MS12-043: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft XML Core Services umożliwia zdalne wykonywanie kodu: 14 sierpnia 2012

Firma Microsoft ponownie wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-043. Ten biuletyn zabezpieczeń wydano wcześniej 10 lipca 2012. Ten ponownie wydany biuletyn zabezpieczeń obejmuje program Microsoft XML Core Services 5.0.

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-043. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web: Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy przejść do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej opisane w tej sekcji nie zastępuje żadnej aktualizacji zabezpieczeń. Zalecane jest regularne instalowanie najnowszych aktualizacji zabezpieczeń. To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej jest udostępniane jako opcja obejścia problemu w niektórych scenariuszach.

Aby uzyskać więcej informacji o tym obejściu, odwiedź następującą stronę dokumentu Microsoft Security Advisory w sieci Web: W tym dokumencie znajduje się więcej informacji o tym problemie. Informacje te dotyczą następujących zagadnień:
 • Scenariusze, w których można zastosować lub wyłączyć to obejście problemu
 • Instrukcje dotyczące ręcznego stosowania tego obejścia problemu
Aby zapoznać się konkretnie z tymi informacjami, należy rozwinąć sekcję Suggested actions (Sugerowane akcje), a następnie rozwinąć sekcję Workaround (Obejście problemu).


Uwaga Poniższe rozwiązania w postaci poprawek automatycznych nie dotyczą systemów Windows 8 Consumer Preview i Windows 8 Release Preview.

Poprawka automatyczna dla programu MSXML w wersjach 3, 4 i 6

Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć te rozwiązania w postaci poprawek automatycznych, należy pod nagłówkiem Włącz lub Wyłącz kliknąć przycisk lub łącze Fix it, kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
WłączWyłącz

Poprawka automatyczna dla programu MSXML w wersji 5


Aby automatycznie włączyć lub wyłączyć to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej, należy pod nagłówkiem Włącz lub Wyłącz kliknąć przycisk lub łącze Fix it, kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
WłączWyłącz
Uwagi
 • Kreatorzy mogą być dostępni tylko w języku angielskim. Jednak te poprawki automatyczne działają również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
 • Aby uruchomić cichą instalację tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej, wykonaj następujące czynności:
  1. Otwórz wiersz polecenia z poświadczeniami administratora.
  2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:
   msiexec /i MicrosoftFixit50897.msi /quiet

Więcej informacji

Często zadawane pytania dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

P. Dlaczego 9 października 2012 zmodyfikowano ten biuletyn?
O. Firma Microsoft zmodyfikowała ten biuletyn, aby zaoferować ponownie wydane aktualizacje zabezpieczeń 2687497 i 2687627 dla programu XML Core Services 5.0 zainstalowanego z programem Office SharePoint Server 2007 lub Groove Server 2007. Ta modyfikacja dotyczy problemu z określonymi certyfikatami cyfrowymi, które firma Microsoft wygenerowała bez poprawnych atrybutów sygnatury czasowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument Microsoft Security Advisory 2749655.

Jak wdrożyć bazę danych zgodności aplikacji na wielu komputerach

Aby wdrożyć bazę danych zgodności aplikacji na wielu komputerach, można użyć rozwiązania do zarządzania systemem, na przykład programu Microsoft System Center Configuration Manager 2007, a następnie zainstalować bazę danych za pomocą narzędzia wiersza polecenia SDBInst.exe. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak używać narzędzia SDBInst.exe, odwiedź następującą stronę sieci Web w witrynie Microsoft TechNet: Aby wdrożyć poprawkę Microsoft Fix it 50897 na wielu komputerach za pomocą narzędzia SDBInst.exe, wykonaj następujące czynności.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji o opcjach wiersza polecenia dotyczących instalowania tej poprawki, odwiedź następującą stronę sieci Web w witrynie MSDN (Microsoft Developer Network):
 1. Wyodrębnij plik CAB z pakietu poprawki Fix it. W tym celu w wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:
  msidb.exe -x CabFile -d MicrosoftFixit50897.msi
  Uwaga Plik Msidb.exe jest częścią narzędzi programistycznych Instalatora Windows. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Wyodrębnij pliki SDB z pliku cab, używając narzędzia do wyodrębniania zawartości plików cab:
  extract.exe /E plik_CAB
 3. Za pomocą narzędzia SDBInst zastosuj wcześniej wyodrębnione pliki sdb. W tym celu wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
  SDBInst ścieżka_pliku_sdb\nazwa_pliku.sdb

  Tabela skrótów plików

  W poniższej tabeli wymieniono odciski palców certyfikatów, za pomocą których podpisano pliki sdb. Odcisk palca certyfikatu podany w tej tabeli należy porównać z odciskiem palca certyfikatu wskazanym dla wyodrębnionego pliku sdb.

  Nazwa plikuInformacje o skrócie
  msxml3_shim32.sdb(SHA1 FC673C013DE2D40D03FD2EFC94D0B9965BAA3253)
  msxml3_shim64.sdb(SHA1 45431F80CE38BBB14FCB107E87F5DD22CCE203A1)
  msxml4_shim32.sdb(SHA1 FE29173CAC4EFC68FF51E8EC04369044C4687AAF)
  msxml5_shim32.sdb(SHA1 33abdc0e4cfaa040cf0ff1a29bead2878fcd7673)
  msxml5_shim64.sdb(SHA1 c7c97f97f3895f69ba217908750ed61fa69390e9)
  msxml6_shim32.sdb(SHA1 6E69B741CD4CEF05F5B9FFB47B748EE97264131C)
  msxml6_shim64.sdb(SHA1 273BDFCBDBFE3D24B7F5D3586AF54BD0A93A6E63)

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2721693 MS12-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 6.0: 10 lipca 2012
 • 2687497 MS12-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 5.0 zainstalowanego z programem Office SharePoint Server 2007 lub Groove Server 2007: 14 sierpnia 2012
 • 2596856 MS12-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 5.0 zainstalowanego z oprogramowaniem Office System 2007, Pakiet zgodności formatu plików pakietu Office, Office Word Viewer, Expression Web lub Expression Web 2: 14 sierpnia 2012
 • 2687627 MS12-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 5.0 zainstalowanego z pakietem Office 2003 z dodatkiem Service Pack 3: 14 sierpnia 2012 (strona może być w języku angielskim)
 • 2721691 MS12-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 4.0: 10 lipca 2012

  Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2721691. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2721691.
  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji na komputerze z systemem Windows Vista lub Windows Server 2008 może być wymagane dwukrotne ponowne uruchomienie komputera w celu ukończenia procesu instalacji.
  • Aktualizacja zabezpieczeń 2721691 nie obsługuje pełnego usunięcia programu MSXML 4.0.
 • 2719985 MS12-043: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu XML Core Services 3.0: 10 lipca 2012

