Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji zawierający skumulowaną aktualizację zabezpieczeń MS12-037 programu Internet Explorer dla systemu Windows Embedded CE 6.0 R3

Streszczenie

Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji programu Internet Explorer dla systemu Windows Embedded CE 6.0 R3. Ten pakiet zbiorczy aktualizacji umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących zabezpieczeń opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2699988 MS12-037: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programu Internet Explorer: 12 czerwca 2012

Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Firma Microsoft udostępnia teraz obsługiwaną aktualizację oprogramowania jako comiesięczną aktualizację systemu Windows Embedded CE 6.0 (wrzesień 2012). W sekcji „Informacje o plikach” nazwa pliku pakietu zawiera wersję produktu, datę, numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base i typ procesora. Format nazwy pliku pakietu jest następujący:
Wersja produktu-rrmmdd-kbnnnnnn-typ procesora
Na przykład: Wincepb60-110128-kb2492159-armv4i.msi jest poprawką dla aplikacji ARMV4i Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder udokumentowaną w artykule 2492159 z bazy wiedzy i uwzględnioną w comiesięcznej aktualizacji ze stycznia 2011 roku.

Uwaga Ta comiesięczna aktualizacja systemu Windows Embedded CE 6.0 jest dostępna do pobrania w następującej witrynie Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy zainstalowano również wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu należy użyć jednej z następujących metod:
  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Clean Solution (Oczyść rozwiązanie), a następnie kliknij polecenie Build Solution (Skompiluj rozwiązanie).
  • W menu Build (Kompilacja) kliknij polecenie Rebuild Solution (Ponownie skompiluj rozwiązanie).
Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.File nameFile sizeDateTimePath
Mshtml.lib87,068,10824-Sep-201222:07Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib67,862,54824-Sep-201222:03Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib84,181,80624-Sep-201222:16Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib63,652,45824-Sep-201222:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib84,208,70824-Sep-201222:24Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib63,673,99024-Sep-201222:20Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib85,100,92024-Sep-201222:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib63,926,79424-Sep-201222:29Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib85,113,38624-Sep-201222:41Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib63,939,43224-Sep-201222:37Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib76,422,62224-Sep-201222:50Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib58,773,61024-Sep-201222:46Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib68,041,62424-Sep-201221:58Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib57,570,03024-Sep-201221:54Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2736704 — ostatni przegląd: 16.10.2012 — zmiana: 1

Opinia