Sposób ustawienia programu Windows Media Player jako domyślnego odtwarzacza

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób ustawienia programu Windows Media Player jako domyślnego odtwarzacza plików multimedialnych w systemie.

Więcej informacji

Aby ustawić program Windows Media Player jako domyślny odtwarzacz plików multimedialnych, wykonaj następujące kroki:

  1. W programie Windows Media Player kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.
  2. Na karcie Formaty w obszarze Dostępne formaty plików kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wybrać wszystkie wymienione formaty plików (można też zaznaczyć kliknięciem każde pole wyboru oddzielnie).
  3. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Program Windows Media Player jest teraz domyślnym odtwarzaczem plików multimedialnych dla wybranych formatów plików.

Klikając, można wybrać dowolne typy plików obsługiwane przez program Windows Media Player, aby ustawić program Windows Media Player jako domyślny odtwarzacz dla określonego formatu pliku. Jeśli domyślnym odtwarzaczem dla konkretnego formatu ma być inny odtwarzacz, kliknij i usuń zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru na liście Dostępne formaty plików.


NAZWA POLA WYBORU TYP PLIKU
============== =========
Plik Windows Media .asf, .asx, .wm, .wmx, .wmp
Plik dźwiękowy Windows Media .wma, .wax
Plik audio/wideo Windows Media .wmv, .wvx
Plik wideo .avi
Plik dźwiękowy .wav
Plik filmu (MPEG) .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2 i .mpa
Dźwięk w formacie MP3 .mp3 i .m3u
Plik MIDI .mid, .midi i .rmi
Plik Indeo Video .ivf
Dźwięk w formacie AIFF .aif, .aifc i .aiff
Dźwięk w formacie AU .au i .snd
Ścieżka dysku CD Audio .cda
Uwaga: Jeśli pole wyboru jest szare, program Windows Media Player ma tylko częściowe uprawnienia do tego typu pliku. Do tego formatu jest przypisanych wiele rozszerzeń plików, ale program Windows Media Player domyślnie odtwarza pliki tylko z niektórymi z tych rozszerzeń. Aby nadać programowi Windows Media Player pełne uprawnienia do typu pliku, kliknij dwukrotnie szare pole wyboru.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 271949 — ostatni przegląd: 03.03.2006 — zmiana: 1

Opinia