Informacje o skrótach plików

Nazwa plikuSkrót SHA1Skrót SHA256
msxml52007-kb2596856-fullfile-x86-glb.exe1FC589D02269325D0081CD0134D2B086735646B7BEB5A3AE3C64AF13B41ABFC3B96BDD329972AA589436275C9DA63ADC7525ABFB
msxml5s2007-kb2596679-fullfile-x64-glb.exeAF1DDCFFFEECDA203EDE47567541AAE91EF7D2E1C21B27EDF5EAD3B655E501B829C733FD4BD96CA3B1334CC6CD7E9FC05BA4342E
office2003-kb2687627-fullfile-ara.exe907CCB1B028665AD425C0A3B77FB5CA75055DA0CA59CFB7C5BBAC138795712A99278FE28D809D7083AE477139A04D4F753E65526
office2003-kb2687627-fullfile-bgr.exe37BCE03490A15D82B319BF93F59DD70E8378B31E55AA4AB6044F8D5399FABA7F3869ED1877D4BDDE6783D11FA397A64850BE5FC4
office2003-kb2687627-fullfile-chs.exeD06332448D745BE4D21FC593FA666C695278DFD02168BF25E5D6349FDC4D6E66F3BB9BC8530B40A1EA139F48DDB727CCD67FE426
office2003-kb2687627-fullfile-cht.exe8BDC6B3F6287469B049A63122050446AA4D9337DFEA33552D3CA323A0F251D12F969E3D298F6BDE6E66CA1AE58E27EDD1921A8A8
office2003-kb2687627-fullfile-csy.exeA03A4D338135DA067D1272018A7C28CFB801C6A26CE5D0EE374B8FEFA860AF097121F5FA25F00D3601F6320E08E792CD19102933
office2003-kb2687627-fullfile-dan.exeDF484593AE8F1441B4CCEF03D44F01D70491B4878270E60D5D532D3639399462C61D7A41CA7BBE4000F0229F114F57F05434D787
office2003-kb2687627-fullfile-deu.exeA5C3F9E2C06C4CE04549C4067711D908F2AD45D16D2B1DC0FC8D0F25218F70C3C277D6563C74641A936927585F95B3E518713E81
office2003-kb2687627-fullfile-ell.exe251E326D49ED490801FA728F407672C14CA78EB83DEA2A41D30D135030D9E6C63ABC09D6DA972461A4A14C7423F880ED4C50FB53
office2003-kb2687627-fullfile-enu.exe5262499D16747E981D1DA4DC94CC945373A7BA9FE37EC01363B80FA8C2049C4C7C682D0E627164176FA9186B65F4F0D2734D5260
office2003-kb2687627-fullfile-esn.exeD99B9C0E80E19139C4F54FA0FF234D89F956B090D0507233EB77C00B19FF92BE04DD9F8A382788418CA8351852AEDB496F562842
office2003-kb2687627-fullfile-eti.exe1B680B3FF3469AB0B1C03EB5F1025007F7EFDA4BC4298B095C2A55D0F27F9E5DB476BF19276F4647B0A8B94A050FEAA8E387A5A8
office2003-kb2687627-fullfile-fin.exeAD40E1A7DFC72D5A840B0133560E369E78D1C92C0685C029A379F387A95ADF98E9E77293CF3F77803C88A679BC2E96268F1C3AD5
office2003-kb2687627-fullfile-fra.exeB5760D35C1BEC1DBDFB1175551F0A43AC4F5913917A08EF998FCFCA6E467B9B790C383A346512663700913E513855A04978F190C
office2003-kb2687627-fullfile-heb.exe1AD5C498F28275666337819C6D950160D74A6558123513DFD0C9972488B682AF62C704849FC7C868343C4C4320FB6AD7DAB39385
office2003-kb2687627-fullfile-hin.exeAF029899F0EEB01AC50679A95B0D67288E1309D0E70DF6896A0A6BA8C87A0977F45CA43387EE16DBE26EF98DF349EBB0CFB79561
office2003-kb2687627-fullfile-hrv.exeBCA35016185AFA551E3BA310C37E52FFFC27375FC14DC6D6469349660CF0C6E59C1BC6FE675F7333BBB76F5B7D394CDE0F34FD4C
office2003-kb2687627-fullfile-hun.exeF6DB4DE92E39812D69A78686BBC63C5FF41CF862DA3F92F071588046EAB03CEC97358CB02D7CBA212984CFA0F712F076A950B1A9
office2003-kb2687627-fullfile-ita.exeE95A533CB028A3C0ED5F6F485D8613603A4E7F53EAB96A057748C3E9AADFB992DD8C7DE7EEF12CBC65BBDE75D617D91655CBA1E3
office2003-kb2687627-fullfile-jpn.exe479E16DE005848364CFAF5CF900C78390F254010EFFF805CE7E10DFB8B74C615733EA5DA79E3E8479F341D45616651D0BA65ECBB
office2003-kb2687627-fullfile-kor.exeF26DD19E8D35F082E8A0B35719297B6BB0E7E3DB960EA7FA7A39E6A5AF93FF57E7B87AA28BD9B356C5BB551C49114D677E50F3FE
office2003-kb2687627-fullfile-lth.exeFDFFCEC15532AAB8F732350E5B571EBE773310A7C3AE49D7113D9FF9F9752F75EF0FC179020AA1534D0CDB71484A6D5DFB9A3BB2
office2003-kb2687627-fullfile-lvi.exe0FAC511CA4D179F214CE3FF55F452F47CAEB8E21EF06FD7183021A7AA9E43709C18E5D7FCC90CBD636B2140FC37EF025DFBC8F1B
office2003-kb2687627-fullfile-nld.exe801F0D7B040D021A3276888B31C12816108CD52E6243F587BF38A56FE7E62B39729F8219E5BE0A56D979A5BE084D154AADC21449
office2003-kb2687627-fullfile-nor.exeAC2442DC947D42454E6CCD1ADC19D746017CBA0BBAC3AAC607F076361F97CEB0D323229F143A888830BDBBA0566B69BD057614FF
office2003-kb2687627-fullfile-plk.exe7A38344721A7863F96FDAA0D14667B7A85C7ECFF00DA883B5B6574E70213E7C129B6E17AD347B700BE3C489818DA04C416C20E69
office2003-kb2687627-fullfile-ptb.exe8C21AEC33420642E25DF01EA0CFDEE1CBF6C6B8EDB9AA20C029A8D77F9376E83C0734ED0CA3EC94F286B9AF23F7A029353FC1D0F
office2003-kb2687627-fullfile-ptg.exeB780D81170E2BA74E6249323FB4FADBA38A80A5A5AB080F746E93FB62C36AA0A8FB6F27F7EE69D78A13DEA81C02D91574CBD52B9
office2003-kb2687627-fullfile-rom.exe7AB784DC4AEE31B26E66EB28058CB047ECB9823F0BA16BB484A645E336690DACABB46833582492AE8FDDA4AF820F2C8F7C9F51CB
office2003-kb2687627-fullfile-rus.exeD83C046A222B58B4CD57948E1D258C300BE31D837F11DBBFE1BDF8D654A03C36A69D7861F1986A113F15ED8975C5AF4FE46468A0
office2003-kb2687627-fullfile-sky.exe53FC27323D0D53B1E82692CFF0664C67C06EA009A08002ADFE2F49CF3BD4616B71891CD4E32BB7267E73FF4A86D983551B26359B
office2003-kb2687627-fullfile-slv.exe2E16B002541A897AD4DED9647DAF4EC5C535BD7F3BB103CAAF4377D0EABF83162B5C111D78FB23EC03ABEB3F9821FF5614BAD87E
office2003-kb2687627-fullfile-srl.exeD51A9CC4A772AFA04C2F5BEC0424C339811AA03674E87E43D4FD88DB0AC96E22335A5424B17CD6DCE9C6955D3E5B054E6B31BAFB
office2003-kb2687627-fullfile-sve.exe28847461603C053A9748FC407C3324A77806F8DC9179B462985B7EE8E001618D9C98B13C5DF6A59168D21CBA419DAF2D2ACD9DE0
