Jak rozwiązywać problemy z zamykaniem systemu Windows Me

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

W tym artykule opisano procedury, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów występujących podczas zamykania sytemu Windows Millennium Edition (Me). Informacje te są również dostępne w Kreatorze rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows Me. Firma Microsoft zaleca korzystanie z tego kreatora, a ten artykuł został opracowany jako dodatkowe udogodnienie. Kreator rozwiązywania problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu Windows Me znajduje się w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
UWAGA: Jeśli szukasz informacji o rozwiązywaniu problemów, których nie opisano w tym artykule, przeszukaj ponownie bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, używając słów kluczowych wymienionych w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
242450 Porady dotyczące sposobu wyszukiwania informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base

Więcej informacji

Problemy z zamykaniem systemu Windows Me mogą być spowodowane następującymi przyczynami:
 • Niezgodne, uszkodzone lub będące w konflikcie sterowniki urządzeń.
 • Uszkodzony plik dźwiękowy zamykania.
 • Niepoprawnie skonfigurowany lub uszkodzony sprzęt.
Aby rozwiązać te problemy:
 1. Sprawdź, czy jakiś program w folderze Autostart nie jest w konflikcie z jakimś procesem startowym:
  1. Kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Uruchom, wpisz polecenie
   msconfig
   w polu
   Otwórz, a następnie kliknij przycisk
   OK.
  2. Kliknij opcję
   Uruchamianie selektywne, wyczyść pole wyboru
   Załaduj elementy grupy startowej, kliknij przycisk
   Zastosuj, kliknij przycisk
   OK, a następnie kliknij przycisk
   Tak, aby ponownie uruchomić komputer.
  3. Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, przejdź do kroku 2. Jeśli komputer zamyka się poprawnie, przyczyną problemu jest prawdopodobnie jeden z programów startowych. Aby określić, który program startowych jest przyczyną problemu, przejdź do następnego kroku.
  4. Kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Uruchom, wpisz polecenie
   msconfig
   w polu
   Otwórz, a następnie kliknij przycisk
   OK.
  5. Na karcie
   Autostart
   kliknij, aby zaznaczyć jakieś pole wyboru, kliknij przycisk
   OK, a następnie kliknij przycisk
   Tak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy przyczyną problemu był program startowy, który został wyłączony. Jeśli nie, powtórz kroki D i E, ale w kroku E włącz inny program. Jeśli komputer nie uruchomi się poprawnie, oznacza to, że przyczyną problemu jest ostatnio włączony program startowy.


   UWAGA: Jeśli wyłączenie programów startowych nie rozwiąże problemu, włącz te programy ponownie, powtarzając kroki A i B, a następnie zaznacz pole wyboru
   Załaduj elementy grupy startowej.
 2. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest polecenie lub sterownik, który jest automatycznie ładowany z pliku Win.ini lub System.ini:
  1. Kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Uruchom, wpisz polecenie
   msconfig, a następnie kliknij przycisk
   OK.
  2. Kliknij opcję
   Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść następujące pola wyboru:
   • Przetwarzaj plik Win.ini
   • Przetwarzaj plik System.ini

   UWAGA: Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niedostępny, dany plik nie zawiera żadnych elementów do załadowania.


  3. : Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niedostępny, dany plik nie zawiera żadnych elementów do załadowania. Kliknij przycisk
   OK, a następnie kliknij przycisk
   Tak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki A i B, ale w kroku B zaznacz wymienione pola wyboru, a następnie przejdź do kroku 3.
 3. Wyłącz niektóre sterowniki urządzeń. Do sterowników urządzeń, które najczęściej są przyczyną problemów, należą sterowniki kart dźwiękowych, kart wideo oraz kart sieciowych. Aby wyłączyć sterowniki urządzeń:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę
   Mój komputer, kliknij polecenie
   Właściwości, a następnie kliknij kartę
   Menedżer urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie węzeł typu urządzenia, na przykład
   Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby go rozwinąć.
  3. Kliknij jedno z urządzeń na liście, a następnie kliknij polecenie
   Właściwości.
  4. Zaznacz pole wyboru
   Wyłącz w tym profilu sprzętowym.


   WAŻNE: Zanotuj wszystkie urządzenia wyłączone w ten sposób, aby później było możliwe ich ponowne włączenie.
  5. Kliknij przycisk
   OK, kliknij przycisk
   OK, a następnie ponownie uruchom komputer.


   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do E, ale w kroku D wyłącz inne urządzenie sprzętowe. Aby przetestować kartę wideo, kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Uruchom, wpisz polecenie
   msconfig, kliknij przycisk
   OK, kliknij przycisk
   Zaawansowane, zaznacz pole wyboru
   VGA 640x480x16, a następnie kliknij przycisk
   OK. Jeśli wyłączenie karty dźwiękowej, karty wideo i karty sieciowej nie rozwiąże problemu, ponownie włącz te urządzenia, powtarzając kroki od A do E, ale w kroku D zaznacz pole wyboru
   Wyłącz w tym profilu sprzętowym, a następnie przejdź do kroku 4.


