Nieautoryzowane certyfikaty cyfrowe umożliwiają fałszowanie zawartości

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała przeznaczony dla informatyków dokument Microsoft Security Advisory dotyczący tego problemu. Zawiera on dodatkowe informacje związane z zabezpieczeniami. Aby wyświetlić ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

W przypadku systemów Windows XP i Windows Server 2003 po zainstalowaniu tej aktualizacji trzeba ponownie uruchomić komputer.

W przypadku systemów Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 i Windows Server 2008 R2 po zainstalowaniu tej aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP Professional x64 Edition

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Embedded Standard 7 dla systemów opartych na procesorach x64

Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.

Data wydania: 3 czerwca 2012

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.2600.6237599,04031-May-201213:22x86SP3SP3GDR
Crypt32.dll5.131.2600.6237599,55231-May-201213:19x86SP3SP3QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Server 2003 i Windows XP Professional dla systemów opartych na procesorach x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.50121,429,50401-Jun-201201:55x64SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.5012595,45601-Jun-201201:55x86SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.50121,431,55201-Jun-201201:52x64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.5012597,50401-Jun-201201:52x86SP2SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.5012595,45631-May-201213:12x86SP2SP2GDR
Crypt32.dll5.131.3790.5012597,50431-May-201213:10x86SP2SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.50121,757,18401-Jun-201201:55IA-64SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.5012595,45601-Jun-201201:55x86SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.50121,758,72001-Jun-201201:52IA-64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.5012597,50401-Jun-201201:52x86SP2SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MUM i pliki MANIFEST oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń (ich atrybuty nie zostały wymienione) są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,668
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,011
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_13f66e81425ab9718ea16821324e3faa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18642_none_4b3c196b981fe80c.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_2db81c50bf2029b1456279d745572184_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22868_none_5a45b155e93e74f6.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18642_none_c44bff19916a7786.manifest
File versionNot Applicable
File size150,392
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22868_none_c4c5ffaeaa92e463.manifest
File versionNot Applicable
File size150,392
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_ac2a9527916db5568a063d2d4c0cb135_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18642_none_28ab8da603e720c7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ce35b308ef7e8a1a66029a06c5145d44_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22868_none_4af922cb1f6ba520.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18642_none_206a9a9d49c7e8bc.manifest
File versionNot Applicable
File size150,394
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)16:27
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22868_none_20e49b3262f05599.manifest
File versionNot Applicable
File size150,394
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,610
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,559
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,395
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,395
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,680
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,707
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,035
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18642_none_c44bff19916a7786.manifest
File versionNot Applicable
File size150,392
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22868_none_c4c5ffaeaa92e463.manifest
File versionNot Applicable
File size150,392
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_5f3406504397b7b9898e2708e3ee5232_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18642_none_0a508639f17ef917.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6382106bcbb7e0bdbe1c434ba3002695_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22868_none_e2e93827567ecc2c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18642_none_c44da30f91688082.manifest
File versionNot Applicable
File size150,393
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)15:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22868_none_c4c7a3a4aa90ed5f.manifest
File versionNot Applicable
File size150,393
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)14:23
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,280
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,219
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,280
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,219
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,512
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,535
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:08
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,212
Date (UTC)01-Jun-2012
Time (UTC)06:10
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18642_none_c44bff19916a7786.manifest
File versionNot Applicable
File size150,392
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)16:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22868_none_c4c5ffaeaa92e463.manifest
File versionNot Applicable
File size150,392
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable

