Błąd przywracania systemu za pomocą opcji odzyskiwania Windows 7

Symptomy

Przykładowy scenariusz:
 • Na komputerze z systemem Windows 7 utworzono punkt przywracania systemu przy użyciu narzędzia Przywracanie systemu.
 • Zainstalowano aktualizację 2572077, a następnie zainstalowano aktualizację 2446710 lub 2518869.
 • Uruchomiono komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego systemu Windows 7 lub w środowisku odzyskiwania systemu Windows (Windows RE).
 • Użytkownik próbuje przywrócić system do utworzonego punktu przywracania systemu przy użyciu menu Opcje odzyskiwania systemu.
W tym scenariuszu działanie narzędzia Przywracanie systemu kończy się niepowodzeniem. Ponadto zwracany jest następujący komunikat o błędzie:
E_UNEXPECTED (0x8000FFFF)

Rozwiązanie

Aby uniknąć tego problemu, zainstaluj poprawkę opisaną w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft KB w pliku WIM (Windows Imaging Format) w środowisku Windows RE. W tym celu wykonaj następujące czynności.

Uwaga Jeśli komputer to środowisko oparte na produkcie OEM, skontaktuj się z dostawcą OEM, aby uzyskać więcej informacji.
 1. Zainstaluj na komputerze zestaw zautomatyzowanej instalacji systemu Windows (Windows Automated Installation Kit, Windows AIK) dla systemu Windows 7. Aby pobrać zestaw Windows AIK, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=5753
 2. Utwórz obraz środowiska Windows RE (Winre.wim). W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Windows AIK.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia narzędzi wdrażania, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
  3. Skopiuj plik Install.wim z nośnika instalacyjnego systemu Windows 7 do folderu. W tym celu uruchom następujące polecenia:
   md C:\OS_Image
   md C:\OS_Image\mount
   copy D:\sources\install.wim C:\OS_Image
  4. Zainstaluj plik Install.wim przy użyciu narzędzia ImageX. W tym celu uruchom następujące polecenie:
   ImageX /mountrw C:\OS_Image\install.wim 1 C:\OS_Image\mount
  5. Skopiuj obraz środowiska Windows RE (Winre.wim) z zainstalowanego obrazu systemu Windows 7 do folderu. W tym celu uruchom następujące polecenia:
   md C:\winre
   md C:\winre\mount
   copy C:\OS_image\mount\windows\system32\recovery\winre.wim C:\winre\
  6. Po skopiowaniu obrazu środowiska Windows RE (Winre.wim) odinstaluj zainstalowany obraz systemu Windows 7. W tym celu uruchom następujące polecenie:
   ImageX /unmount C:\OS_Image\mount
 3. Zainstaluj poprawkę w obrazie środowiska Windows RE (Winre.wim). W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Zainstaluj plik Winre.wim utworzony w kroku 2. W tym celu uruchom następujące polecenie:
   ImageX /mountrw C:\winre\winre.wim 1 C:\winre\mount
  2. Zainstaluj poprawkę w zainstalowanym obrazie środowiska Windows RE. W tym celu uruchom następujące polecenie:
   Dism /image:C:\winre\mount /Add-Package:c:\TEMP\Windows6.1-KB2709289-x64.msu
  3. Sprawdź, czy poprawka została zainstalowana pomyślnie. W tym celu uruchom następujące polecenie:
   Dism /image:C:\winre\mount /Get-Packages
  4. Zatwierdź zmiany w pliku Winre.wim. W tym celu uruchom następujące polecenie:
   ImageX.exe /unmount /commit C:\winre\mount
 4. Utwórz nośnik dostosowanego środowiska Windows RE przy użyciu pliku Winre.wim. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. Utwórz plik w celu utworzenia obrazu środowiska Windows RE. W tym celu uruchom następujące polecenie:
   copype.cmd amd64 C:\WinREx64
  2. Skopiuj plik Winre.wim do folderu ISO\sources, a następnie zmień nazwę pliku na Boot.wim. W tym celu uruchom następujące polecenie:
   copy C:\winre\winre.wim C:\WinREx64\ISO\sources\boot.wim
  3. Wdróż obraz dostosowanego środowiska Windows RE na dowolnym nośniku.

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Microsoft Update
Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update w sieci Web:
Centrum pobierania Microsoft
Następujące pliki są dostępne do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64Plik do pobrania Pobierz teraz pakiet aktualizacji.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi działać system Windows 7 lub Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

W celu skorzystania z poprawki w tym pakiecie nie jest konieczne wprowadzanie żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.

