Jak rozwiązywać problemy z uruchamianiem systemu Windows Millennium Edition

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Jeżeli w tym artykule nie opisano danego komunikatu o błędzie, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów opisujących komunikaty o błędach:

Streszczenie

W artykule opisano sposoby rozwiązywania problemów z komputerem, który przestaje odpowiadać (zawiesza się) lub wyświetla albo komunikat o błędzie „wyjątek krytyczny”, albo „nieprawidłowe urządzenie VxD”.

Więcej informacji

Aby rozwiązywać problemy z komputerem, który przestaje odpowiadać (zawiesza się) lub wyświetla jeden z komunikatów o błędzie albo „wyjątek krytyczny”, albo „nieprawidłowe urządzenie VxD”, należy użyć programu Narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig.exe). Po kilkukrotnym ponownym uruchomieniu komputera, narzędzie może pomóc w wyodrębnieniu określonego pliku lub klucza rejestru powodującego problem. Po ustaleniu pliku lub klucza rejestru powodującego problem należy edytować odpowiedni plik lub klucz rejestru, aby usunąć dany wpis. Następnie należy przywrócić narzędziu konfiguracji systemu tryb uruchomienia normalnego.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykonywania procedury czystego uruchamiania w systemie Windows Me za pomocą Narzędzia konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

267288 How to Perform a Clean Boot in Windows Millennium Edition

W tym artykule zostały poruszone następujące zagadnienia:
 • Jak uruchomić system Windows Me w trybie awaryjnym
 • System Windows Me nie uruchamia się w trybie awaryjnym
 • System Windows Me uruchamia się w trybie awaryjnym

Jak uruchomić system Windows Me w trybie awaryjnym

Jeżeli system Windows Me nie daje się uruchomić w zwykły sposób, spróbuj uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Po uruchomieniu systemu Windows Me w trybie awaryjnym wiele sterowników urządzeń systemu Windows Me jest wyłączonych i jako sterownik ekranu używany jest standardowy sterownik VGA.


Aby uruchomić system Windows Me w trybie awaryjnym, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty klawisz CTRL w trakcie ponownego uruchamiania komputera, a następnie wybierz
Tryb awaryjny
w menu
Autostart
systemu Windows Me.


Jeśli komputer nie uruchamia się w trybie awaryjnym, zobacz sekcję „System Windows Me nie uruchamia się w trybie awaryjnym" tego artykułu.


Jeśli system Windows Me uruchamia się w trybie awaryjnym, zobacz sekcję „System Windows Me uruchamia się w trybie awaryjnym" tego artykułu.

System Windows Me nie uruchamia się w trybie awaryjnym

Każdy z następujących warunków może uniemożliwiać uruchomienie systemu Windows Me w trybie awaryjnym:
 • Komputer może być zarażony wirusem. Aby uzyskać dodatkowe informacje o wirusach komputerowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  129972 Description of Computer Viruses

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o wirusach komputerowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Ustawienia układu CMOS komputera mogą być niepoprawne.


  Należy sprawdzić, czy ustawienia układu CMOS są prawidłowe. Zwróć uwagę, że aby sprawdzić te ustawienia, może być konieczne skontaktowanie się z producentem komputera.

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o wirusach komputerowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Możliwy jest konflikt sprzętowy w komputerze. Konflikty sprzętowe mogą dotyczyć ustawień magistrali PCI systemu BIOS, konfliktów przerwań IRQ, nadmiarowych portów komunikacyjnych COM (na przykład dwa porty COM1 lub ustawienie wewnętrznego modemu na tym samym porcie COM, co już istniejący port szeregowy), uszkodzenie modułu pamięci albo mikroukładu.

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o wirusach komputerowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Być może trzeba zmienić ustawienie w pliku Msdos.sys. Na przykład ustawienie Logo powinno być równe zero (0).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pliku Msdos.sys, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

118579 Contents of the Windows Msdos.sys File

Jeżeli system Windows Me nadal nie daje się uruchomić w trybie awaryjnym, może to oznaczać problem z rejestrem. Aby rozpoznać problem z rejestrem, uruchom program narzędziowy Kontroler Rejestru systemu Windows (plik Scanreg.exe).
 1. Uruchom ponownie komputer, używając dysku startowego w stacji dyskietek, a następnie wybierz opcję
  Rozruch minimalny.
 2. Wpisz polecenie
  scanreg /restore
  , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
Na dysku startowym nie ma programu narzędziowego Kontroler Rejestru systemu Windows (Scanreg.exe). Podczas uruchamiania komputera za pomocą dysku startowego folder, w którym znajduje się plik tego programu (C:\Windows\Command), jest dodawany do ścieżki. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programu narzędziowego Kontroler Rejestru systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