office2003-kb2687627-fullfile-tha.exe4DA7406549B9AE257E54F90300A200C0ED56DDD3966B68A6E752DF813AF4F3A8BE04ABC5EA3A9786C0B24CB1814CD8D367FA1A8F
office2003-kb2687627-fullfile-trk.exe019F963A89B7B6C8274F94E0E82D6C2CE62BDD9F6CFAAF20B87A8FDD741688A56365B5104304BAC89796701B20F19E97FED36C13
office2003-kb2687627-fullfile-ukr.exe9BF4612CE518DEE280B60C5FC7C0800ABA37AA2A644A675383F9178C70DBACC1CEF6FA4D9AAD40889B6EBDB23AF9BA6D616BED08
office2003-kb2687627-fullfile-zhh.exeB89CF898EE499DCEE9E6E5436941C9349869CF9C1D6548D0461B61C2BA0E8293D8F96C465FE8DE4B736A27A763829FC9CEB5BC20
msxml4-KB2721691-chs.exe6B113CEB98B49F0EFDF898342941E005397A938E386F5F24E8622AB320FC7FB3ADA173EB164A65782FBE6A51ADB9D40F58810F06
msxml4-KB2721691-cht.exe1AEE216DE68F3AC27E328CADDB9B1F56C68CFA17BB3B58792D4040E1F55FCD3C298CD5C9DA3BF61A1748E3D7B54F7E8C870EF345
msxml4-KB2721691-deu.exe303D931A4342DD12845576832C01D7706BAF3144ED8CF05B8AF246B96C0D4E9E449ED77804BD186EE0C21A3AFD091412B96E7C14
msxml4-KB2721691-enu.exe0C1F17FC822ACFD1FEE627BA6C09C5ADBF8A43FDF48311ED0705F30EF325CACA6BE0175B796DAC1616B71C6413E46BB952D6CAA3
msxml4-KB2721691-esn.exe1FBE1DE93747E8A7B9CDB5C671511128E9349239BCA57C9492F3EDF1B37EC34962A3F22D03A5CF168F0AD54CF7E10424CD1E236B
msxml4-KB2721691-fra.exe93DBAB9A47AF97947A2D610360DDFE12304015A1C21CF561449FAA8A43CE522BDE37D6CE3BB89702F09B87F0FC3DA34284339195
msxml4-KB2721691-ita.exeC3A8B8484569095A9E8F1A034E4D1F775AC05AD0975E64062B787E0476CD5642AAADCF37DBC3CE7955FCAAF914ADE8E56B9D92D3
msxml4-KB2721691-jpn.exeB7EDE8786E574F26F7041E2D698475EC136D88C0DE4D52D43D5E1889914963BDAD25BF8C8E60B1D24ABF67745BF3E9655CF010CB
msxml4-KB2721691-kor.exe87C84D8B4A3F1B49610035A9AF03081BF39624D70E9E58C86E2DA6D79D6D0BB5F310A9795F9405F3AAE0ECF77018FA5C01640338
msxml6-KB2721693-chs-amd64.exe614C729D99434885FB2A3A1A50BADFD15564C00BC4C956277B0EDC78CD954B470651D167AC6B31EF0B60A86C40FCF53C11CD284E
msxml6-KB2721693-chs-ia64.exeC366441A01095A28A8F2C8BA492EF6B338742C2181667972BB9A158152C288628BFB056BA606984DB27BD57C74653CB168D92534
msxml6-KB2721693-chs-x86.exe00E8481FA862EBBBA0B7DDB4033229E27CD097CF719FC720CCC0509A647B9BC7BC280329BC291AA914B243C5ADE5CD086B400C7A
msxml6-KB2721693-cht-amd64.exeB0A9C871768EEEB76989C32FA1B7C2A6224346EDD85A2C051DAFF1B406CCB43CD5B380E5150A9C96F112A0B44874BB40B515834A
msxml6-KB2721693-cht-ia64.exe34C1124B42B25AD191068F0160755370A4A8022E929D148EE7AB1202A64F51A784AE9B7E67BAD039BE4E299584029766A92365F1
msxml6-KB2721693-cht-x86.exe2B5D59ABD9798DC23BEF23C7709D3BF6947B3FDE605C233BF55BA490DBE6525FB6E6475A14157DD27FDC0CBEB01A2D4A499F3262
msxml6-KB2721693-deu-amd64.exeA9FBE1C4AF4803417407DC83BF88866623B4FA01064AF0556B4038C5ECA868C8EB4477EBA579B841D2CEA6B6C9F713FEE13D9DA6
msxml6-KB2721693-deu-ia64.exeD3650C0D56D842F969FF15D2798B0D1C0492D136DDA7B19C70773516F33C87AE041CF572E8779B2EBA890D5702379B721E24616D
msxml6-KB2721693-deu-x86.exe39C2F6811306720B6C2D529A1B85186E8B1AE8D5F14F75E767C2E95A695CE6D8FF5F068482CFECD82761E4C7E6659362E36E3EB3
msxml6-KB2721693-enu-amd64.exe4A0FCAA726B95D2B51F17997687069CF0C8417C7D3267CC5E2F8237502F49D2121A21C73CB76852D51FF37DD3CB9922A990C5707
msxml6-KB2721693-enu-ia64.exe088EE83A6A94017B12F4B83B745E148B848671EDF61DDAFD01E6E9C2DC3618A1D26B9AF22B10562F1C784331A39B8400CE3C6E24
msxml6-KB2721693-enu-x86.exeFE596FC5D690D042AADF1CF51355F5069B395E9CF6682FD987AB118A55F5D492A8F08E1E595819100B0FDC61BF923E93BC6D7ECE
msxml6-KB2721693-esn-amd64.exeDFA20C4D6469C57C65B4A7B571C72736E101A2BC74BEDD03D38AFF134E974122F827455936659509BC9377D1B7551EE5BC4E535F
msxml6-KB2721693-esn-ia64.exe5266944D059B957159A055BD475AA5B18FAB39CA7230A0FD13DE9679A8AAE0D38CEF739C584D0E80175BDEFE70196F2A16B86A74
msxml6-KB2721693-esn-x86.exeF853DB38158CD6D8470400538516677D8FEB2FDA5C56E47F51677A15D99728E84AEAB2AB705104018FF64D373BFFE8C1C9E7E19A
msxml6-KB2721693-fra-amd64.exeE0B2B590245016B94433107547CB15955949850A229C26FAEDD5B0C94B8720C66D47F92817C1D1B685170F5F03AF6CAEF8A1C68C
msxml6-KB2721693-fra-ia64.exe190DABB98D98FB98A78FCD16836F527B956AD95108AA688AEFF5DCD5491906253F0230F6CB886F4A3C0C5419742BF020D20AC7B8
msxml6-KB2721693-fra-x86.exe88FF741FA3A36DDD8160969423E37EA580D5E61340B65CAF14CC750C05CE0D608B116FA62A2382A889AA020B1EA8C58D247647F2
msxml6-KB2721693-ita-amd64.exeA94DF3E3364835A87D6F5EE242ADE967E5BE2DEE3F06DE24A020EC8889EB3AE347C7EDAF9CDE88EB9BA18724EA6FBC08D2082A9F
msxml6-KB2721693-ita-ia64.exe1F273E7A46DA23197EA1584282EDDB0F47FA90101FDD1EC1AB8902E61AA6DE16A51979D42800E703B94A1FC61FA33AAECBE5B509
msxml6-KB2721693-ita-x86.exe9F9F645D0AA4EB2539B30C896115ED27158B4CEABDEADCC98E0A80CC91876AE7E4E8FB518688D60A670AFF811E5AB40E86134A40
msxml6-KB2721693-jpn-amd64.exe33B9AA0F2BE184B24D3600C26B34D38182A0924DADC8F2E14FAA663D23471CE97F3A6B62D6C91193F78EBE4B2C9287854E29AFD6
msxml6-KB2721693-jpn-ia64.exe986B6E0370C910B294280ED9E60542DDA74C790F489EF15F355C1225BA7A14487F601346C6811C584EDCF5F7B81C6D72C3A832D1
msxml6-KB2721693-jpn-x86.exeEE8FC2BE9A5E7A2B1C435D68C8E8882638CB957E17F26373D311A8E35BDC5EBBBB09C16D124BE1AB18AEE0CBA7791AB350A5D96F
msxml6-KB2721693-kor-amd64.exe3111517201E6D8F0DD37CFCCB5B29887A90588BFCFD724C513E6EA180DD1A18707D4759EBB1F5E35554C0D194DDE83B7F3B8058E