Informacje o plikach w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktEtap rozwojuSkładnik usługi
  6.1.7600.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki MANIFEST (manifest) i pliki MUM (mum) instalowane w poszczególnych środowiskach oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File namePackage_1_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,693
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,765
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,675
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,492
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,961
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,473
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,856
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,926
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,885
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,920
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,719
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e2111ccb1a821f38ff3a880a53ca656_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_6fd753a02798dce8.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_4a75437b1c8621895ba4e4d8b767afab_31bf3856ad364e35_7.1.7601.17854_none_51bedc87ddc9f6d0.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_53bed2804bed6e2130b13dc042d268fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_ef685e1ccae0fd08.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_76c792fe43fd315c4a18c47e8049ba95_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_2adeeeeb330dfa37.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_c943f31dec27dae6dad1c8b883062b7e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_778db7c6134f25e3.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_ced121f59a4a87bd3708c734a97a3fb2_31bf3856ad364e35_7.1.7600.17033_none_8af9e73fbaab8f99.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_d44f746de6ee884884e967263fbf398f_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21223_none_201aecf669c3fd92.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_de86df33118534e521745489920f1cec_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22008_none_0c0f820a322844b5.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_c29903e8f55292cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_c32d72860e6813cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_c46aeb24f28819d5.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_c52e70d60b79c688.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7600.17033_none_b409802e80393b9a.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21223_none_b49deecb994ebc9a.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7601.17854_none_b5db676a7d6ec2a4.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22008_none_b69eed1b96606f57.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File nameAmd64_08e5c272c50ab75a5504e5d79a5dc054_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_62ccdec789d0a927.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0b29c2b43e1242ad52291d75bf8c4987_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_caccfc94c7387beb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0f39d1fc8c17b43f1a0093a9dd0f6521_31bf3856ad364e35_7.1.7600.17033_none_961249dc4c123bb6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_205f7ed5530405f181a9017a9c26ef01_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_442fecd049d872ef.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2c6225d945028fbbddcea3a418b671c9_31bf3856ad364e35_7.1.7601.17854_none_27685f254726e382.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2d40891f37f5d576f6b8e4ff70902d21_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_7f5d43ff023dfaa4.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_385ce6f4e0ebab0b7dd6728f4677c1da_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_9bd0d8f41173a42f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4677e27d20f74740fec514c660d10fa4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_d851475c9cba0cdf.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_48fd9f33a24c886ea7bf001d17020f9e_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22008_none_f995751ad2aa957c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_86735f3e7da0befacfcba34d459b95f2_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21223_none_717b50ff90784743.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9ef9e9586f71278f078bceebd1f25160_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_043a0a296800c05f.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ab65f4e9ec9d1be261322361b40c0c64_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_3c7e3a7788ad48e5.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_1eb79f6cadb00401.manifest
File versionNot Applicable
File size148,815
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)08:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_1f4c0e09c6c58501.manifest
File versionNot Applicable
File size148,815
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)08:34
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_208986a8aae58b0b.manifest
File versionNot Applicable
File size148,815
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)08:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_214d0c59c3d737be.manifest
File versionNot Applicable
File size148,815
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)08:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7600.17033_none_10281bb23896acd0.manifest
File versionNot Applicable
File size148,815
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)08:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21223_none_10bc8a4f51ac2dd0.manifest
File versionNot Applicable
File size148,815
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)08:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7601.17854_none_11fa02ee35cc33da.manifest
File versionNot Applicable
File size148,815
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)08:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22008_none_12bd889f4ebde08d.manifest
File versionNot Applicable
File size148,815
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)08:33
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,224
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,565
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,986
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,125
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,616
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,184
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,921
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,094
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,168
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,093
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,132
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,153
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_c29903e8f55292cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_c32d72860e6813cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_c46aeb24f28819d5.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_c52e70d60b79c688.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7600.17033_none_b409802e80393b9a.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7600.21223_none_b49deecb994ebc9a.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7601.17854_none_b5db676a7d6ec2a4.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_7.1.7601.22008_none_b69eed1b96606f57.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File nameIa64_41dfe4a1d408324be600b9274be5219b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_c2f384ba976ddf4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5972d0fca6e4cb864c535aae41ef8246_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_ce4fa380243ee247.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7294bb59e2545847e904e5a672f3c5ec_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_d00ce77ad7ddc5fe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b27a9dfedc06ea83d0fcd30e65178987_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_3ce5e18c9a00f446.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_c29aa7def5509bc7.manifest
File versionNot Applicable
File size148,814
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_c32f167c0e661cc7.manifest
File versionNot Applicable
File size148,814
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:45
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_c46c8f1af28622d1.manifest
File versionNot Applicable
File size148,814
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:47
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_c53014cc0b77cf84.manifest
File versionNot Applicable
File size148,814
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,135
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,196
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2718704~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2718704_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)12:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17033_none_c29903e8f55292cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21223_none_c32d72860e6813cb.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17854_none_c46aeb24f28819d5.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:28
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22008_none_c52e70d60b79c688.manifest
File versionNot Applicable
File size148,813
Date (UTC)31-May-2012
Time (UTC)07:50
PlatformNot Applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2718704 — ostatni przegląd: 11.06.2012 — zmiana: 1

Opinia