183887 Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące komunikatu o uszkodzeniu rejestru, wyświetlanego po uruchomieniu narzędzia Kontroler Rejestru systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

186909 Registry Checker Continues to Detect Registry Damage

Jeżeli po użyciu narzędzia Kontroler Rejestru systemu Windows system Windows Me nadal nie daje się uruchomić w trybie awaryjnym, ponownie zainstaluj system Windows Me w tym samym folderze, w którym system był oryginalnie instalowany.


Jeżeli nadal nie możesz uruchomić systemu Windows Me w trybie awaryjnym, zainstaluj system Windows Me w nowym, pustym folderze. Ten krok rozwiązywania problemów ma pomóc w określeniu, czy problem jest związany z pozostałościami po poprzednim systemie operacyjnym, takimi jak ustawienie konfiguracyjne, czy może problem dotyczy sprzętu.

System Windows Me uruchamia się w trybie awaryjnym

Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym wyświetlany jest temat pomocy „Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym”. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów w trybie awaryjnym, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

274155 Description of the Safe Mode Troubleshooter

Jeżeli system Windows Me nie daje się uruchomić w trybie awaryjnym, użyj następującej procedury, aby sprawdzić, które urządzenia nie są ładowane poprawnie:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij opcję Uruchomienie selektywne.
  UWAGA: program Narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig.exe) nie może wyłączyć pliku mającego atrybut tylko-do-odczytu, chociaż zachowuje się tak, jakby mógł to robić. Aby ustalić, czy program Narzędzie konfiguracji systemu zamienił plik, który trzeba wyłączyć, należy ten plik otworzyć. Jeżeli na początku pliku znajduje się tekst podobny do poniższego, to znaczy, że program Narzędzie konfiguracji systemu zastąpił ten plik:

  rem rem *** NIE EDYTUJ TEGO PLIKU! *** rem rem Ten plik został utworzony przez Narzędzie konfiguracji systemu jako rem symbol zastępczy pliku SYSTEM.INI. Aktualny plik rem SYSTEM.INI został zapisany pod nazwą SYSTEM.TSH. rem
 3. : program Narzędzie konfiguracji systemu (Msconfig.exe) nie może wyłączyć pliku mającego atrybut tylko-do-odczytu, chociaż zachowuje się tak, jakby mógł to robić. Aby ustalić, czy program Narzędzie konfiguracji systemu zamienił plik, który trzeba wyłączyć, należy ten plik otworzyć. Jeżeli na początku pliku znajduje się tekst podobny do poniższego, to znaczy, że program Narzędzie konfiguracji systemu zastąpił ten plik: Poniższy wykres opisuje cztery różne opcje rozruchu i elementy, które każda z tych opcji sprawdza. Aby wykorzystać opcje rozruchu opisane w następnych sekcjach, kliknij, aby wyczyścić lub zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.
Przetwarzaj plik System.ini
Tak
Nie
Tak
Tak
Przetwarzaj plik Win.ini
Nie
Tak
Tak
Tak
Załaduj statyczne urządzenie VxD
Tak
Tak
Nie
Tak
Załaduj elementy grupy startowej
Tak
Tak
Tak
Nie
UWAGA: jeżeli system Windows Me nie uruchamia się w zwykły sposób po użyciu którejkolwiek z opcji rozruchu, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów sterowników w trybie chronionym” w tym artykule.

Opcja rozruchu

Uruchom komputer za pomocą opcji rozruchu A. Jeżeli system Windows Me uruchamia się normalnie po użyciu opcji rozruchu A, problem dotyczy pliku Win.ini. Aby wyszukać wiersz w pliku Win.ini, który powoduje problem:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby przywrócić oryginalny plik, kliknij pole Przetwarzaj plik Win.ini na karcie Ogólne.
 3. Na karcie Win.ini kliknij dwukrotnie folder Windows.
 4. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru load=, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru run=, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kiedy pojawi się monit o uruchomienie ponowne komputera, kliknij przycisk Tak.
Jeżeli system Windows Me uruchamia się normalnie, to przyczyną problemu jest program rezydentny ładowany za pomocą wiersza run lub load w pliku Win.ini. W sprawie dalszej pomocy skontaktuj się z producentem programu.