msxml6-KB2721693-kor-ia64.exe805DBE111648A1734490B07DD978E3B18057ED6D00DAEB980B659D56BEBA531BD2FB317D88C60DC3A9CC50A8C44462AE5A864A40
msxml6-KB2721693-kor-x86.exeA747A3F26AB1C6EA8B0643F98E9CDBCC81164921017722AE1BABF87093D32ED4FF6627605AB331FE9D4992EE4AADAC241E1015AC
msxml6-KB2721693-nld-amd64.exeBFA060661AC48D6545A8393643EA19AE90ECFB8DF3C950B94C7FF1C3302226D0BF36A3674BC3865AC4013ADEDCFC217B02A33D07
msxml6-KB2721693-nld-ia64.exe3E8E962A213639BBE4D838AC2411A48928ADEF38C9B0F5FE9C459A770463E16CCEC18DABEC7F91D674FCBE5B040F2DD802F43B37
msxml6-KB2721693-nld-x86.exe6D8ADEFD6F80745EDAD2559F854824D8172432B39FE2B5914AB95460BFCBA98D5DBF7F1B6BD24E39EC6B2CA7735132D6567093D5
msxml6-KB2721693-ptb-amd64.exe27466F281D875381A96BC92D53F9C4D0A6E8E861546B6CCD96FE9BC66B4678CDAFDCECCADF5E5A485C745263177EEA76FC55947A
msxml6-KB2721693-ptb-ia64.exe0E88032B505DCB62853FC50CC6A8452C182728773CB9F3A8F1740E02EAC2632C32FFE37DFE56CCD9AE3608A8262C731F2AB39C55
msxml6-KB2721693-ptb-x86.exeDC041856C69B824242F6FD13CC46AFB6294FF86A04AEB2C68445911D3A60FB3D32F55BE6B9F063CBE4982E3C023124AE7EC4EF0E
msxml6-KB2721693-rus-amd64.exe46261E10BD7836895B3A25C388286F5B127EBB76B6881663441BACF40630B2171058BE02EA5F699E8B9E845614FA641EE442DAF2
msxml6-KB2721693-rus-ia64.exeDC76C04EE6EED471371A6BF85E124988E38228578F0DB05DD3A36471A91F59D19992203AAD97B59F861332C0D5D8D882B816A228
msxml6-KB2721693-rus-x86.exe377A15C36037FA9F60EAE783D8DE3275CB8004BDC2F6BD48DE217FE54796783A6BFCDFF5DFD910099CF07079A651BA30C2D8E1D9
msxml6-KB2721693-sve-amd64.exeE56297EF1A07ECD224FC623A685E1CA5D6A423A1833B6E54289A02B8423388111D4AAFA57F3E542E69FC367ADA8B02FBCA8C2017
msxml6-KB2721693-sve-ia64.exeAADE757BB56408A84C76CE97129F1CA3638B9B0E88A394A1FCCCE1815263A9D81D168507EA11DCAB1430522E6331B07054F9A934
msxml6-KB2721693-sve-x86.exe95B34C14AE2E402D84C330C2AC74347302094EE8B97BE310ED2D4A8D5545FDA623BCEC9FE7F37B19CFBAD6A49C730AFF3280249B
Windows6.0-KB2719985-ia64-custom.msu921BC36353230A951D206505E7FE9A5A5E23FA1BD6A8138245B198FCCEF795DAC21693C86321DA2FE3AB249AC54F000BF9E6EC0F
Windows6.0-KB2719985-ia64.msu9F81541CFF42F58ACCDCB3F9222C9B684ADFEEDAEA7A3E8FDA3BD0FE854CD87C4490B73992EF37AD63A84B7F985315EA20A9B2C1
Windows6.0-KB2719985-x64-custom.msuEABD9D9738761455EFCA2BF3C95CF3700311E76C1EFBB6C9B3721A83142D7DCD4902E8D0607FBFDA028CCF2663582904120B5EFE
Windows6.0-KB2719985-x64.msuBFD4C86D7137483AF42FC44784385D451D3BD57DF18B27FFE6E25E51EE0F328D6C30B1CDA744F60E3A1BE64EF6E83C006A57CAB2
Windows6.0-KB2719985-x86-custom.msu035409F889495752B91B83F6BFCA861B6850CAAAD21F87C6BC486676B7FCA158A0BCCEBB1FCB1DEC915D8623DE86C2E1AD3282BB
Windows6.0-KB2719985-x86.msuE9F340456878C00DE895A83AB3B23DA793A7609B936B0E8BCAA18CB81FAE13D67775B7850795E2E5EA708AE74018F7C1852CFEBC
Windows6.1-KB2719985-ia64.msu3D32EA7F0DD968A7B7A7372D58F99399A4AFB73F85ECB488E54625643D9186235AB64F9C74D170780EEAAC9DA63E826793B6A78E
Windows6.1-KB2719985-x64.msuDAC8547A3772E0C19DCD8E38995968B9CCAC77861CAA73C6D2816F9BAEE99204944C195ABFCBF13BB83F82EBC4FA9F7F41D851E7
Windows6.1-KB2719985-x86.msu9AA46E7234A3AB4023A21FC629C64AB9EE6A8EF3EAF64254B3540EF10AE74BBA39CFC56E9DA67F9357A2E5F4F87C1697302E25A2
Windows6.2-KB2719985-arm-BETA.msu2F2237935627F824C4D12A40C0D21CA9C30B24BE80732AECFC95B54C11B1E2D11334AB44B917CC259108628E20AF7D8A1D4C4221
Windows6.2-KB2719985-x64-BETA.msuFF2D2AB452EA9D1A0C58DAA93C0CA67769E86005E8C182CCFE6E4B95307FA427850704EB9473CA924E1F523366AE44064B5417A3
Windows6.2-KB2719985-x86-BETA.msu1AD58D9E31532DFD23D7A20546A2A8D66F9CF0E082B1C30A3DDD13B866740A4338931FC7AFC41A796AAEF98D534C6B629D5B2E2D
Windows8Family-KB2719985-arm-RP.msuBA932E0FAF7BA4BFC99A40D23BBEAB4D24FE98A1C4E5C5D3A0FC9A6472560327B5E85716AA836EB599A599B6EC060E6B8CDFFA1A
Windows8Family-KB2719985-x64-RP.msu287AA94E743522382F7F7E3E668CC3698B543155B72655C68C9B370597029B92EED39B148E0613308BD42C339E1F3583B9674927
Windows8Family-KB2719985-x86-RP.msuD970445FE883760C2873E1BEF06F3FE15984E6CA21D515FC439133CEC62557403439D1347876107020FD9B218773F37DE94B8A2F
WindowsServer2003-KB2719985-ia64-custom-DEU.exeE995D3F4D2BDED8F61900BCA444D48DC6FC137F149E18564B5C8606710F8790CD73201D97E15E0A995D8D962FD7BE93AE0B7C107
WindowsServer2003-KB2719985-ia64-custom-ENU.exe1AE42232AE78E851A35C6BFFC2848E18522DBA39C7393E4D1E688211CB4BEA2C1EF71CE590B4872AEFB12B20B917F51429B273AF
WindowsServer2003-KB2719985-ia64-custom-FRA.exeFD8DDD832353ED4DBB6C44E2A087A0E27928BE5586F9C0D940B8C07EE33E8192F1BA90EA8EAB1C07F5EB979569CABE383BFB8E86
WindowsServer2003-KB2719985-ia64-custom-JPN.exe2FF9C3B858407D87C7A49754017344E052391EB86523982612206043071A0C268264AB903DCF9075150A4BAAC44C103677044667
WindowsServer2003-KB2719985-ia64-DEU.exe350F48B640A85CD0EDB1F66B00912116564862992EE9D7F6DB0571597DA3072745747DDBC88EBF26884620B914345204CB20A309
WindowsServer2003-KB2719985-ia64-ENU.exe3D22B40425C209137919D3DCF9A568BA1104D815F995B5A42229453A18DD2E0381C971146C47039AEBA0053BD4FB9C3033F45F79
WindowsServer2003-KB2719985-ia64-FRA.exe3C045D9B2E2C4FF5A565BF68457D035D4CEED49760D1BC44E353F7F693BE62049A408F15C66F4FDF7AB1BDD7686338A7A7F0053F
