ACC2000: Narzędzie Jet Compact dostępne w Centrum pobierania

Poziom średni: wymaga podstawowej znajomości makr, pisania kodu i zagadnień związanych ze współdziałaniem.


Informacje zawarte w tym artykule dotyczą tylko bazy danych programu Microsoft Access (mdb).


Wersja tego artykułu dla programu Microsoft Access 2002:295334 .

Streszczenie

Jet Compact, JETCOMP.exe, jest samodzielnym narzędziem kompaktującym bazy danych utworzone przy użyciu aparatu baz danych Microsoft Jet w wersji 3.x i 4.x. Narzędzie to można uruchamiać w połączeniu z aparatem baz danych Microsoft Jet 3.x i 4.x w celu odzyskiwania uszkodzonych baz danych. Mimo że wraz z aparatem baz danych Microsoft Jet 3.x i 4.x można używać narzędzia kompaktującego programu Microsoft Access, a także metody CompactDatabase, to program Jetcomp.exe potrafi odtworzyć pewne bazy danych, wobec których wymienione narzędzia są nieskuteczne. Dzieje się tak, ponieważ narzędzie kompaktujące programu Microsoft Access, podobnie jak metoda CompactDatabase, próbuje otworzyć i zamknąć bazę danych przed przystąpieniem do jej kompaktowania. W niektórych przypadkach, gdy wymienione narzędzia nie mogą ponownie otworzyć bazy danych, narzędzie kompaktujące nie może przetwarzać, blokując możliwość odzyskania bazy danych. Program JETCOMP.exe nie próbuje otworzyć i zamknąć bazy danych przed kompaktowaniem, dzięki czemu może odzyskać pewne bazy danych, w przypadku których narzędzie kompaktujące programu Microsoft Access oraz metoda CompactDatabase okazują się nieskuteczne.

Uwaga Interfejs użytkownika programu JETCOMP.exe jest tylko w wersji angielskiej. Ten program nie jest obsługiwany przez dział Pomocy technicznej firmy Microsoft. Jednak programu JETCOMP.exe można używać do kompaktowania baz danych w dowolnym języku obsługiwanym przez aparat baz danych Microsoft Jet. Program JETCOMP jest narzędziem rozpowszechnianym za darmo wymagającym zainstalowania na komputerze jednego z następujących produktów:

Uwaga Przed uruchomieniem narzędzia JETCOMP.exe trzeba się upewnić, że żaden użytkownik nie korzysta z bazy danych.
  • Microsoft Office 97
  • Microsoft Office 2000
  • Microsoft Access 97
  • Microsoft Access 2000
  • Microsoft Visual Basic 5.0
  • Microsoft Visual Basic 6.0
  • Aplikacja wykonywalna pakietu Office Developer Edition 97, zawierająca wykonywalną wersję programu Microsoft Access 97
  • Aplikacja wykonywalna pakietu Office Developer Edition 2000, zawierająca wykonywalną wersję programu Microsoft Access 2000
  • Aplikacja wykonywalna programu Microsoft Visual Basic 5.0, zawierająca aparat baz danych Microsoft Jet 3.5
  • Aplikacja wykonywalna programu Microsoft Visual Basic 6.0, zawierająca aparat baz danych Microsoft Jet 3.5 lub 4.0
Poniższy plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu pobierania plików Pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na bezpiecznych serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Więcej informacji

Pobrany program JetCU40.exe zawiera następujące pliki:


JETCOMP.exe Narzędzie Jet Compact
JetComp.doc Dokument programu Word zawierający informacje
o lokalizacji i pomocy technicznej, instrukcję użycia,
opis błędów w poprzednich wersjach aparatu Jet,
tabelę MSysCompactError, opis problemów rozwiązanych
przez zaktualizowane narzędzie kompaktujące i przykładowy
kod wyświetlający wiersze ze zmodyfikowanymi danymi kolumn
Właściwości

Identyfikator artykułu: 273956 — ostatni przegląd: 17.10.2005 — zmiana: 1

Opinia