Jeżeli system Windows Me nie uruchamia się normalnie po użyciu opcji rozruchu A, spróbuj użyć opcji B.

Opcja rozruchu B

Jeżeli system Windows Me uruchamia się normalnie po użyciu opcji rozruchu B, problemu należy szukać w pliku System.ini. Problem najprawdopodobniej tkwi w sekcji [386Enh] oryginalnego pliku System.ini.


Aby w pliku System.ini znaleźć wiersz powodujący problem:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w poluOtwórz, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Aby przywrócić oryginalny plik, kliknij pole Przetwarzaj plik System.ini na karcie Ogólne.
 3. Kliknij dwukrotnie folder 386Enh na karcie System.ini.
 4. Kliknij, aby wyczyścić każde pole wyboru nie oznaczone flagą systemu Windows.
Jeżeli system Windows Me daje się uruchomić normalnie, problem powoduje sterownik ładowany z folderu 386Enh.


Jeżeli system Windows Me nie uruchamia się normalnie, rozpoczynając od folderu Boot, klikając kolejno wyczyść pola wyboru na karcie System.ini, po jednym naraz. Uruchamiaj ponownie komputer po wyczyszczeniu każdego z pól wyboru. Jeśli problem powraca, to ostatnie pole wyboru, które jest zaznaczone, ładuje sterownik uniemożliwiający systemowi Windows Me normalne uruchomienie.


UWAGA: jeżeli system Windows Me uruchamia się normalnie po wyczyszczeniu pola wyboru display.drv=pnpdrvr.drv, to problem dotyczy sterownika ekranu.


UWAGA: zainstalowanie programu Adobe Type Manager (ATM) powoduje zmianę w wierszu SYSTEM.DRV i dodanie nowego wiersza w pliku SYSTEM.INI. Na przykład:
[Boot]

SYSTEM.DRV=ATMSYS.DRV

ATM.SYSTEM.DRV=SYSTEM.DRV


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z wyświetlaniem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

127139 Rozwiązywanie problemów z wideo w systemie Windows

Jeżeli system Windows Me nie uruchamia się normalnie po użyciu opcji rozruchu B, spróbuj użyć opcji rozruchu C.

Opcja rozruchu C

Jeżeli system Windows Me uruchamia się normalnie po użyciu opcji rozruchu C, to problem dotyczy sterownika statycznego wirtualnego urządzenia (VxD) ładowanego przez następujący klucz rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Aby rozwiązać ten problem, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów ze statycznym urządzeniem VxD” dalej w tym artykule.


Jeżeli system Windows Me nie uruchamia się normalnie po użyciu opcji rozruchu A, opcji rozruchu B ani opcji rozruchu C, spróbuj użyć opcji rozruchu D.

Opcja rozruchu D

Jeżeli system Windows Me uruchamia się normalnie po użyciu opcji rozruchu D, to problem dotyczy programu, który jest uruchamiany przez Autostart. Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązania tego problemu, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów dotyczących folderu Autostart” dalej w tym artykule.


Jeżeli nadal nie możesz normalnie uruchomić systemu Windows Me po przeczytaniu sekcji „Rozwiązywanie problemów dotyczących folderu Autostart” tego artykułu, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów dotyczących sterownika trybu chronionego” tego artykułu.

Rozwiązywanie problemów ze statycznym urządzeniem VxD:

Problem może być spowodowany przez sterownik lub urządzenie VxD ładowane przez rejestr. Aby ustalić, czy rzeczywiście to jest przyczyną problemu:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w poluOtwórz, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Kliknij opcję
  Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij i wyczyść pole wyboru
  Przetwarzaj statyczne urządzenia VxD.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem jest rozwiązany, to problem dotyczy statycznego urządzenia VxD ładowanego z rejestru. Aby rozwiązać ten problem:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w poluOtwórz, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Na karcie Statyczne urządzenia VxD kliknij i zaznacz pierwsze pole wyboru na liście.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Jeżeli problem nadal nie występuje, powtórz kroki od 1 do 3 dla kolejnych pól wyboru na karcie
Statyczne urządzenia VxD.


Jeśli problem pojawi się ponownie, to jego przyczyną jest ostatnio zaznaczone pole wyboru, które powoduje ładowanie sterownika lub programu rezydentnego. Jeśli dotyczy to jednego z poniższych plików, problem ten najprawdopodobniej dotyczy karty sieciowej:
Vnetsup.vxd

Ndis.vxd

Vnetbios.vxd

Vredir.vxd

Dfs.vxd

Vserver.vxd

Ndiswan.vxd
Jeżeli przyczyną problemu jest sterownik karty sieciowej, skontaktuj się z producentem karty sieciowej i uzyskaj nowszy sterownik działający z systemem Windows Me.


