Opis aktualizacji pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.1

Wprowadzenie

Ta aktualizacja rozwiązuje kilka problemów w pakiecie Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac.
 • Problemy z bazą danych pakietu Office
  • Przy pierwszym uruchomieniu programu Microsoft Outlook po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office 2011 dla komputerów Mac należy uaktualnić bazę danych pakietu Office. Jeśli w trakcie uaktualniania bazy danych zostaną wykryte uszkodzone pliki, zostanie uruchomione narzędzie bazy danych. Narzędzie bazy odbudowuje bazę danych pakietu Office. Po ukończeniu tego procesu uaktualnianie bazy danych zostaje uruchomione ponownie po uruchomieniu programu Outlook. Po uaktualnieniu bazy danych zostaje uruchomiony program Outlook
 • Zmiany lokalizacji plików
  • Skrypty AppleScript są teraz kopiowane do nowej domyślnej lokalizacji skryptów.
   • Jeśli wcześniej użyto aktualizacji pakietu Office 2011 14.2.0, skrypty nie zostaną skopiowane.
   • Można ręcznie skopiować skrypty AppleScript do nowej lokalizacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:
    1. W menu Go (Idź) kliknij pozycję Documents (Dokumenty), a następnie otwórz folder Dane użytkownika produktów firmy Microsoft.
    2. Odszukaj i zaznacz następujące foldery:
     • Excel Script Menu Items
     • Outlook Script Menu Items
     • PowerPoint Script Menu Items
     • Word Script Menu Items
    3. W menu Edit (Edycja) kliknij polecenie Copy (Kopiuj).
    4. W menu Go (Idź) kliknij pozycję Go To Folder (Idź do folderu).
    5. W polu Go to the folder (Idź do folderu) wpisz następującą lokalizację folderu i kliknij pozycję Go (Idź):
     ~/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office
    6. W menu Edit (Edycja) kliknij polecenie Paste (Wklej). Foldery zaznaczone w kroku 2 zostaną skopiowane do tej lokalizacji.
  • Listy Autokorekty są teraz kopiowane do nowej lokalizacji list Autokorekty.
   • Jeśli wcześniej użyto aktualizacji pakietu Office 2011 14.2.0, listy Autokorekty nie zostaną skopiowane.
   • Można ręcznie skopiować stare listy Autokorekty do nowej lokalizacji. W tym celu wykonaj następujące czynności:
    1. W menu Go (Idź) kliknij pozycję Go To Folder (Idź do folderu).
    2. W polu Go to the folder (Idź do folderu) wpisz następującą lokalizację folderu i kliknij pozycję Go (Idź):
     ~/Biblioteki/Preferences/Microsoft/Office 2011/
    3. Odszukaj i zaznacz listy Autokorekty. Są wymienione w takiej postaci:
     Lista ACL pakietu Microsoft Office [nazwa_języka]
     Uwaga Zmienna nazwa_języka odpowiada językowi, dla którego zainstalowano listy Autokorekty.
    4. W menu Edit (Edycja) kliknij polecenie Copy (Kopiuj).
    5. W menu Go (Idź) kliknij pozycję Go To Folder (Idź do folderu).
    6. W polu Go to the folder (Idź do folderu) wpisz następującą lokalizację folderu i kliknij pozycję Go (Idź):
     ~/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Preferences/Office 2011/
    7. W menu Edit (Edycja) kliknij polecenie Paste (Wklej). Listy Autokorekty zostaną skopiowane do nowej lokalizacji.
 • Uruchamianie programu Outlook
  • Podczas uruchamiania programu Outlook nie pojawia się już monit o wybranie tożsamości programu Outlook.
 • Instalacja za pomocą wiersza polecenia
  • Aktualizacje pakietu Office 2011 z dodatkiem SP2 można teraz wdrażać, instalując je z wiersza polecenia lub za pomocą narzędzi wywołujących wiersz polecenia, takich jak Casper lub Munki, w systemie Mac OS X 10.7 (Lion) i w nowszych wersjach systemu Mac OS X.
Ta aktualizacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

Więcej informacji

Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aktualizacji 14.2.1 dla pakietu Office 2011 należy upewnić się, że na komputerze zainstalowano aktualizację 14.1.0 dla pakietu Office 2011 lub nowszą. Należy też upewnić się, że na komputerze działa system Mac OS X 10.5.8 lub nowsza wersja systemu operacyjnego Mac OS X.

Aby sprawdzić, czy komputer spełnia to wymaganie wstępne dotyczące systemu operacyjnego, należy kliknąć polecenie About This Mac (O tym Macintoshu) w menu Apple.

Aby sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowana aktualizacja 14.1.0 dla pakietu Office 2011, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Go (Idź) kliknij polecenie Applications (Programy).
 2. Otwórz folder Microsoft Office 2011, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office (np. program Word).
 3. W menu Word kliknij polecenie Word — informacje.
 4. W oknie dialogowym Word — informacje sprawdź numer wersji. Powinna to być wersja: 14.1.0.

Jak uzyskać aktualizację

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji dla pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac 14.2.1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2705358 — ostatni przegląd: 31.08.2012 — zmiana: 1

Opinia