WindowsServer2003-KB2719985-ia64-JPN.exeF2A1AAFD3DF861DC813D3AAD5070C11C308A3BEDE0EEE654D5312E6B16E0CBC82E7258B5BD6394A76A780F9B9B9B38F5B54C5D04
WindowsServer2003-KB2719985-x86-CHS.exe5DD46C0690DE420E3222AF130213D14F3D95D123BF723759683A694581C2368D8F137B6614A1FFA95858A2D7D491B18B3D82F231
WindowsServer2003-KB2719985-x86-CHT.exe44EDE43AA22153EDFCA78C71A07C74937054870B0EDBBDE907A6331635D55451002AD66703614243309467809DEFEE9D2332F00B
WindowsServer2003-KB2719985-x86-CSY.exeDF3E9A1021E117209C642AC827601153665FCD9AD98863BC2D8F2F90FAF47DBB27A8721581D2749FB610B1D1EC385091062F991F
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-CHS.exe5C8BB92A3AAC4EF234B073953AFA6811C0D41950C9D9D2635EBA294BDADB498EF209E565F7D556E20F5E1BD3CEA61F328CB7018C
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-CHT.exe82D2CDD25D463463F35693B95F7CC7AE6A9413450ECDCD02F1CCCCA12444C7D67A6754E5D0778339B3121696D1B7C67705C568C4
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-CSY.exeA300D1EA6F8327BD4D91C52B62884451D9AB563386F8366E3E0016824E7F3632B297ACBD38318B977136D3B3F28DA2F6038F9054
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-DEU.exeB87B0D0226C9B81FA8EAFE787A034DC76DFF222339E1D247D78289B7F4F30A79A4D541FA320D372ED4626A4AED7F0D84F13E77FB
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-ENU.exe1EE47459FF72EDC43D34949EB28DD113FD405335BA5B37BE5DD9F100B3BBA2202FF0BF9EE28191063ECBF90C90AAE14A95735276
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-ESN.exeE5E2722B329F537E494C036E764B5F2A9D68B502A3F749A53AF356B1BF973582CBFA73FD01B855AD6ADA368CF4905ED01F45E31B
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-FRA.exe3466B361CADFFB9B0DF408DA9FFACB77971BBFAD86B386170B62C07F87B1F4750592AF327180FB11AE835B1FCB859DF777F21C41
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-HUN.exe05D448FC9C59C85083855760AA8888A70F95FFCD6F8E677FD9EE84A61E552CD61D8B2DBFAB183E74C01EBD89ADBE7ABE6850098A
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-ITA.exe69ADAA91A1ED6FF61E9B214F9794BB1A89A5B741BF4FF2624FFDC48E30316C0DA2A463740F0770B788384E78EAB17E377DDAD4B8
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-JPN.exe0ED2B0DBB082379FB616BDE68BF259771C2AD466DBAA57F0F6CAA029C60F46318DC8ACD11451995D850165FF35BF7D8716EE1CA5
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-KOR.exe057EA47B6F5CF89ACF7C0C011D7168E3F4EE19C59593A1B0CD2177D19F4A7B1BF20C88809ACC2A8EAC18B23CB72FB45BBBB4305D
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-NLD.exeB36603B293868A7D856AC21093F6B90EAD0CE1E8D54CE261733F2CA8959745E2A32DD5F67CA7115E6F7753968EE0EDF76688C446
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-PLK.exe2FCB97B5E35AC7F116C3BF8852B3DCB8AFF8451AB654862985C8CA533ECC261E38E70F4BB341DE94D57F2991E8D688D4290977AE
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-PTB.exe8F9712D413074A5DDEAC93ECB4C792DD2AADB68E6DBE0AA551B6818A431163523D104125960113526AB80D0932586E7B2DD3815D
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-PTG.exeE881CF1B56316E5BCCA31240BADC7F947E587872381CBF98EA2D9C4D01E7514766A257F2BE1240B307AAE793D381311E23AAA628
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-RUS.exeE9B1F77A2016F4F8A13918B100118050CE44CE79245D6A1F3E835677D614E754918D8AC54B4CA09519166D410199E6E450EDE19E
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-SVE.exe78F7FC2D9BFBD2D14FC268785986409E19352B5046221107D6B1F323936E1B3B83B03A695173366C9372CA8CD49B1C81DCE4016F
WindowsServer2003-KB2719985-x86-custom-TRK.exe6112650D5305472804DB784BDD9DA9EE0833A195A0FD16DCD02D40C6A9E53F8EA1B4F64F5B83025F74A427CFDCDBC0B99ED14A14
WindowsServer2003-KB2719985-x86-DEU.exe8A65555A4F24CE5549CB13D5AEB23F900E412D91EF11854ACF51CC937A5353144DA21BD7537327C360B33BBECC0023E9485F3758
WindowsServer2003-KB2719985-x86-ENU.exeD88236DCBBA74B1B29536E91555168D9DFE0B7584CFAD60207D17EDC59DEAAEDB590A64529ECE3D2EEC92349317EADBADA487E95
WindowsServer2003-KB2719985-x86-ESN.exeD77625C93564561C6831FFA5AE6DA0F94442E1C8FF4C997D187FF90AA0BACBDCB5660CE92FE096D64591A4137874211FDF85C800
WindowsServer2003-KB2719985-x86-FRA.exe3351B33E3F3571BD9D0A2A6223CA423390D6EA0832E62B90C06DF92EFF317D79513B4F2752AEB4AEDFD892994F1F90912E69B2AF
WindowsServer2003-KB2719985-x86-HUN.exe93FAC5493563684C792CFB7AE2391E586CFE138237C1D9E6BA3DBB86BDE46FE71CF9EC6CB417717EB3C1A51BD7C07E894DDF7E4C
WindowsServer2003-KB2719985-x86-ITA.exeE95CA61A177E5FFAD385AB7AB93F97002E2E36A0386C6CF352DE4CAC706AEF1FF11632D13CFED0BD0597DC481DE4F6F09C124266
WindowsServer2003-KB2719985-x86-JPN.exe368FE9F6FC07A4937B6276838BD618D21AC80FBF7157E37C18D014CE73FCA58BAB9193335B93FA7621F21619949C37357DDFB1C1
WindowsServer2003-KB2719985-x86-KOR.exeD45585AD57395AB19F01FA801935074BA124691688B6827D3FFAA1F99FE4D92C04E4E017D1D810132C4B525705EE87F457907FAD
WindowsServer2003-KB2719985-x86-NLD.exe05F3433C27D866F38467B49C6A6E2D3A97216329536CD7ACE59C75C12054ED787E59145E3C44A97F0A592AD2A47D792A21F1CDC2
WindowsServer2003-KB2719985-x86-PLK.exe0730AAD1D5006DCBDE07A1159EF5D01309B59FAD6FAF69C952FFCF447249B75A5F3F1B974BA85F691212FB287DE36CD1FC30EECC
