Za wolne połączenie z powodu aplikacji WFP w systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 R2

Symptomy

Na komputerze z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 uruchomiono aplikację opracowaną za pomocą interfejsu API Windows Filtering Platform (WFP). Gdy aplikacja filtruje ruch sieciowy, połączenie sieciowe jest zbyt wolne.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest to, że komputer nie wysyła komunikatów ACK (potwierdzeń) protokołu TCP/IP, aż upłynie limit czasu. Dzieje się tak, gdy sterownik środowiska WFP filtruje dane, które otrzymał przez sieć. W wyniku tego ruch sieciowy powoduje przestoje w przesyłaniu danych, gdy komunikaty ACK protokołu TCP/IP są opóźnione.

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji

Jak uzyskać tę aktualizację

Microsoft Update
Ta aktualizacja jest dostępna w witrynie Microsoft Update w sieci Web:

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack dla systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

976932 Informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje uprzednio wydanej poprawki.
Informacje o plikach

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach

Informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2735855 — ostatni przegląd: 28.11.2012 — zmiana: 1

Opinia