Brak ikon folderu Połączenia sieciowe i telefoniczne

Dotyczy: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows XP Professional

Symptomy


Po otwarciu folderu Połączenia sieciowe i telefoniczne ikona Połączenie lokalne i ikona połączenia telefonicznego mogą nie być widoczne, mimo że sieć działa poprawnie. Jedyną ikoną obecną w folderze jest ikona Utwórz nowe połączenie.

Przyczyna


To działanie może występować, jeśli następujący klucz rejestru lub jeden z jego podkluczy został usunięty lub został zmieniony i zawiera nieprawidłową wartość:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010C-0000-0000-C000-000000000046}

Rozwiązanie


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

 1. Uruchom program Notatnik.
 2. W Notatniku wpisz następujące wiersze:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}]
  @="IPersist"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}\NumMethods]
  @="4"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0000010c-0000-0000-C000-000000000046}\ProxyStubClsid32]
  @="{00000320-0000-0000-C000-000000000046}"
 3. Zapisz plik pod nazwą Restore.reg. Notatnik może dodać do nazwy pliku rozszerzenie txt. W takim przypadku zmień nazwę pliku na Restore.reg.
 4. Kliknij dwukrotnie plik Restore.reg.
 5. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie dodania informacji do rejestru kliknij przycisk Tak.
 6. Uruchom ponownie komputer.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.