MS12-034: Opis aktualizacji zabezpieczeń dotyczącej luki CVE-2012-0181 w systemach Windows XP i Windows Server 2003: 8 maja 2012

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-034. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje problem, który może wystąpić w razie ładowania plików układów klawiatury. Aby chronić system przed zagrożeniami związanymi z ładowaniem plików układów klawiatury pochodzących z niezaufanych lokalizacji, należy zainstalować tę aktualizację i aktualizację zabezpieczeń 2676562.

Do czego służy ta aktualizacja?

Sterownik trybu jądra systemu Windows (Win32k.sys) odpowiada za ładowanie układów klawiatury na komputerze z systemem Windows. Aby chronić system przed wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach układów klawiatury, opisanych w biuletynie zabezpieczeń MSRC MS12-034, należy zainstalować obie aktualizacje zabezpieczeń: 2676562 i 2686509.

Jak działa ta aktualizacja?

Ta aktualizacja wylicza wszystkie pliki układów klawiatury zarejestrowane na komputerze, a następnie sprawdza, czy wszystkie znajdują się w folderze %Windir%\System32.

Próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń może spowodować zwrócenie komunikatu o błędzie podobnego do poniższego:

Instalator nie może kontynuować, ponieważ co najmniej jedno wstępne wymaganie instalacji aktualizacji KB2686509 nie zostało spełnione. (0x8007F0F4)

Ten komunikat jest zwracany, jeśli jakichś zarejestrowanych plików układów klawiatury brakuje w folderze %Windir%\System32. W takiej sytuacji komputer jest niezgodny z tymi aktualizacjami zabezpieczeń.

Często zadawane pytania

Dlaczego ta aktualizacja jest oferowana wielokrotnie?

Aktualizacja systemu Windows jest oferowana ponownie, aż zostanie zainstalowana na komputerze. Jeśli ta aktualizacja jest oferowana ponownie, być może instalacja się nie powiodła. Należy poszukać kodów błędów w plikach dziennika instalacji KB. Na przykład plik dziennika instalacji KB dla tej aktualizacji zabezpieczeń to zwykle „C:\Windows\ KB2686509.log”
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania tych problemów, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
958051 Podczas próby zainstalowania aktualizacji z witryny Windows Update lub Microsoft Update w sieci Web może zostać zwrócony kod błędu 0x8007F0F4

Co zrobić w razie niepowodzenia instalacji tej aktualizacji zabezpieczeń z powodu błędu 0x8007F0F4?

Jeśli próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń powoduje zwrócenie błędu 0x8007F0F4, należy sprawdzić, czy na komputerze utworzono plik %windir%\FaultyKeyboard.log.

Jeśli utworzono plik %windir%\FaultyKeyboard.log, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz plik Faultykeyboard.log w folderze %windir%. Ten plik dziennika zawiera informacje o zarejestrowanych plikach układów klawiatury, których brakuje w folderze %Windir%\System32. Plik dziennika będzie podobny do następującego:
  Klawiatura1.dll 
  .\Pliki_układów\klawiatura2.dll
  C:\Windows\System\Kbda1.dll
  Uwaga W tym przykładzie pierwsza pozycja to tylko nazwa pliku. Druga pozycja obejmuje ścieżkę względną i nazwę pliku. Trzecia pozycja obejmuje pełną ścieżkę pliku.
 2. Skopiuj pliki wymienione w pliku dziennika Faultykeyboard.log do folderu System32.


Jak skopiować pliki układów klawiatury do folderu System32?


Uwagi
 • Poniższe czynności musi wykonać administrator.
 • %Windir%\System32 jest folderem zaufanym. Dlatego wszelkie pliki kopiowane do tego folderu muszą być plikami zaufanymi danej organizacji. Plik powinien być na przykład udostępniony przez zaufanego dostawcę oprogramowania.
 • Nie należy przenosić plików układów klawiatury do folderu %Windir%\System32. Pliki należy zgodnie z instrukcjami kopiować, a nie przenosić.

Plik układu klawiatury można skopiować do folderu System32 dowolną z następujących metod:
 • W przypadku każdej z pozycji w pliku dziennika Faultykeyboard.log, dla której podano nazwę pliku (a nie pełną lub bezwzględną ścieżkę), odszukaj odpowiedni plik i skopiuj go do folderu %Windir%\System32. (Nie przenoś plików).
 • W przypadku każdej z pozycji w pliku dziennika Faultykeyboard.log, dla której podano ścieżkę bezwzględną, zastosuj dowolną z następujących metod:
  • Jeśli pozycja istnieje w jednym z następujących podkluczy rejestru, należy odszukać plik na dysku twardym i skopiować go do folderu %Windir%\System32:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts
  • Jeśli pozycji nie ma w wymienionych wcześniej podkluczach rejestru, należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania w celu rozwiązania problemu.

Jak wyrejestrować lub usunąć układy klawiatury na komputerze?

Niekiedy warto usunąć pliki układów klawiatury, których nie dostarczył zaufany dostawca oprogramowania.

Uwagi
 • Poniższe czynności musi wykonać administrator.
 • Przed usunięciem jakiegokolwiek pliku układu klawiatury należy upewnić się, że żadne zaufane aplikacje na komputerze go nie wymagają.
Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 1. Usuń z następujących podkluczy rejestru wszystkie wpisy rejestru odwołujące się do pliku układu klawiatury:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts
 2. Usuń plik układu klawiatury.

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Niektóre ustawienia komputera mogą powodować niepowodzenia instalacji aktualizacji zabezpieczeń. W razie błędu w trakcie instalacji należy obejść ten problem, stosując jedną z poniższych metod.

Metoda 1. Automatyczne obejście problemu

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom poprawkę automatyczną Microsoft Fix it 50882. W tym celu kliknij przycisk Fix it, kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku, a następnie wykonaj kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).

 2. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń opisaną w tym artykule.
 3. Uruchom poprawkę automatyczną Microsoft Fix it 50883. W tym celu kliknij przycisk Fix it, kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku, a następnie wykonaj kroki kreatora rozwiązywania problemu (Fix it).


Metoda 2. Ręczne obejście problemu

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Ustal, czy w poniższym podkluczu rejestru istnieje wpis rejestru „IgnoreRemoteKeyboardLayout” lub „ScanCode Map”. Jeden z tych wpisów może powodować niepowodzenia instalacji aktualizacji zabezpieczeń.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard layout
 2. Utwórz kopię zapasową tego podklucza rejestru. W tym celu kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik i zapisz plik reg w bezpiecznej lokalizacji, na przykład na dysku lub na urządzeniu magazynującym USB.
 3. Usuń ten podklucz rejestru.
 4. Zainstaluj aktualizację zabezpieczeń opisaną w tym artykule.
 5. Przywróć wpis rejestru (plik reg) zapisany w punkcie 2. W tym celu kliknij dwukrotnie plik reg zapisany w punkcie 2. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Tak.
Jeśli nadal nie możesz zainstalować aktualizacji zabezpieczeń, skontaktuj się z pomocą techniczną.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kblchecker.dll5.1.2600.62118,19219-Apr-201211:26x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kblchecker.dll5.2.3790.498513,31220-Apr-201200:25x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kblchecker.dll5.2.3790.49858,70419-Apr-201211:39x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Kblchecker.dll5.2.3790.498821,50426-Apr-201201:19IA-64
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2686509 — ostatni przegląd: 20.07.2012 — zmiana: 1

Opinia