Opis aktualizacji pakietu Office 2011 dla komputerów Mac 14.2

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała aktualizację dla pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac. Zawiera ona najnowsze poprawki dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac. Ponadto ta aktualizacja ulepsza stabilność i niezawodność.

Rozwiązanie


Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Ulepszenia uwzględnione w tej aktualizacji

Aktualizacja pakietu Office 2011 dla komputerów Mac 14.2 obejmuje następujące ulepszenia.

Ulepszenia wszystkich aplikacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac

 • Ulepszono obsługę programu Document Connection dla dokumentów w usłudze OneDrive.
  Użytkownicy mogą wyświetlać dokumenty na poziomie głównym folderu OneDrive i uzyskiwać do nich dostęp.
  BUG #: 253089 (MacBU Main Bugbase)
 • Dodano funkcję przeciągnijiupuść w programie Document Connection w systemie Mac OS X 10.7 (Lion).
  Dodano funkcję przeciągnij i upuść dla plików w programie Document Connection w systemie Mac OS X 10.7.
  BUG #: 246494 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono funkcję przekazywania do witryn programu SharePoint.
  Rozwiązano problem z następującym komunikatem o błędzie podczas przekazywania pliku do witryny programu SharePoint:
  Przekazywanie nie powiodło się. Aby zapisać zmiany na serwerze, musisz się zalogować.

  BUG #: 254169 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono moduł sprawdzania gramatyki języka włoskiego.
  Rozwiązano problem polegający na tym, że moduł sprawdzania gramatyki języka włoskiego nie sprawdzał całego dokumentu.
  BUG #: 236498 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono moduł sprawdzania gramatyki języka niemieckiego.
  Rozwiązano problem polegający na tym, że moduł sprawdzania gramatyki języka niemieckiego nie sprawdzał całego dokumentu, gdy w dokumencie znajdowały się określone zdania po niemiecku.
  BUG #: 253342 (MacBU Main Bugbase)

Ulepszenia dla programu Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac

 • Ulepszono bazę danych i narzędzie do odbudowywania.
  Zawiera poprawki zwiększające niezawodność bazy danych i wydajność narzędzia do odbudowywania. Program Outlook dla komputerów Mac przechowuje w bazie danych pakietu Office informacje osobiste, takie jak wiadomości i kontakty. Ta aktualizacja rozwiązuje problemy powodujące uszkodzenia, niestabilność i awarie bazy danych. Ulepsza też transakcje bazy danych i ułatwia odzyskiwanie po wystąpieniu określonych błędów. W razie problemu w bazie danych program Outlook dla komputerów Mac uruchamia Narzędzie bazy danych. Narzędzie bazy danych próbuje odbudować bazę danych. Po zainstalowaniu tej aktualizacji Narzędzie bazy danych odzyskuje dodatkowe informacje o koncie, takie jak zasoby udostępnione i kategorie, i próbuje wykonać odzyskiwanie w razie wystąpienia uszkodzeń. Ta aktualizacja pozwala też anulować odbudowywanie bazy danych w programie Outlook dla komputerów Mac.
  BUG #: 251747 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono synchronizację kont IMAP. Obejmuje to obsługę synchronizacji z usługą Gmail.
  Po zainstalowaniu tej aktualizacji program Outlook dla komputerów Mac regularnie aktualizuje nowe wiadomości w folderach IMAP. Ponadto użytkownicy programu Outlook dla komputerów Mac mający konta Gmail mogą automatycznie mapować foldery, takie jak Wersje robocze, Elementy usunięte, Elementy wysłane i Wiadomości-śmieci.
  BUG #: 253649 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono wydajność programu Outlook dla komputerów Mac w kluczowych scenariuszach.
  Wprowadzono kilka ulepszeń wydajności w następujących obszarach:
  • Ogólna szybkość reagowania w trakcie synchronizacji
  • Usuwanie wielu rekordów
  • Wyświetlanie zawartości wiadomości e-mail
  • Wysyłanie wiadomości e-mail
  BUG #: 248258 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono synchronizowanie wiadomości e-mail w programie Exchange.
  Wprowadzono nowy model synchronizowania dla programu Exchange. W tym nowym modelu program Outlook dla komputerów Mac może pobierać wiadomość e-mail w częściach. Na przykład program Outlook dla komputerów Mac najpierw pobiera i wyświetla tekst wiadomości, a potem duże obrazy i załączniki. Pobieranie wiadomości w częściach zmniejsza obciążenie serwera programu Exchange i ulepsza wydajność postrzeganą przez użytkownika.
  BUG #: 251903 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono obsługę zasobów do planowania w kalendarzu.
  Ulepszono obsługę zasobów do planowania w kalendarzu i funkcji porównania czasu wolnego/zajętego w Asystencie planowania.
  BUG #: 253555 (MacBU Main Bugbase)
 • Dodano wyświetlanie numerów tygodni w kalendarzu.
  Dodano preferencję umożliwiającą wyświetlanie w kalendarzu numerów tygodni.
  BUG #: 251381 (MacBU Main Bugbase)
 • Dodano funkcję rozwijania listy dystrybucyjnej.
  Umożliwia rozwinięcie listy dystrybucyjnej do jej poszczególnych pozycji po dodaniu jej do pola Do lub po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

