MS12-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 4.0: 10 lipca 2012

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 może być wymagane dwukrotne ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia procesu instalacji. Ten problem może występować w przypadku zainstalowania aktualizacji dotyczącej programu XML Core Services 4.0 razem z aktualizacją zawierającą sterowniki wewnętrzne. Na przykład następujące aktualizacje zawierają sterowniki wewnętrzne:
  956697 Podczas zadania wykonywania kopii zapasowej moduł zapisujący VSS funkcji Hyper-V systemu Windows Server 2008 nie jest używany z powodu uszkodzonych lub błędnych plików konfiguracyjnych maszyn wirtualnych (strona może być w języku angielskim)

  938371 Dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla składników instalacyjnych systemu Windows Vista
  Ten problem występuje, ponieważ instalacje wykonywane przez Instalatora systemu Microsoft Windows (MSI) nie mogą być kontynuowane podczas aktualizowania sterowników wewnętrznych. Jest to spowodowane tym, że sterowniki wewnętrzne ustawiają flagę „istotna transakcja” lub „wymagany ponowny rozruch” na poziomie stosu obsługi w systemach Windows Vista i Windows Server 2008. Dlatego instalacja aktualizacji programu XML Core Services 4.0 nie powiedzie się, jeśli najpierw zostanie zastosowana aktualizacja zawierająca sterownik wewnętrzny. Po zainstalowaniu sterownika wewnętrznego i ponownym uruchomieniu komputera instalacja aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 4.0 zostanie wykonana pomyślnie. Jednak ukończenie instalacji wymaga dodatkowego ponownego uruchomienia komputera.

  Aby uniknąć tego problemu, należy zainstalować aktualizację zabezpieczeń dotyczącą programu XML Core Services 4.0 przed zainstalowaniem aktualizacji zawierającej sterowniki wewnętrzne.

 • Aktualizacja zabezpieczeń 2721691 nie obsługuje pełnego usunięcia programu MSXML 4.0.

  Ta sytuacja występuje, ponieważ ta wersja programu MSXML jest zainstalowana w trybie równoległym. W celu obejścia tego problemu należy wykonać następujące kroki:
  1. Zainstaluj aktualizację 973685. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji 973685, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   973685 Opis aktualizacji programu Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 (strona może być w języku angielskim)
  2. Zainstaluj tę aktualizację zabezpieczeń 2721691.
  3. Usuń aktualizację zabezpieczeń 973685, używając elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
  4. Usuń pliki Msxml4.dll z folderu %SystemRoot%\System32.
  5. Napraw poprzednią instalację programu MSXML 4.0 (z punktu 2), używając elementu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.


  Wcześniejsze wersje pliku Msxml4.dll oraz pliku Msxml4r.dll są przywracane w folderze instalacji równoległej (side-by-side) i w folderze %SystemRoot%\System32.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

W przypadku programu Microsoft XML Core Services 4.0: ta aktualizacja nie obsługuje pełnego usunięcia programu MSXML4. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń”.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:
954430 MS08-069: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 4.0: 11 listopada 2008

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msxml4.dll4.30.2114.01,394,24825-Jun-201221:04Not Applicable
Msxml4r.dll4.30.2100.088,90425-Jun-201221:02Not Applicable

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 w razie używania tego programu z:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2721691 — ostatni przegląd: 16.10.2012 — zmiana: 1

Opinia