WindowsServer2003-KB2719985-x86-PTB.exeE21ABC4E53F1725553DB4DF646F46BCF76368F7E37342D2749A4B32AF9CA53FEF59B37316CA2B88F91FDF500967C691C8F36BFDD
WindowsServer2003-KB2719985-x86-PTG.exeF6346605283009F16530D983ED6A76AB4A5766083DD61CFE40553B9FBD23D3D9BCC204739DD07F045FD309CA04B17BE93CB992EF
WindowsServer2003-KB2719985-x86-RUS.exe9D501B805F8A82BDE54AE0128A5AF7189798D20165F7FEBD670F2CCA3AF95F194CA2ABC2C902DDEF6E070754D54FA1291D78B60B
WindowsServer2003-KB2719985-x86-SVE.exeBEA86821A2D887FE8B991A8F114832DAF6D3E66231095CC7F1590DB92DDDD6012F41C23BB97C0E36F75BF2875AD322241D634CE4
WindowsServer2003-KB2719985-x86-TRK.exe85D56B625AA35286B50242B3261C79A11E0B923A95A4E8459E28452739C2EDB699CE55107CF428F4B5999EDB3896577806016BE4
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-CHS.exe5F625BA0253958D3866C712EED1666D6F1961FC7A6B5ABEFFA756ABFDB36CAF7612A5F7259D5859CF1E58ECA5558911485A89DEF
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-CHT.exe4BCB663C0E4BBF37EB4F65AF83854AB73F1D3ADA77C19A15245DE75E65338DF85FBF2ED46BC5B53D489AAAB096CC9C51BE77D9B7
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-custom-ENU.exe75B5A82DF6CC1980B87DDC0D1556416FC524EE089D96EF7525A6E3CBAA6286D10E08D7E2931AE2E90B2A04E2D243DE3F4653AFB5
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-custom-JPN.exe08EE91E865BA140893BB5125A3BA9EDD14446942E7453CB1168FED6A2CB93770D40802BCB73671035E7C4658BF58C3B80793CBC4
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-DEU.exeE2B3FE9C56B3DCA7CD47F5D3FD1F98640152FCC7675631240A1C82CE54D2AD6C7494BBE6E46CCF6ACB0F6390392786E09FCDA9E0
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-ENU.exe3F3A5B2ADFBD55BABF416E982947CCCE24644787608FEFD4EE01DA5741AFACE12D5BC2EB5A00D96A2486584E8D7E08B8649084CC
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-ESN.exe8794A1E1FCB6E59F6352D38F217D74EBBED44C9FBDC0A6FD84549091BEFBA0B5528E5F3305BD1051E4548B2DAF7705E1667F9853
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-FRA.exe4B35C78DEB7AAD967CB5877DB7EEC120CF2A5890131ED91B72E65D09392278783354515833E8E4B75441824E1CEB474C97CC927F
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-ITA.exe532A8F50879721BBFED0F1370C50E05B9EEED6A2EBE29B3A89F0F3C3E4201EB67C4B1174884FE7A3A78982CF31D570B577FA4602
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-JPN.exeE19C0902BD39ADE6292AEA4613FCF301589E537DA13A9385DA62CA79DC11B62EBBC73B3D531366DBA1564267974CF61CF120D214
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-KOR.exeBCA29A6A41A2E1EAD63655C97ACD5EDF79B4E67A6C205BF39307266B87859D86360B781F9958F39D5968A9DEC44861F4BD69704F
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-PTB.exe359B5BB3E54ED1C5F527EAA04CBAFFFEB6DA3EC24CCFA968D223180F3424758C5BA504E26150660E5899B1E335B17A6AC90F4E4A
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2719985-x64-RUS.exe9866A93AB2693CB5C7C177B6E0D53EA3B90596A63975112E6619A5AACF5D6AC6980D37BE3EE308F8AEFB35E06E285AF5929FB1B5
WindowsXP-KB2719985-x86-ARA.exe7AC52DAB095B058F0AB98C2B2748833AAAB0522F08EA137B3C355CA52A3FD9003C37E1891030774610C9237F12ACDA62C3990E4B
WindowsXP-KB2719985-x86-CHS.exe456BD93878AAB89299AE4FFD38C213A43FB21EAEAAC14B693453149D60619A864F8791914830DE97498030951296D2E8E4C7E468
WindowsXP-KB2719985-x86-CHT.exeB16FF1E3071D7D671437915819BB0F2CB3BBE18D344F5A565F8577F957DA5DE65C748504E7498F345D5ADDCD8A3720C836E22E05
WindowsXP-KB2719985-x86-CSY.exeBB7141F64C0339E919228B43AB46A55850B2529A512643E2C41C81CD8BD0865A7C4042266B45A7B8D7E207D2F0DB5574FBF634EF
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-ARA.exe00B6DECD550E218BEAD163F51C4AC6EFDEAD2030D056D7AD27BC71478FB6E4065A1D57E93516CE35A6DDBD92276C3A047C7ACB84
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-CHS.exe8A5A69BCD686E6053B1D67FC27B260767F6664EAFD224DC22FFF4FFC0767556F7B3BCDF850BB85A420667FE06FBE8E6A6BCF8E27
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-CHT.exe85689414483EA2594A1C397DF0B13D773C5265D8CF8F6EC558D68334D385DAD263661E526951D4FE300B79E37BD368A9F443CB04
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-CSY.exe78B8E139AFF9166AA504671BF14AEC268DE58AB6FD43BFD3FC5F7C5A6118A5646E4D0D49AEE12889666F9C623CA205C86C123B0D
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-DAN.exe9B027BBF8BECBC4C300840B687C5EB645809D06E9E84C00208C816BD0189CC4FEA2FE8A7BDE776C47A1EA513D7DA9821858821F0
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-DEU.exe81706A6563E51ED36786BCE3422534428E0B2EF313713E036ECA9F81AE43B68842E7180E407B24CB112CC786EAF684808D4A6599
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-ELL.exe7FAFCE2571B396851BAAEA1CD0C659F0E28127320BC00CA650C90B0D4F8A2F4A7A1D0B330FF5AC4AD31E8982CD53D6A0B3740A5C
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-ENU.exe3A51BF9ABD934E7A8F013B6623FB452597533BC0E70EA4687EBBF2C54D0573F6B193F9E909CE3F9D205E34911B84C0052A6E5980
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-ESN.exe877948A7365467EC04A3F96DBE528B7BCF176552C69E753F6C9AD077EA156B07AECACFD723FD4F3EDA1D93BF7288CF990EBB45CE
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-FIN.exe80182A4F411A0833FA1238AA82D1BC347ED93E88FBB887185E3FFC5AED75A84A62F521947D2592AA18FBD270AD4E00282CF44B64
