Zmiany w narzędziu Kontroler Rejestru (Scanreg.exe) w systemie Windows Me

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Narzędzie Kontroler Rejestru (Scanreg.exe) w systemie Windows Millennium Edition (Me) zostało zaktualizowane, tak aby obsługiwało wszystkie operacje wykonywane w systemie Windows.

Więcej informacji

W systemie Windows i trybie awaryjnym są obsługiwane następujące opcje wiersza polecenia:


Wiersz polecenia
Opis
Wymagane ponowne uruchomienie
scanreg /restore
Rejestr można przywrócić, wybierając jego kopię zapasową z listy, na której znajdują się kopie zapasowe Rejestru, uporządkowane według dat i godzin.
Tak
scanreg /fix
Naprawia uszkodzenia wewnętrznej struktury danych Rejestru i kompaktuje ją.
Tak
scanreg /opt
Usuwa nadmiar wolnego miejsca z Rejestru. Czynność jest przeprowadzana automatycznie, jeśli wolne miejsce w plikach Rejestru przekroczy rozmiar 500 KB.
Nie

Opis tych poleceń znajduje się w dokumentacji zestawu Microsoft Windows 98 Resource Kit, ale zawiera jedynie informacje o ich działaniu w trybie rzeczywistym (rozruch z wiersza polecenia) systemu Windows 98.


Opisane opcje wiersza polecenia są również dostępne po uruchomieniu programu Scanreg.exe w trybie rzeczywistym systemu Windows Me (rozruch za pomocą dysku startowego). Można to zrobić, wpisując po prostu polecenie
scanreg /opcja, ponieważ ścieżka domyślna do programu Scanreg.exe jest automatycznie częścią środowiska.


Kontroler Rejestru obsługuje skanowanie, tworzenie kopii zapasowej i przywracanie plików Rejestru związanych z profilem użytkownika (User.dat) znajdujących się w folderze Windows, w folderach Profiles\Nazwa_użytkownika. Obsługa tych funkcji jest włączona automatycznie, ale można ją wyłączyć, dodając do pliku Scanreg.ini w folderze Windows następujący wiersz:
UserProfiles=0; (ustaw wartość 1, aby włączyć ponownie)

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kontrolera Rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

183887 Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)
Aby uzyskać dodatkowe informacje o przełącznikach wiersza polecenia Kontrolera Rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

184023 Command-Line Switches for the Registry Checker Tool
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kontrolera Rejestru i uruchamiania systemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

198864 Registry Is Not Backed Up Automatically at Startup
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Rejestru i profilów użytkownika, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

250410 Description of the Registry Files in Windows 98/95
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące profilów użytkownika, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

161334 Guide to Windows NT 4.0 Profiles and Policies (Part 1 of 6)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 273889 — ostatni przegląd: 02.10.2004 — zmiana: 1

Opinia