracy w trybie czystego rozruchu

 • Wpisy pliku System.ini
 • Wpisy pliku Win.ini
 • Statyczne sterowniki urządzeń wirtualnych (VxD)
 • Elementy menu Autostart
 • Zmienne środowiskowe służące do emulacji trybu MS-DOS


UWAGA: Aby upewnić się, że możliwy jest dostęp do sieci i Internetu, na karcie statycznych sterowników VxD Narzędzia konfiguracji systemu należy sprawdzić obecność następujących sterowników VxD:


VNETSUP

NDIS

VNETBIOS

VREDIR

Właściwości

Identyfikator artykułu: 267288 — ostatni przegląd: 02.10.2004 — zmiana: 1

Opinia