   UWAGA: Jeśli w opisany sposób nie można zmienić karty wideo, zmień sterownik na Standardowy VGA, wykonując następujące kroki:
   1. Kliknij przycisk
    Start, wskaż polecenie
    Ustawienia, kliknij polecenie
    Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
    Ekran.
   2. Kliknij kartę
    Ustawienia, kliknij przycisk
    Zaawansowane, kliknij kartę
    Karta, a następnie kliknij przycisk
    Zmień.
   3. Kliknij przycisk
    Dalej, kliknij opcję
    Wyświetlić listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji, aby można było wybrać odpowiedni sterownik, a następnie kliknij przycisk
    Dalej.
   4. Kliknij opcję
    Pokaż wszystkie urządzenia, kliknij pozycję
    Standardowe typy ekranu
    w polu
    Producent, kliknij pozycję
    Standardowa karta graficzna (VGA)
    w polu
    Modele, a następnie kliknij przycisk
    Dalej.
   5. Kliknij przycisk
    Tak, kliknij przycisk
    Dalej, a następnie kliknij przycisk
    Zakończ.
   6. Kliknij przycisk
    Zamknij, kliknij przycisk
    Zamknij, a następnie kliknij przycisk
    Tak
    w odpowiedzi na monit o ponowne uruchomienie komputera.


    Jeśli zmiana karty wideo na standardowy sterownik VGA rozwiąże problem, skontaktuj się z producentem karty wideo, aby dowiedzieć się, czy jest dostępny jej zaktualizowany sterownik dla systemu Windows Me.
    Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z ekranem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    127139 Rozwiązywanie problemów z wideo w systemie Windows
 4. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest uszkodzony plik dźwiękowy zamykania:
  1. Kliknij przycisk
   Start, wskaż polecenie
   Ustawienia, kliknij polecenie
   Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę
   Dźwięki i multimedia.
  2. Zanotuj nazwę i lokalizację dźwięku Zamknięcie systemu Windows, kliknij pozycję
   Zamknięcie systemu Windows
   w polu
   Zdarzenia dźwiękowe, a następnie kliknij pozycję
   Brak w polu
   Nazwa.
  3. Kliknij przycisk
   OK, a następnie ponownie uruchom komputer.


   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do C, ale w kroku B przywróć oryginalny dźwięk Zamknięcie systemu Windows, a następnie przejdź do kroku 5. Jeśli problem został rozwiązany, plik dźwiękowy Zamknięcie systemu Windows jest uszkodzony i trzeba go zastąpić. Aby zastąpić ten plik dźwiękowy, przywróć go z kopii zapasowej lub ponownie zainstaluj program, który dostarcza tego pliku.
 5. Sprawdź, czy przyczyną problemu z zamknięciem systemu nie jest funkcja Zaawansowane zarządzanie energią (APM, Advanced Power Management), wyłączając ją:


  UWAGA: Funkcja Zaawansowane zarządzanie energią (APM) nie występuje na wszystkich komputerach. Jeśli dany komputer jej nie ma, pomiń ten krok. Jeśli nie masz pewności, wykonaj te kroki, aby stwierdzić, czy funkcja ta jest wymieniona w Menedżerze urządzeń, lub skontaktuj się z producentem komputera.
  1. Kliknij przycisk
   Start, wskaż polecenie
   Ustawienia, kliknij polecenie
   Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę
   System, a następnie kliknij kartę
   Menedżer urządzeń.
  2. Kliknij dwukrotnie gałąź
   Urządzenia systemowe, aby ją rozwinąć.
  3. Kliknij dwukrotnie pozycję
   Zaawansowane zarządzanie energią
   na liście urządzeń, kliknij przycisk
   Ustawienia, a następnie zaznacz pola wyboru
   Wymuszaj tryb APM 1.0
   i
   Wyłącz sondowanie stanu energii.
  4. Klikaj przycisk
   OK, dopóki nie powrócisz do Panelu sterowania, a następnie ponownie uruchom komputer.


   Sprawdź, czy problem został rozwiązany, ponownie uruchamiając komputer. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do D, ale wyczyść pola wyboru
   Wymuszaj tryb APM 1.0
   i
   Wyłącz sondowanie stanu energii, a następnie przejdź do kroku 6.
 6. Sprawdź, czy przyczyną problemów z zamknięciem systemu nie jest sterownik urządzenia wirtualnego (plik .vxd):
  1. Kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Uruchom, wpisz polecenie
   msconfig, a następnie kliknij przycisk
   OK.
  2. Kliknij opcję
   Uruchamianie selektywne, a następnie wyczyść pole wyboru
   Załaduj statyczne urządzenia VxD.
  3. Kliknij przycisk
   OK, a następnie kliknij przycisk
   Tak, aby ponownie uruchomić komputer. Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli komputer nie zamyka się poprawnie, powtórz kroki od A do C, ale w kroku B zaznacz wspomniane pole wyboru i przejdź do następnego kroku. Oto częściowa lista statycznych plików .vxd firmy Microsoft:

   Nazwa statycznego pliku .vxd Zapewnia obsługę
   ---------------------------------------------------------
   Vnetsup.vxd Microsoft Networking
   Ndis.vxd Microsoft Networking
   Ndis2sup.vxd Microsoft Networking
   Javasup.vxd Java
   Vrtwd.386 Zegar
   Vfixd.vxd Pomocnik telefonu wideo
   Vnetbios.vxd Microsoft Networking
   Vserver.vxd Microsoft Networking
   Vredir.vxd Microsoft Networking
   Dfs.vxd Microsoft Networking
   Ndiswan.vxd Microsoft Networking
   Msmouse.vxd Microsoft Mouse
   Sprawdź właściwości niezgodnego statycznego pliku .vxd, aby stwierdzić, który program jest z nim skojarzony. Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj dany program, aby zastąpić plik .vxd jego nową kopią. Aby sprawdzić właściwości tego pliku, kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Wyszukaj, wpisz nazwę pliku w polu
   Pliki lub foldery, a następnie kliknij przycisk
   Wyszukaj teraz. Po wyświetleniu na liście szukanego pliku kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie
   Właściwości.


   Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Narzędzia konfiguracji systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting
 7. Sprawdź, czy problem jest wymieniony w pliku dziennika uruchamiania (Bootlog.prv). W tym pliku można znaleźć informacje o problemach, które występują podczas zamykania systemu. Plik Bootlog.prv jest plikiem ukrytym w folderze głównym dysku C. Jeśli system Windows jest tak skonfigurowany, że pliki systemowe są ukryte, wykonaj następujące kroki, aby wyświetlić pliki ukryte:
  1. Na pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę
   Mój komputer.
  2. W menu
   Narzędzia
   kliknij polecenie
   Opcje folderów.
  3. Kliknij kartę
   Widok.
  4. Wyczyść pole wyboru
   Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, a następnie kliknij przycisk
   Tak
   w odpowiedzi na monit o potwierdzenie tej czynności.
  5. Kliknij przycisk
   OK, a następnie ponownie poszukaj pliku Bootlog.prv.
  Jeśli nadal nie możesz znaleźć tego pliku na dysku twardym, możesz utworzyć nowy plik:


  1. Kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Zamknij, kliknij opcję
   Zamknij, a następnie kliknij przycisk
   OK.
  2. Jeśli komputer nie zostanie automatycznie zamknięty, naciśnij wyłącznik zasilania komputera, aby go wyłączyć. Pozostaw komputer wyłączony na około 15 sekund, a następnie ponownie włącz komputer.
  3. Podczas uruchamiania komputera trzymaj naciśnięty klawisz CTRL. Po wyświetleniu menu
   Menu startowe
   użyj klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ, aby wybrać opcję
   Rejestrowany (\BOOTLOG.TXT), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Po uruchomieniu systemu Windows kliknij przycisk
   Start, kliknij polecenie
   Zamknij, kliknij opcję
   Uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk
   OK.
  Aby wyświetlić zawartość pliku dziennika uruchamiania:


  1. Kliknij dwukrotnie ikonę
   Mój komputer, kliknij dwukrotnie dysk
   C, a następnie poszukaj pliku Bootlog.prv.
  2. Kliknij dwukrotnie plik
   Bootlog.prv. Jeśli pojawi się monit o wybranie programu, który ma być użyty do otwarcia tego pliku, kliknij program
   WordPad,
   Notatnik
   lub dowolny edytor tekstów wyświetlany na liście.
  3. Poszukaj wpisów „Terminate=”. Te wpisy znajdują się u dołu pliku i mogą sugerować, jaka jest przyczyna problemu. Jeśli proces uruchamiany przez wpis „Terminate=” kończy się pomyślnie, plik zawiera odpowiedni wpis „EndTerminate=”.
  4. Sprawdź, czy ostatni wiersz pliku Bootlog.prv zawiera jeden z następujących elementów:
   • Terminate=Query Drivers: Problem dotyczy Menedżera pamięci. Komputer może zawierać wadliwe układy pamięci lub uszkodzone pliki. Konieczne może być ponowne zainstalowanie systemu Windows.
   • Terminate=Reset Display: Spróbuj zainstalować zaktualizowany sterownik karty wideo.
   • Terminate=RIT: Mogą występować problemy z czasomierzem dotyczące karty dźwiękowej lub przestarzałego sterownika myszy. Spróbuj zainstalować zaktualizowane sterowniki dla tych urządzeń.
   • Terminate=Win32: Jakiś program nie zamyka się poprawnie. Przed zamknięciem systemu Windows spróbuj zamknąć wszystkie programy.

Usługa Support WebCasts

Support WebCasts to usługa informacyjna świadczona wszystkim klientom Pomocy technicznej online. Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami WebCast dotyczącymi rozwiązywania problemów z zamykaniem systemu Windows Me, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Właściwości

Identyfikator artykułu: 273746 — ostatni przegląd: 27.08.2007 — zmiana: 1

Opinia