MS12-052: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 14 sierpnia 2012

Aktualizacja opisana w tym artykule została zastąpiona nowszą aktualizacją. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Aby zainstalować najnowszą aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji technicznych dotyczących najnowszej skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń dla programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS12-052. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, należy przejść do jednej z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Firma Microsoft zmodyfikowała ten biuletyn, aby zaoferować ponownie wydaną aktualizację zabezpieczeń 2722913. Ta modyfikacja dotyczy problemu z określonymi certyfikatami cyfrowymi, które firma Microsoft wygenerowała bez poprawnych atrybutów sygnatury czasowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokument Microsoft Security Advisory 2749655.Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu jednego z pakietów aktualizacji opisanych w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS12-052 mogą wystąpić problemy z określonymi certyfikatami cyfrowymi, które firma Microsoft wygenerowała bez poprawnych atrybutów sygnatury czasowej.

Aby rozwiązać te problemy, należy zainstalować najnowszą skumulowaną aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Na przykład zainstalowanie odpowiedniego pakietu aktualizacji z biuletynu MS12-063 „Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer” może rozwiązać problem. Dzięki temu, że aktualizacje są skumulowane, zainstalowanie odpowiedniego pakietu aktualizacji z jeszcze nowszego lub z najnowszego biuletynu „Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer” także może rozwiązać problem.

Uwaga W systemach większości klientów jest włączone aktualizowanie automatyczne, więc nie muszą oni nic robić, aby rozwiązać te problemy, ponieważ najnowsza skumulowana aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer została już pobrana i zainstalowana automatycznie.Aby uzyskać więcej informacji o tych problemach z certyfikatami cyfrowymi w aktualizacjach zabezpieczeń firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2749655 Microsoft Security Advisory: Problemy ze zgodnością wpływające na podpisane pliki binarne firmy Microsoft: 13 listopada 2012

Więcej informacji

Informacje o skrótach plików

Poprawki niezwiązane z zabezpieczeniami uwzględnione w tej aktualizacji zabezpieczeń

Poprawki GDR (General Distribution Release)

W zależności od wersji systemu Windows i wersji aplikacji, której dotyczy problem, poszczególne aktualizacje mogą nie zostać zainstalowane. Stan aktualizacji można określić, przeglądając poszczególne artykuły.
Numer artykułuTytuł artykułu
2736643 Przewijanie w poziomie w programie Internet Explorer 9 jest wolniejsze niż w programie Internet Explorer 8
2730570 Aplikacja sieci Web w programie Internet Explorer 9 może zgłaszać wyjątek wskazujący, że zmienna globalna nie została zdefiniowana lub jest niedostępna
2722750 Strona sieci Web z długim adresem URL może nie być drukowana na drukarce sieciowej w programie Internet Explorer 9
2719694 Program Internet Explorer 9 może ulegać awarii na stronie sieci Web, która przenosi fokus z ramki na element na głównej stronie hostującej
2718602 Program Internet Explorer 9 ulega awarii przy odwiedzaniu strony sieci Web zawierającej wykres wyświetlany w widoku trójwymiarowym
2707082 W wystąpieniu aparatu obsługi skryptów JScript dochodzi do przecieków pamięci, gdy program Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9 jest zainstalowany na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Poprawki

Pakiety aktualizacji zabezpieczeń 2722913 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003 zawierają pliki poprawek programu Internet Explorer oraz pliki poprawek GDR. Jeśli żadne z istniejących plików programu Internet Explorer nie pochodzą ze środowiska poprawki, aktualizacja zabezpieczeń 2722913 zainstaluje pliki GDR.

Poprawki są przeznaczone tylko do rozwiązania problemów opisanych w artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzonych z tymi poprawkami. Powinny być one stosowane tylko w systemach, w których występują te problemy.

Te poprawki mogą być nadal w fazie testowania. Jeśli ten problem nie ma poważnego wpływu na dany system, zaleca się zaczekanie na następny dodatek Service Pack zawierający te poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania poprawek wchodzących w skład aktualizacji zabezpieczeń 2722913, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer

Uwaga Oprócz instalowania plików poprawek należy przejrzeć artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base skojarzony z daną poprawką przeznaczoną do zainstalowania, aby zapoznać się ze zmianami w rejestrze, które są wymagane do włączenia tej poprawki.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, czy istniejące pliki programu Internet Explorer pochodzą z poprawki, czy ze środowiska GDR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824994 Opis zawartości pakietów aktualizacji oprogramowania systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 i systemu Windows Server 2003

INFORMACJE O PLIKACH

Aby uzyskać listę plików udostępnianych w tych pakietach, należy kliknąć łącze poniżej:

Jak ustalić, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows

Jeśli nie można ustalić, czy jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, należy uruchomić program Informacje o systemie (Msinfo32.exe) i odczytać wartość wyświetloną na liście dla elementu Typ systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom lub Rozpocznij wyszukiwanie.
  2. Wpisz ciąg msinfo32.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  3. W programie Informacje o systemie odczytaj wartość dla elementu Typ systemu.
    • W przypadku 32-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x86.
    • W przypadku 64-bitowych wersji systemu Windows element Typ systemu ma wartość Komputer z procesorem x64.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustalania, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
827218 Określanie, czy na komputerze jest uruchomiona 32-, czy 64-bitowa wersja systemu Windows
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2722913 — ostatni przegląd: 26.07.2013 — zmiana: 1

Opinia