Opis Przeglądarki programu Excel

Streszczenie

Program Excel 97/2000 Viewer umożliwia osobom, które nie posiadają programu Microsoft Excel wyświetlanie plików skoroszytu tego programu. Ponieważ format pliku skoroszytu programu Excel nie zmienił się od czasu wydania programu Microsoft Excel 97, można używać przeglądarki ze skoroszytami utworzonymi w wersjach od Microsoft Excel 97 do Microsoft Office Excel 2003.

Więcej informacji

Program Microsoft Excel Viewer to niewielki, bezpłatny program umożliwiający wyświetlanie i drukowanie plików arkuszy kalkulacyjnych programu Excel dla systemu Windows (wersje 2.0 i nowsze) oraz programu Excel dla komputerów Macintosh (wersje 2.2a i nowsze). Ten program umożliwia wyświetlanie układu strony, kopiowanie komórek i określanie ich rozmiarów oraz korzystanie z funkcji powiększenie i AutoFiltr. Ten program obsługuje także obiekty OLE DocObject oraz zapewnia możliwość wyświetlania plików programu Excel.

Program Microsoft Excel Viewer jest opracowany w taki sposób, aby automatycznie skonfigurować się jako aplikacja pomocnicza dla programów Netscape Navigator oraz Microsoft Internet Explorer (można go też ręcznie skonfigurować jako aplikację pomocniczą dla innych narzędzi do przeglądania). Umożliwia to automatyczne wyświetlanie plików arkuszy kalkulacyjnych programu Microsoft Excel (xls), połączonych ze stronami HTML w sieci lokalnej (LAN) lub w sieci WWW.

Należy skopiować i rozpowszechnić program Microsoft Excel Viewer wśród znajomych i współpracowników lub umieścić go na publicznych elektronicznych tablicach ogłoszeniowych, w sieciach LAN i w witrynach internetowych. W ten sposób wszystkie osoby, które nie posiadają programu Microsoft Excel, będą miały narzędzie umożliwiające wyświetlanie plików arkuszy kalkulacyjnych programu Excel.

Wymagania systemowe

  • komputer osobisty z procesorem 486 lub szybszym,
  • system operacyjny Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows NT Workstation w wersji 3.51 lub nowszy,
  • 8 megabajtów (MB) pamięci w wypadku systemu Windows 95 i 16 MB pamięci w wypadku systemu Windows NT Workstation,
  • 7 MB miejsca na dysku twardym (9 MB wolnego miejsca na potrzeby instalacji),
  • karta wideo Super VGA o rozdzielczości 800 x 600 lub większej,
  • mysz Microsoft Mouse lub zgodne urządzenie wskazujące.

Jak uzyskać program Excel Viewer

Program Excel Viewer jest dostępny do pobrania z następującej witryny Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu zgodności Microsoft Office, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga: Jeśli użytkownik ma już zainstalowaną na komputerze pełną wersję programu Microsoft Excel, nie należy instalować programu Microsoft Excel Viewer w tym samym katalogu. Takie postępowanie spowoduje konflikty. Domyślna lokalizacja folderu w instalatorze to c:\Program Files\Xlview.

Jak uruchomić program Excel Viewer

Aby uruchomić program Microsoft Excel Viewer, użyj jednej z poniższych metod:
  • W menu Start wskaż polecenie Programy, a następnie kliknij polecenie Microsoft Excel 97 Viewer.
  • Z pulpitu zlokalizuj i kliknij dwukrotnie plik Xlview.exe. Domyślnie ten plik znajduje się w folderze c:\Program Files\Xlview.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 273711 — ostatni przegląd: 22.11.2007 — zmiana: 1

Opinia