MS12-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2: 14 sierpnia 2012

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-060. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie można zatrzymać wymaganych usług lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem zezwolenia na ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Tej aktualizacji zabezpieczeń nie można usunąć za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania. Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy zapisać plik MSI w znanej lokalizacji, a następnie uruchomić poniższe polecenie w wierszu polecenia:
msiexec /x [znana_lokalizacja]\[nazwa_poprawki].msi

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
2647490 MS12-027: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Fox Pro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2: 10 kwietnia 2012

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
File NameVersionDateTimeSizeCPU
ComCtl32.msmNot applicable9-May-1217:05346,112x86
ComCtl32.ocx6.0.98.342-May-1212:17617,816x86
MSComCtl.msmNot applicable9-May-1216:41577,536x86
MSComCtl.ocx6.1.98.342-May-1212:171,070,152x86


Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft Visual FoxPro 9.0 z dodatkiem Service Pack 2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2708941 — ostatni przegląd: 20.08.2012 — zmiana: 1

Opinia