JAK: Dynamiczne tworzenie zabezpieczonych folderów przekierowanych za pomocą funkcji Przekierowanie folderu

Streszczenie

W systemie Windows 2000 administrator może dostosowywać pulpity za pomocą funkcji Przekierowanie folderu. Korzystając z usługi Active Directory i przystawki Zasady grupy, można przekierowywać następujące foldery:
 • Dane aplikacji
 • Pulpit
 • Moje dokumenty
 • Moje dokumenty/Moje obrazy
 • Menu Start
Więcej informacji dotyczących funkcji Przekierowanie folderu można znaleźć w Pomocy systemu Windows 2000, wyszukując frazę
Przekierowanie folderu.


Jeśli przekierujesz foldery do lokalizacji udostępnionej w sieci, użytkownicy muszą mieć dostęp do odczytu i do zapisu do tej lokalizacji, aby mogli odczytywać zawartość tych folderów. Jednak w niektórych scenariuszach udzielenie dostępu do odczytu może być niepożądane.


Tworzenie zabezpieczonych folderów przekierowanych

Aby zapewnić, że tylko określony użytkownik i administratorzy domeny będą mieli uprawnienie do otwarcia określonego folderu przekierowanego, wykonaj następujące kroki:
 1. Wybierz w swoim środowisku centralną lokalizację, w której będą przechowywane foldery przekierowane, a następnie udostępnij ten folder. W tym przykładzie używany jest folder FLDREDIR.
 2. Ustaw pole
  Uprawnienia wspólne
  dla grupy Wszyscy na
  Pełna kontrola.
 3. Użyj następujących ustawień dla uprawnień
  Uprawnienia NTFS:
  • Twórca właściciel — Pełna kontrola
  • System — Pełna kontrola
  • Administratorzy domeny — Pełna kontrola
  • Wszyscy — Tworzenie folderów/Dołączanie danych
 4. Skonfiguruj zasady przekierowania folderu zgodnie z opisem w pliku Pomocy systemu Windows 2000. Użyj ścieżki podobnej do następującej: \\serwer\FLDREDIR\nazwa_użytkownikaw celu utworzenia podfolderu folderu udostępnionego FLDREDIR.
Ponieważ grupa Wszyscy ma prawo Tworzenie folderów/Dołączanie danych, członkowie tej grupy mają uprawnienia do utworzenia folderu; jednak nie mają oni później prawa do odczytu danych z tego folderu. Grupa nazwa_użytkownika jest nazwą użytkownika, który był zalogowany w czasie tworzenia folderu. Ponieważ ten folder jest folderem podrzędnym folderu nadrzędnego, dziedziczy on uprawnienia przypisane folderowi FLDREDIR. Ponadto, ponieważ użytkownik tworzy folder, uzyskuje pełną kontrolę nad folderem dzięki ustawieniu uprawnienia dla grupy Twórca właściciel.


powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

232692 Folder Redirection Feature in Windows
powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 274443 — ostatni przegląd: 14.05.2008 — zmiana: 1

Opinia