MS13-004: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows XP, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2003 dla syst. op. na proc. Itanium, Windows Vista i Windows Server 2008: 8 stycznia 2013

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS13-004. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Uzyskiwanie pomocy i obsługi technicznej związanej z tą aktualizacją zabezpieczeń

Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków: Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego regionu i kraju: Międzynarodowa pomoc techniczna

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • W niektórych sytuacjach na komputerach z systemem Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows Server 2008 z dodatkiem SP2 ta aktualizacja zabezpieczeń może być ponownie oferowana, nawet jeśli została już zainstalowana poprawnie. Jest to problem dotyczący tylko wykrywania, dlatego nie trzeba ponownie instalować tej aktualizacji zabezpieczeń, jeśli została już zainstalowana.

  Obejście problemu

  Aby obejść ten problem, należy zainstalować aktualizację 982525. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  982525 Dostępny jest pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w systemach Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2
  Rozwiązanie
  Ten problem z wykrywaniem jest rozwiązany w bieżącej wersji tej aktualizacji zabezpieczeń. Tę wersję wydano 12 lutego 2013.

  Uwaga dla administratorów serwerów programu Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) Administratorom programu WSUS, których serwery nie mają skonfigurowanej opcji automatycznego stosowania poprawek aktualizacji, zaleca się zsynchronizowanie serwerów WSUS z usługą Microsoft Update, zatwierdzenie nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 2742597 i odrzucenie starej wersji aktualizacji zabezpieczeń 2742597.
Informacje dotyczące pobierania

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Wymagania wstępne

Aby można było zainstalować tę aktualizację, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows 3.1 lub nowszy. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację, odwiedź następującą stronę witryny MSDN (Microsoft Developer Network) w sieci Web:

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

O ile aktualizowane pliki nie są zablokowane ani używane, po zastosowaniu tej aktualizacji nie trzeba ponownie uruchamiać systemu.

Informacje o zastępowaniu aktualizacji

Ta aktualizacja zastępuje następującą aktualizację:
2698023 MS12-074: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows XP, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2003 dla syst. op. na proc. Itanium, Windows Vista i Windows Server 2008: 13 listopada 2012

2656370 MS12-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.1 z dodatkiem SP1 w systemach Windows XP, Windows Server 2003 (64-bitowym), Windows Server 2003 dla syst. op. na proc. Itanium, Windows Vista i Windows Server 2008: 10 kwietnia 2012

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86
Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na procesorach x86


Informacje zawarte w tym artykule dotyczą
Właściwości

Identyfikator artykułu: 2742597 — ostatni przegląd: 26.02.2013 — zmiana: 1

Opinia