POPRAWKA: Instalator Windows musi mieć oryginalne pliki źródłowe podczas stosowania poprawki

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

Podczas stosowania poprawki do istniejącego programu, który zainstalowano za pomocą Instalatora Windows, może pojawić się monit o pliki źródłowe z oryginalnej instalacji. Monit o pliki źródłowe z oryginalnego dysku pojawia się nawet w przypadku, gdy nie są one w rzeczywistości wymagane przez poprawkę.

Przyczyna

W większości scenariuszy poprawek źródło jest potrzebne do ponownego zainstalowania wymaganych plików. Poprawka używa reguł Instalatora Windows dotyczących ustalania wersji pliku, decydując, czy zainstalować ponownie plik zawarty w aktualizowanej funkcji.


Przyczyną monitu o źródło, gdy żadne pliki nie są instalowane ponownie, jest usterka w algorytmie stosowania poprawki przez Instalator Windows.

Rozwiązanie

Podczas wykonywania oryginalnej instalacji z dysku sieciowego Instalator Windows może zlokalizować potrzebne pliki. Jednak lokalizacja sieciowa musi być dostępna podczas stosowania poprawki, aby pliki źródłowe mogły zostać odnalezione. Podobnie, jeśli oryginalną instalację wykonywano z dysku CD i ten dysk jest nadal dostępny, należy go włożyć w odpowiedzi na monit.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu.


Niepotrzebne monitowanie o oryginalne źródło instalacji podczas stosowania poprawki Instalatora Windows zostało wyeliminowane w Instalatorze Windows w wersji 2.0. W Instalatorze Windows 2.0 użytkownik może (ale nie musi) być monitowany o oryginalne źródło instalacji podczas stosowania poprawki.


Monit o oryginalne źródło instalacji może się pojawiać, jeśli jest spełniony dowolny z następujących warunków:
  • Jeśli poprawiana funkcja ma składniki z plikami bez informacji o wersji, które nie zostały zmodyfikowane na komputerze, Instalator Windows wymaga źródła, chyba że pliki bez informacji o wersji są uwzględnione w odpowiednich wpisach tabeli MsiFileHash w oryginalnym pakiecie Instalatora.
  • W przypadku wywołania standardowej akcji Instalatora Windows, ResolveSource, z akcji niestandardowej aplikacja wymaga oryginalnego źródła podczas stosowania poprawki.
  • W przypadku wywołania standardowej akcji Instalatora Windows, ResolveSource, podczas oryginalnej instalacji produktu aplikacja wymaga oryginalnego źródła podczas stosowania poprawki.
  • Jeśli poprawiana funkcja jest oznaczona jako uruchamiana z lokalizacji źródłowej.
    Skonfigurowanie funkcji do uruchamiania z lokalizacji źródłowej oznacza, że funkcja nie musi być instalowana lokalnie i powinna być uruchamiana ze źródła instalacji.
  • Na komputerze brakuje zbuforowanego pliku .msi dla poprawianego produktu. Może tak się zdarzyć, jeśli pliki z katalogu %windir%\installer na komputerze zostaną przypadkowo usunięte przez użytkownika końcowego lub program.

Więcej informacji

Pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows w wersji 2.0 dla systemów Windows NT 4.0 i Windows 2000
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F

Pakiet redystrybucyjny Instalatora Windows w wersji 2.0 dla systemów Windows 95, Windows 98 i Windows Millennium Edition

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=pl
Właściwości

Identyfikator artykułu: 268800 — ostatni przegląd: 27.06.2006 — zmiana: 1

Opinia