Komunikat o błędzie przy próbie ustawienia adresu IP karty sieciowej

Symptomy

Przy próbie ustawienia adresu IP karty sieciowej może zostać zwrócony następujący komunikat o błędzie:

Adres IP XXX.XXX.XXX.XXX wprowadzony dla tej karty sieciowej jest już przypisany w tym komputerze innej karcie „nazwa karty”. Karta „nazwa karty” jest ukryta dla folderu Połączenia sieciowe i telefoniczne, ponieważ nie znajduje się fizycznie w komputerze lub jest niedziałającą kartą starszego typu. Jeśli ten sam adres zostanie przypisany obu kartom i obie zostaną uaktywnione, tylko jedna z nich będzie korzystać z tego adresu. Może to doprowadzić do niepoprawnej konfiguracji systemu. Czy chcesz wprowadzić inny adres IP dla tej karty na liście adresów IP w oknie dialogowym Zaawansowane?
Gdzie wartość XXX.XXX.XXX.XXX jest adresem IP, który powinien zostać ustawiony, a wartość nazwa karty jest nazwą karty sieciowej istniejącej w rejestrze, ale ukrytej w Menedżerze urządzeń.

Kliknięcie przycisku Tak spowoduje wyświetlenie właściwości protokołu TCP/IP, w których można zmienić adres IP dla karty sieciowej wyświetlanej obecnie w Menedżerze urządzeń. W przypadku kliknięcia przycisku Nie dany adres IP zostanie przypisany do karty sieciowej. Należy pamiętać, że po kliknięciu przycisku Nie karta sieciowa wybrana w Menedżerze urządzeń i zduplikowana karta sieciowa będą miały taki sam adres IP. W większości przypadków nie spowoduje to żadnych problemów, ponieważ sterownik jest wyłączony.


Uwaga Na komputerze z systemem Windows Server 2008 jest zwracany następujący komunikat o błędzie:
Nie można zmienić nazwy połączenia. Połączenie o określonej nazwie już istnieje. Podaj inną nazwę.

Przyczyna

Karta sieciowa o takim samym adresie IP została określona w rejestrze, ale jest ukryta w Menedżerze urządzeń. Taka sytuacja może wystąpić po przeniesieniu karty sieciowej do innego gniazda PCI.

Rozwiązanie

Aby automatycznie odinstalować zduplikowaną kartę sieciową przy użyciu metody 2, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. W oknie dialogowym Pobieranie pliku należy kliknąć przycisk Uruchom i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy odinstalować zduplikowaną kartę sieciową z rejestru, stosując jedną z następujących metod:

Metoda 1

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Wpisz ciąg set devmgr_show_nonpresent_devices=1, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz ciąg Start DEVMGMT.MSC, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia.
 5. Rozwiń drzewo Karty sieciowe.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy zacienioną kartę sieciową, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

Metoda 2

Zamiast Menedżera urządzeń można użyć narzędzia wiersza polecenia DevCon. Narzędzie DevCon pozwala włączać, wyłączać, uruchamiać ponownie, aktualizować i usuwać poszczególne urządzenia lub grupy urządzeń, a także używać kwerend dotyczących urządzeń albo grup urządzeń. Aby użyć narzędzia DevCon, wykonaj następujące czynności:
 1. Pobierz narzędzie DevCon, klikając następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  311272 Narzędzie wiersza polecenia DevCon jako rozwiązanie alternatywne w stosunku do Menedżera urządzeń

 2. Rozpakuj plik binarny 32-bitowego lub 64-bitowego narzędzia DevCon w folderze lokalnym.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Wpisz ciąg CD:\ścieżka_do_plików_binarnych w celu przejścia do lokalizacji pliku devcon.exe.
 5. Aby znaleźć zainstalowane karty sieciowe, użyj następującej składni:
  devcon findall =net lub
  devcon listclass net
  Uwaga W danych wyjściowych powyższych poleceń znajduje się wiersz dotyczący zduplikowanej karty sieciowej, podobny do następującego:
  PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0: 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-TX Compatible)
 6. Usuń zduplikowane urządzenie, używając następującej składni:
  devcon -r remove "@PCI\VEN_10B7&DEV_9200&SUBSYS_00D81028&REV_78\4&19FD8D60&0&58F0"

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Gdy jest zwracany komunikat o błędzie podany w sekcji „Symptomy”, ukryta (zduplikowana) karta sieciowa nie jest wyświetlana w Menedżerze urządzeń, o ile użytkownik nie wykona czynności opisanych w tym artykule. W Menedżerze urządzeń jest wyświetlana karta sieciowa, zazwyczaj z numerem „#2” dodanym do nazwy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 269155 — ostatni przegląd: 11.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

Opinia