MS13-024: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SharePoint Foundation 2010: 12 marca 2013

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-024. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania tego dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2460058 Opis dodatku SP1 dla programu SharePoint Foundation 2010

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można usunąć.

Informacje dotyczące plików

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
Wersja programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach x64
Wersja programu Microsoft SharePoint Foundation 2010 z dodatkiem Service Pack 1 dla systemów opartych na procesorach x64
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2687418 — ostatni przegląd: 15.03.2013 — zmiana: 1

Opinia