Informacje o plikach

W poniższych tabelach przedstawiono atrybuty plików instalowanych przez tę poprawkę w wersji globalnej. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.
Informacje o plikach w systemie Windows 7
Ważne Aktualizacje dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są umieszczane we wspólnych pakietach.
 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:
  WersjaProduktPoziom SRSkładnik usługi
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 i Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.
 • Pliki manifestu (manifest) instalowane dla poszczególnych środowisk zostały wymienione osobno w sekcji „Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7”. Pliki manifestu oraz skojarzone z nimi pliki wykazu zabezpieczeń (cat) są kluczowe z punktu widzenia kontroli stanu zaktualizowanych składników. Pliki wykazu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385262,65614-Jul-200901:14x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7600.17018400,89605-May-201207:44x86
Rstrui.exe6.1.7600.21208262,65605-May-201207:37x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srcore.dll6.1.7600.21208400,89605-May-201207:41x86
Rstrui.exe6.1.7601.17514262,65620-Nov-201012:17x86
Srclient.dll6.1.7600.1638543,00814-Jul-200901:16x86
Srcore.dll6.1.7601.17836400,89605-May-201207:46x86
Rstrui.exe6.1.7601.21988262,65605-May-201207:29x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86
Srcore.dll6.1.7601.21988400,89605-May-201207:33x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rstrui.exe6.1.7600.16385296,96014-Jul-200901:39x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7600.17018503,80805-May-201208:30x64
Rstrui.exe6.1.7600.21208296,96005-May-201208:30x64
Srclient.dll6.1.7600.2120850,17605-May-201208:38x64
Srcore.dll6.1.7600.21208503,80805-May-201208:38x64
Rstrui.exe6.1.7601.17514296,96020-Nov-201013:25x64
Srclient.dll6.1.7600.1638550,17614-Jul-200901:41x64
Srcore.dll6.1.7601.17836503,80805-May-201208:36x64
Rstrui.exe6.1.7601.21988296,96005-May-201208:17x64
Srclient.dll6.1.7601.2198850,17605-May-201208:18x64
Srcore.dll6.1.7601.21988503,80805-May-201208:18x64
Srclient.dll6.1.7600.1701843,00805-May-201207:44x86
Srclient.dll6.1.7600.2120843,00805-May-201207:41x86
Srclient.dll6.1.7601.1783643,00805-May-201207:46x86
Srclient.dll6.1.7601.2198843,00805-May-201207:33x86

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Aby uzyskać więcej informacji o środowisku Windows RE, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu rozruchowego dysku RAM środowiska Windows PE na dysku twardym, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu rozruchowego dysku RAM środowiska Windows PE na dysku CD-ROM, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu rozruchowego dysku RAM środowiska Windows PE na dysku flash USB, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu opisanego w tym artykule, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2709289 Narzędzie Przywracanie systemu nie działa w środowisku Windows RE na komputerze z systemem Windows 7
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2518869 MS11-044: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 14 czerwca 2011
2518869 MS11-044: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1: 14 czerwca 2011
2572077 MS11-078: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 3.5.1 w systemach Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1: 11 października 2011

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 7

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86
File nameX86_145aba7854d346a757b8b276f031d2b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_d2f382255e17d7c4.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_147576f2156b2afaf24a538fecea4794_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_93cae0fc53b520a1.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_167b96d116c1abb422777218e41ce908_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_e31d1c5084d50bd2.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_186ae7f92eca2d4a5252e8af286fa888_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a404be053da45f66.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_4704b9e314573e34.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_479928802d6cbf34.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:51
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_48d3a041118f7939.manifest
File versionNot applicable
File size16,366
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_49292e042ad3d766.manifest
File versionNot applicable
File size15,778
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:29
PlatformNot applicable
Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x64
File nameAmd64_06927a3d3c7a71281253e0bf355f29a4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ef97264f8e05ff05.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_0d14d0c5e125b22acfb2273fa8b123d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_3d65cccb98559055.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3cc3288a190e4bf1742438404f5d94f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_8712ad03d1c04f90.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_83e2e530079c6d8baf85a722334dcabb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_cf1dae098cf35b7a.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_917ac7920d9e40c327490b15b912f6fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_f83f629456ba94a7.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_b5d6d114a61778df97ecc10bfb643a76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_1b07019d348407a0.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e4b6cc2a1389919e7c95b3eab1553736_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_7fa9b2da758f9373.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_eced9f91fe0810cb740304f34dfda088_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_d8e6edc92d5d401d.manifest
File versionNot applicable
File size1,062
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:07
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_a3235566ccb4af6a.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_a3b7c403e5ca306a.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:40
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_a4f23bc4c9ecea6f.manifest
File versionNot applicable
File size16,370
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)17:08
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_a547c987e331489c.manifest
File versionNot applicable
File size15,782
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)09:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17018_none_ad77ffb901157165.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:16
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21208_none_ae0c6e561a2af265.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:14
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17836_none_af46e616fe4dac6a.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)08:25
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-systemrestore-main_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21988_none_af9c73da17920a97.manifest
File versionNot applicable
File size12,986
Date (UTC)05-May-2012
Time (UTC)07:55
PlatformNot applicable
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2732500 — ostatni przegląd: 28.11.2012 — zmiana: 1

Opinia