Komunikaty zdarzeń 1100 lub 1114 Usług terminalowych w systemie Windows 2000 Server lub Windows Server 2003

Opis problemu

Komunikat dotyczący zdarzenia o identyfikatorze 1100 jest rejestrowany w Podglądzie zdarzeń na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 Server lub komunikat dotyczący zdarzenia o identyfikatorze 1114 jest rejestrowany w Podglądzie zdarzeń na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003. Komunikaty dotyczące zdarzeń z określonym identyfikatorem mogą być podobne do następujących:Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać problem, należy przejść do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz należy przejść do sekcji Czy problem został rozwiązany?


Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003
Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy wypróbowywać kolejne metody aż do rozwiązania problemu:

 • Uruchom usługę buforu na serwerze.
 • W systemie Windows wyłącz mapowanie drukarek oraz mapowanie portów LPT dla połączeń Usług terminalowych. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie TSCC.MSC, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij opcję Połączenia, a następnie kliknij dwukrotnie opcję RDP-Tcp.
  3. Kliknij kartę Ustawienia klienta.
  4. Kliknij w celu wyczyszczenia pola wyboru Mapowanie drukarek systemu Windows, kliknij w celu wyczyszczenia pola wyboru Mapowanie portów LPT, a następnie kliknij przycisk OK.
 • W ostateczności można dodać do rejestru wpis fEnablePrintRDR, aby usunąć komunikat. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.
  4. Wpisz nazwę fEnablePrintRDR, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  5. Kliknij dwukrotnie wartość fEnablePrintRDR, wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga Ustawienie wartości fEnablePrintRDR na 0 (wyłączone) spowoduje także wyłączenie mapowań dysków klienta.


Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Więcej informacji

Jeśli wartość rejestru jest ustawiona na 0, przekierowywanie drukarek nie będzie działać nawet wtedy, gdy usługa Bufor wydruku jest uruchomiona na serwerze terminali. W tym scenariuszu nie są rejestrowane żadne identyfikatory zdarzeń wskazujące przyczynę braku przekierowań drukarek. Aby włączyć przekierowywanie drukarek, należy sprawdzić (lub utworzyć) wartość rejestru i ustawić ją na 1.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 268065 — ostatni przegląd: 25.08.2009 — zmiana: 1

Opinia