Dostępna jest aktualizacja listy odwołania certyfikatów w systemie Windows CE 5.0

Streszczenie

Dostępna jest aktualizacja listy odwołania certyfikatów w systemie Windows CE 5.0. Ta aktualizacja umożliwia rozwiązanie problemów dotyczących zabezpieczeń opisanych w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
2524375 Microsoft Security Advisory: Fałszywe certyfikaty cyfrowe umożliwiają fałszowanie zawartości

Więcej informacji

Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania

Firma Microsoft udostępnia teraz obsługiwaną aktualizację oprogramowania jako comiesięczną aktualizację systemu Windows CE 5.0 (wrzesień 2012). Można to potwierdzić, przewijając widok do sekcji „Informacje o plikach”. Nazwa pliku pakietu zawiera wersję produktu, datę, numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base i typ procesora. Format nazwy pliku pakietu jest następujący:
Wersja produktu-rrmmdd-kbnnnnnn-typ procesora
Na przykład: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi jest poprawką dla aplikacji ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder udokumentowaną w artykule 917590 z bazy wiedzy i uwzględnioną w aktualizacji z maja 2006 roku.

Uwaga
Ta comiesięczna aktualizacja systemu Windows CE 5.0 jest dostępna do pobrania w następującej witrynie Centrum pobierania Microsoft w sieci Web:

Wymagania wstępne

Ta aktualizacja jest obsługiwana tylko wtedy, gdy zainstalowano również wszystkie uprzednio wydane aktualizacje dla tego produktu.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy wykonać czystą kompilację całej platformy. W tym celu należy użyć jednej z następujących metod:
  • Metoda 1. W menu Build OS (Kompilacja systemu operacyjnego) upewnij się, że są wybrane poniższe opcje, a następnie kliknij pozycję Sysgen:
    • Clean Before Building (Oczyść przed skompilowaniem)
    • Copy Files to Release Directory After Build (Kopiuj pliki do katalogu gotowej wersji po kompilacji)
    • Make Run-Time Image After Build (Utwórz obraz środowiska wykonawczego po kompilacji)
  • Metoda 2. W menu Build OS (Kompilacja systemu operacyjnego) kliknij polecenie Open Release Directory (Otwórz katalog gotowej wersji). W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz Enter:
    blddemo clean -q
Po zastosowaniu tej aktualizacji oprogramowania nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tego pakietu aktualizacji oprogramowania ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.


File nameFile sizeDateTimePath
Common.reg316,69925-Jul-201220:40Public\Common\Oak\Files

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2737930 — ostatni przegląd: 16.10.2012 — zmiana: 1

Opinia