Jeżeli przyczyną problemu jest konflikt sprzętowy, zobacz sekcję „Rozwiązywanie problemów dotyczących sterownika trybu chronionego” w tym artykule.

Rozwiązywanie problemów z folderem Autostart:

Problem może występować wskutek działania programu uruchamianego automatycznie podczas uruchamiania komputera. Aby ustalić, który z programów powoduje ten problem:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w poluOtwórz, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Kliknij kartę Autostart, a następnie wyczyść wszystkie pola wyboru.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem nie występuje:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w poluOtwórz, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Na karcie Autostart kliknij i zaznacz pierwsze pole wyboru na liście.
 3. Kliknij przycisk OK, a następnie po wyświetleniu monitu ponownie uruchom komputer.
Jeżeli problem nadal nie występuje, powtarzaj kroki od 1 do 3 dla kolejnych pól wyboru na liście.


Jeśli problem pojawi się ponownie, jego przyczyną jest ostatnio zaznaczone pole wyboru, które powoduje ładowanie programu uniemożliwiającego normalne uruchomienie systemu Windows Me. W celu uzyskania dalszej pomocy skontaktuj się z producentem oprogramowania.

Rozwiązywanie problemów dotyczących sterownika trybu chronionego:

Przyczyną problemu może być sterownik trybu chronionego systemu Windows Me. Aby określić, czy taka jest przyczyna, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie
  msconfig
  w poluOtwórz, a następnie kliknij przyciskOK.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.
 3. W polu Ustawienia kliknij i zaznacz pierwsze pole wyboru.
 4. Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem występuje, powtarzaj kroki od 1 do 4 zaznaczając w kroku 3 następne pole wyboru. Jeśli problem nie pojawi się ponownie, jego przyczyną było ostatnio zaznaczone pole wyboru. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ustawień zaawansowanych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings

Jeśli problem występuje, wyłącz sterowanie przerwaniami magistrali PCI w systemie Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania sterowania przerwaniami magistrali PCI, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

182628 Jak wyłączyć sterowanie przerwaniami magistrali PCI w systemie Windows

Jeśli problem występuje, wyłącz urządzenia w Menedżerze urządzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Na karcie Menedżer urządzeń wyłącz wszystkie urządzenia z następujących gałęzi:


  • Karty graficzne
  • Kontrolery stacji dyskietek
  • Kontrolery dysku twardego
  • Klawiatura
  • Mysz
  • Karty sieciowe
  • Porty
  • Gniazdo PCMCIA
  • Kontrolery SCSI
  • Kontrolery dźwięku, wideo i gier

  Aby wyłączyć urządzenie w Menedżerze urządzeń:
  1. Kliknij dwukrotnie gałąź zawierającą urządzenie, które chcesz wyłączyć, kliknij urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  2. Na karcie Ogólne kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Jeśli problem nie występuje, włącz urządzenia, które zostały wcześniej wyłączone, a następnie sprawdź, czy nie ma konfliktów urządzeń.


  UWAGA: urządzenia należy włączyć w następującej kolejności:


  1. Porty COM
  2. Kontrolery dysku twardego
  3. Kontrolery stacji dyskietek
  4. Inne urządzenia
  Aby włączyć urządzenie i sprawdzić możliwe konflikty:
  1. Kliknij dwukrotnie gałąź zawierającą urządzenie, które chcesz wyłączyć, kliknij urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości.
  2. Na karcie Ogólne kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Wyłącz w tym profilu sprzętowym, a następnie kliknij przycisk OK.
  3. Kliknij kartę Zasoby i sprawdź, czy na liście Lista urządzeń powodujących konflikt nie ma żadnych konfliktów. Należy zauważyć, że karta Zasoby nie jest wyświetlana w przypadku każdego urządzenia.
  4. Kliknij przycisk OK, a następnie uruchom ponownie komputer.
Jeżeli występuje problem z urządzeniem, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

133240 Troubleshooting Device Conflicts with Device Manager


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania narzędzia Przywracanie systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

267951 Opis narzędzia Przywracanie systemu w systemie Windows Millennium Edition
Właściwości

Identyfikator artykułu: 273738 — ostatni przegląd: 26.07.2006 — zmiana: 1

Opinia