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-FRA.exeD2D14D2E74282B87DBD35ADF720A96B81569646E5F5838D348444C2B4979FBE5F709AED6A1A200C5FD0606F6C4F117E2DEFD5C09
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-HEB.exe641C51EB9FC30C8125F1E6EBD14C808ED7D50AD7E16A7378369D9AE938011BBACE2A39918C11D532C6EA2D44385ECD319223F1FC
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-HUN.exe645A3F7BD1A9FDCBC8E0089880223EFC8C4D352853C823793B27990F5FBFAD1798F8C985EA4BA57216353DF3E591EF66BF58366D
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-ITA.exe86A314536AC040CF06B511663D19E46BE7730F1C46F3E12F2DFBD2CA213AA88628702339E7FFC4CA23D0DF1FAF236F254306CC90
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-JPN.exeED01F878C3B8E5F8B3E9D0FD5411D1319866268B3D0B43C2EB87520528655F4FDF7125975D9102F95536E32EA3F9B2C7017A8B7C
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-KOR.exeB4009416AB0387A4AEC682BFC516D442BAA72C8437EA2D45C78EC2F22D046836B890082437F64775E87D3B1653A620D5482C29F8
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-NLD.exeEF511B1AEB3C513443F6F053F27B0C922AC4685A58A900EB2440A8816E2685DCBA3749B1F90907FF39E50CB4FBE06F87FA1A393F
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-NOR.exe1D2C6F17CFEBC046DDB4FBD9ADFDA94D1E561CED6E7B898E1155841BB5D1F43F11DE2966CEA76B7792696A48C0A0B2FD07F32000
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-PLK.exe5AE89AF747AAED91A56068828EB8B729EE046638B22FE696ADD4DACE0DD4247BF2E0E9C8918A0ABA784860110598CA4D0AF3CED3
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-PTB.exeBA6ABB49FEA52D07D6D165A62386F8C7B41CA7F2DA8A2DD5CAB8767283D3084FE5ECC3032755852326F7F8B943BA3FF6E9823FDF
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-PTG.exe6FE618B11C54C98B59B834B3687F5F768D26BB61114E13F051C88966632801D10816FD7942B8FBFF7B8968E6B4546DFCABE2E9BC
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-RUS.exe0E62EF0E66A5D7D0F4C8C889FB8C2F9C8D76318A44781C91A119F6792921D776DC1D11E9AA9ED2550297F5BB1DFD00400DDE8A98
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-SVE.exe1220F407A53DC7FDCADD190A33383E43E93EE54A84C317F44FD3D587BA143312250FF2FFB84BBC64CFE415A716269A6C78EA7EEF
WindowsXP-KB2719985-x86-custom-TRK.exe62B0DE558FECD838E4A4047A5E00FB055ED0413E78EA3B94538993C5087F4C83240807E62D45F24959198289C6F1571BE6D69663
WindowsXP-KB2719985-x86-DAN.exeE4385FA7452D0B857B40002350A0EC596976B93E7716776708CF14DF80B54ECCF6BDC46CAABBA8CC2112E66AB245B9F37910C3E5
WindowsXP-KB2719985-x86-DEU.exe89CFB585D9BAE95458688C7C60CB7883B2CE2D02A291C84AE02B3A66B7772CF20ED011A370C31BCC2D81CB6C89B47942F10BF94E
WindowsXP-KB2719985-x86-ELL.exeABBBBD89A3BF6CA31D923B19B8697A0FE4A937BBEE3F1E6763D5504C0080764FA36C080282648319B1732538F1BBAFA409847C4F
WindowsXP-KB2719985-x86-ENU.exeD33EA68905D7228777D96BA64656B26CB9AEE5A294F67A28D3FEA83E415BAB7E52141DE9E5A044CF2E6B6FA6A8820FEE254169CC
WindowsXP-KB2719985-x86-ESN.exeADA16A8CE7D7A643B099F3B979DEE163D594A92D8F6F4AAE5F162F8F102E8EB9345577A413AFE38E07BF0D349EAF0BB63B22C2A7
WindowsXP-KB2719985-x86-FIN.exeF5A051535C92A0E074F16BD6B5D65058D3820ECBAC6C07370BEF34049D3D5C507943C0861E98188E22B478561E0926FEBBA9CCD8
WindowsXP-KB2719985-x86-FRA.exe5C3E607A2D401EE2563CE12E53E91326E54DC2A4E9EEB2529EBA97BFD9C8DC5F1426217A2E1745EDBAC26A60079E22BE4FA1F852
WindowsXP-KB2719985-x86-HEB.exe5537BED6178E6F79AED481DE0D2512B257BAF8C42B41D55F571AA84A3586A475796EA66768E9B09143F7003AE67E3C3D9579FBDB
WindowsXP-KB2719985-x86-HUN.exeF2DA04B3495FC5E0326F8FDBA32715A2029FB54C8A064D26368EC93EA33B3E11A2F5BDC838D1913CFA39498792EA52072D9458B8
WindowsXP-KB2719985-x86-ITA.exe1760BF5AB883EAB5F0549352A51E6C43C4AA957756F6009C095717ADE6FAC4A32422DC206FCF37BFD71728AF4363D780E7C0034B
WindowsXP-KB2719985-x86-JPN.exe9CF4FBBD30024F898E18B891D2D2E1DCF005277CAA44395FB34FB73DC217B2EA708AAD8CD3ABF1431574F2BF7E7B10B65B82F061
WindowsXP-KB2719985-x86-KOR.exeE8F998BFBD3A74B81955DE75809E75A8C8CEA759A83488727710EF07E876520EC8B2BD6C231E58036C01D9B202515159A3322D4F
WindowsXP-KB2719985-x86-NLD.exeEBD02DCC5DD60CCC094E92939739B235EB1E05D31F7A6700A6C2E52B916FDF1634A8314479BD8A89C7E663823397F4F43194DB88
WindowsXP-KB2719985-x86-NOR.exeBA43BD0A1FC3C1C3031F4A0E4201D37D5FF06255190C1C39493F68D9E60213A65712EA60C7686414468660280B23645C3569817D
WindowsXP-KB2719985-x86-PLK.exeE3C1748D5F89417180F47FAB4AC828E10810E329BEF02F5CCD3A37E10D5818D6EB83D76AA654EF0D3F0F30E9301614288F888DF3
WindowsXP-KB2719985-x86-PTB.exe139273177687051E59F373639697D83238AF58CB3366BE95C8CDF376F738FEAE86481BBA1C6C888B6D3260708123FD1D0986FD78
WindowsXP-KB2719985-x86-PTG.exeD79E047911EE0BC21B9FBCFF06B3C36B94D04D2280859057A2BEBE5660CE99694F4C3273FD6CAA89CCAA5A281A24969DD1082F95
WindowsXP-KB2719985-x86-RUS.exe46BEF054D0D20C45B4B87F50E7071E6083B52B12A030A485DFBC681210B9C7384BE12179549A929C0D7E2A76C070A8899A497D8B
WindowsXP-KB2719985-x86-SVE.exeF531110A597EF9F6D697ACAD2E27B4B21CA0766D3E6ED8688B90DD84D13631F52AEFB29EB6A2CBC868206D84CE750277AB753C55
WindowsXP-KB2719985-x86-TRK.exeBF824FDC889B1C8C1DCBDF1465180173BDEC655F2B2EF4332CD02D78E990FBEFAA2E488FCFC626A03558B2AAEFFC14442CFD9CF4

