Po usunięciu programu Adaptec Easy CD Creator z komputera w Menedżerze urządzeń jest wyświetlany komunikat o błędzie „Brak dostępu do dysku CD-ROM” oraz napis „Kod 31”

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP:
314060 .

Ten artykuł dotyczy również programu Adaptec Easy Creator 5.01.
Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Po usunięciu z komputera programu Easy CD Creator firmy Adaptec w wersji 5.01 i starszych lub programu DirectCD w wersjach 3.01 albo 3.01c może wystąpić następujące zachowanie:
 • Nie można uzyskać dostępu do stacji CD-ROM w oknie Mój komputer.
 • W Menedżerze urządzeń następujący komunikat o błędzie występuje dla wszystkich urządzeń CD-ROM podłączonych w systemie:
  Urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia (kod 31).
 • Menedżer urządzeń wyświetli następujący komunikat związany z kodem błędu:
  Dla tego urządzenia nie był potrzebny sterownik - wyłączono go (kod 32 lub kod 31).
  Uwaga: Może się również pojawić komunikat o kodzie błędu 39 wskazujący, że sterownik jest uszkodzony.

 • Menedżer urządzeń wyświetli następujący komunikat związany z kodem błędu:
  Rejestr może być uszkodzony. (Kod 19)
Ten kod oznacza, że Rejestr zwrócił nieznany wynik.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Istnieją dwie obsługiwane metody rozwiązania tego problemu:

Metoda 1

 1. Usuń całkowicie wartości Upperfilters i Lowerfilters z następującego klucza Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Uwaga: Jeżeli uzyskujesz komunikat o kodzie 39, może to oznaczać, że oprócz sterowników filtru firmy Adaptec do wartości UpperFilters i LowerFilters zostały dodane dodatkowe sterowniki filtrów innych firm. W takim przypadku można próbować usunąć najpierw sterowniki filtra inne niż sterowniki firmy Adaptec, pozostawiając filtry programu Easy Creator, aby sprawdzić, czy kod 39 przestanie się pojawiać. Jeżeli nadal pojawia się komunikat o kodzie 39, 32 lub 31, należy całkowicie usunąć wartości Upperfilters i Lowerfilters z powyższego klucza.

 2. Ponownie uruchom komputer.

Metoda 2

Jeżeli powyższa metoda nie rozwiązała problemu związanego z komunikatem o błędzie z kodem 31 i nie przywróciła dostępu do stacji dysków CD-ROM, można odinstalować program Media Player 7.0 (jeżeli jest zainstalowany) i pobrać oraz zainstalować najnowszą wersję ogłoszoną w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:

Stan

Jest to znany problem występujący w programie Easy CD Creator w wersjach 5.01 i starszych oraz programie DirectCD w wersjach 3.01c i starszych.

Więcej informacji

Ten problem może również wystąpić w najnowszej wersji programu Easy CD Creator 5.01 i programu DirectCD w wersji 3.01d i nowszych.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Uwaga: Również inne oprogramowania firm trzecich służące do zapisywania na dyskach CD może powodować podobne zachowanie. Niektóre lub wszystkie kroki opisanego rozwiązywania problemu mogą mieć zastosowanie w przypadku, gdy te programy powodują dodanie pozycji w wartości rejestru UpperFilters lub LowerFilters, przez dodanie sterowników filtrów lub przez usunięcie kluczy rejestru i wartości wymienionych w tym artykule, rozpoczynających od:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
OSTRZEŻENIE: Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w rejestrze upewnij się, że została wykonana kopia zapasowa rejestru.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 270008 — ostatni przegląd: 26.09.2006 — zmiana: 1

Opinia