Ulepszenia dla programu Microsoft PowerPoint 2011 dla komputerów Mac


 • Dodano funkcję wklejania specjalnych hiperłączy.
  Wprowadzono funkcję wklejania specjalnych hiperłączy w programie PowerPoint.
  BUG #: 253928 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono listę współautorów.
  Rozwiązano problem polegający na tym, że w prezentacji nie widać listy współautorów.
  BUG #: 249357 (MacBU Main Bugbase)
 • W systemie Lion jest obsługiwany widok pełnoekranowy.
  Wprowadzono obsługę widoku pełnoekranowego w programie PowerPoint. Ponadto zamknięcie trybu pokazu slajdów w programie PowerPoint powoduje automatyczne otwarcie trybu edycji.
  BUG #: 250560 (MacBU Main Bugbase)

Ulepszenia dla programu Microsoft Word 2011 dla komputerów Mac

 • Ulepszono drukowanie faksów PDF.
  Rozwiązano problem polegający na tym, że program Word nie mógł wysyłać plików pdf jako faksów.
  BUG #: 244843 (MacBU Main Bugbase)
 • Ulepszono wyświetlanie informacji o użytkowniku w szablonach.
  Rozwiązano problem polegający na tym, że w szablonie programu Word wyświetlonym po zapisaniu go w formacie doc nie były wyświetlane nazwa użytkownika, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Poniższy, dostępny do pobrania skoroszyt zawiera listę problemów rozwiązywanych przez dodatek Service Pack 2:

Pobierz pakiet pliku xlsx z listą poprawek uwzględnionych w aktualizacji Office dla komputerów Mac 14.2

Uwaga
To jest wersja angielska skoroszytu. Skoroszyt nie jest dostępny w innych językach.

Wymagania wstępne


Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.2 dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac należy upewnić się, że na komputerze działa system Mac OS X 10.5.8 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia te wymagania wstępne, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla pakietu Microsoft Office dla komputerów Mac 14.2.

Data wydania: 12 kwietnia 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Zaktualizowane pliki

Aby zapoznać się z pełną listą plików, które zostały dodane lub zmienione w tej aktualizacji, kliknij dwukrotnie Instalatora aktualizacji, a następnie kliknij polecenie Show Files (Pokaż pliki) w menu File (Plik).

Uwaga Aktualizacja pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2 jest również dostępna za pośrednictwem programu AutoUpdate. Program AutoUpdate automatycznie aktualizuje oprogramowanie firmy Microsoft. Aby skorzystać z programu AutoUpdate, należy uruchomić program pakietu Microsoft Office. Następnie w menu Pomoc należy kliknąć polecenie Sprawdź aktualizacje.

Aby uzyskać więcej informacji o zasobach dotyczących pakietu Office 2011 dla komputerów Mac, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/poland/mac

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2685940 — ostatni przegląd: 25.02.2015 — zmiana: 1

Opinia