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:
 • Microsoft XML Core Services 6.0 z dodatkiem Service Pack 2 w razie używania tego programu z:
  • Windows 7
  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft XML Core Services 5.0 w razie używania tego programu z:
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 z dodatkiem Service Pack 2
  • Microsoft Office SharePoint Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3
  • Microsoft Groove Server 2007 z dodatkiem Service Pack 2
  • Microsoft Groove Server 2007 z dodatkiem Service Pack 3
  • Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 2
  • Microsoft Office 2007 z dodatkiem Service Pack 3
  • Microsoft Office Word Viewer
  • Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office z dodatkiem Service Pack 2
  • Pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office z dodatkiem Service Pack 3
  • Microsoft Expression Web z dodatkiem Service Pack 1
  • Microsoft Expression Web 2
  • Microsoft Office 2003 z dodatkiem Service Pack 3
 • Microsoft XML Core Services 4.0 z dodatkiem Service Pack 3 w razie używania tego programu z:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
 • Microsoft XML Core Services 3.0 w razie używania tego programu z:
  • Windows 7
  • Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2008 z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows XP z dodatkiem Service Pack 3
  • Windows XP Professional x64 Edition z dodatkiem Service Pack 2
  • Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2722479 — ostatni przegląd: 17.12.2012 — zmiana: 1

Opinia