Podczas ładowania liczników wydajności został zarejestrowany komunikat ostrzegawczy o identyfikatorze zdarzenie 2003

Symptomy

Po zainstalowaniu systemu Windows 2000 na dysku z systemem plików FAT lub FAT32 (sformatowanym podczas procesu instalacji) oraz po zainstalowaniu Internetowych usług informacyjnych (IIS) podczas tego samego procesu instalacji, po uruchomieniu Monitora systemu i dodaniu liczników w dzienniku zdarzeń aplikacji może się pojawić komunikat ostrzegawczy o identyfikatorze zdarzenia ID 2003. Problem nie występuje na dyskach z systemem plików NTFS, na których nie zainstalowano dodatku Service Pack, oraz gdy przed uruchomieniem Instalatora systemu Windows 2000 dysk był sformatowany przy użyciu systemu plików FAT lub FAT32, a także gdy usługi IIS dodano później. Komunikat ostrzegawczy o identyfikatorze zdarzenia ID 2003 zawiera następujący tekst:
Dane konfiguracyjne biblioteki licznika wydajności "C:\WINNT\system32\w3ctrs.dll" dla usługi "W3SVC" nie są zgodne z przechowywanymi w rejestrze zaufanymi danymi o bibliotece licznika wydajności. Funkcje z tej biblioteki nie będą traktowane jako zaufane.

Dane konfiguracyjne biblioteki licznika wydajności "C:\WINNT\system32\infovtrs" dla usługi "InetInfo" nie są zgodne z przechowywanymi w rejestrze zaufanymi danymi o bibliotece licznika wydajności. Funkcje z tej biblioteki nie będą traktowane jako zaufane.

Dane konfiguracyjne biblioteki licznika wydajności "C:\WINNT\system32\aspperf.dll" dla usługi "ASP" nie są zgodne z przechowywanymi w rejestrze zaufanymi danymi o bibliotece licznika wydajności. Funkcje z tej biblioteki nie będą traktowane jako zaufane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uruchom następujące polecenia w wierszu polecenia w folderze %SystemRoot%\System32 w celu zwolnienia i następnie ponownego załadowania biblioteki DLL wydajności Internetowych usług informacyjnych. Po uruchomieniu tych poleceń komunikaty ostrzegawcze nie są rejestrowane:
unlodctr w3svc
unlodctr msftpsvc
unlodctr asp
unlodctr inetinfo
lodctr w3ctrs.ini
lodctr ftpctrs.ini
lodctr axperf.ini
lodctr infoctrs.ini
Aby zmiany zostały wprowadzone, po uruchomieniu tych poleceń należy ponownie uruchomić komputer.

Stan

Więcej informacji

Zastosowanie dodatku Service Pack 2 w systemie, w którym problem już występuje, nie powoduje rozwiązania tego problemu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 267831 — ostatni przegląd: 11.02.2004 — zmiana: 1

Opinia