MS12-060: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Commerce Server 2009: 14 sierpnia 2012

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-060. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
262841 Przełączniki wiersza polecenia pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, stosuje aktualizację, a następnie uruchamia ponownie usługi. Ta aktualizacja wymaga jednak ponownego uruchomienia komputera, jeśli z jakiejkolwiek przyczyny nie można zatrzymać wymaganych usług lub jeśli wymagane pliki są używane. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem zezwolenia na ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące usuwania

Tej aktualizacji nie można usunąć.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
2655547 MS12-027: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Commerce Server 2009: 10 kwietnia 2012

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

File nameFile versionFile sizeDateTimeHashesPlatformSP requirement
Cs2009hotfixhelper.exe6.0.4171.5512,13615-Dec-201116:34MD5: 5225987343A0DD03BE3923399920C5CC
SHA1: 99E70C97DEA972CBE5046B6457A50250716A35BC
x86SP3
Dhtmlheader.htmlNot applicable16,61423-Sep-200906:54Not applicableNot applicableSP3
Header.bmpNot applicable7,30823-Sep-200906:52Not applicableNot applicableSP3
Parameterinfo.xmlNot applicable4,79423-Jan-201217:21Not applicableNot applicableSP3
Redbitspatch.exe6.1.22.0646,74406-Jun-201219:22MD5: CD8938ECA21568763A51A916A221BB76
SHA1: D7D6230AEDD0F82D9EE61DA1FE8E541C82F99F25
x86SP3
Runregsvr.exe9.0.40601.1214,09601-Feb-201220:55MD5: A2F7D0DA1EC1BC028E6526073D962B05
SHA1: 785AB8F16D452E980EA2745548571697935A8F29
x86SP3
Spinstaller.exe9.0.30703.175,08023-Sep-200912:24MD5: 9F8CB37E6E125F207F5097D453D82D7C
SHA1: B30BDE93EE11E282CC6D601B786579AB3210A5A2
x86SP3
Spinstallerengine.dll9.0.30703.1590,16023-Sep-200912:24MD5: 0FB863CAE289E70BA5C756FD0B6B020F
SHA1: 73A89A5E7938B344AD5B1B614AF94D58C47DF0CF
x86SP3
Spinstallerui.dll9.0.30703.1234,82423-Sep-200912:24MD5: 60993C5D0A2150D48E0AE6B063B6DA3A
SHA1: ED6A8D6B5D46F99B747CC506E0B9CCC1D9B02A9C
x86SP3
Sqmapi.dll6.0.6000.16386144,41623-Sep-200906:54MD5: 3F0363B40376047EFF6A9B97D633B750
SHA1: 4EAF6650ECA5CE931EE771181B04263C536A948B
x86SP3
Uiinfo.xmlNot applicable1,84223-Sep-200906:52Not applicableNot applicableSP3
Watermark.bmpNot applicable434,32823-Sep-200906:52Not applicableNot applicableSP3
Eula.rtfNot applicable108,65023-Sep-200906:52Not applicableNot applicableSP3
Localizeddata.xmlNot applicable4,82023-Sep-200913:28Not applicableNot applicableSP3
Spinstallerresources.dll9.0.30703.147,96023-Sep-200913:28MD5: BC0181186B3FD31C25257ED7987C9193
SHA1: F8160D15CA5A0DD1195BEE75C9C668A6D38EEAE2
x86SP3


Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
  • Microsoft Commerce Server 2009
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2716392 — ostatni przegląd: 20.08.2012 — zmiana: 1

Opinia